Výsledky prijímacieho konania z 13. 5. 2019 a 16. 5. 2019 – I. kolo I. a II. termín

4-ročné štúdium – splnili podmienky PK

4-ročné štúdium – nesplnili podmienky PK

8-ročné štúdium – splnili podmienky PK

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company