Prípravný kurz

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov  ponúka  žiakom 5. ročníka ZŠ  prípravný kurz  na prijímacie skúšky  zo slovenského jazyka a literatúry
a  z matematiky. Kurz je bezplatný.

Rozsah  kurzu – 4 hodiny SJL a  4 hodiny matematiky

1 vyučovacia hodina trvá 45 minút  s 10 minútovou prestávkou

Začiatok  vyučovacej hodiny kurzu v určených termínoch –  o 14.00 hod

Miestnosť – učebňa sekundy, na prízemí hlavnej budovy gymnázia

Termíny

16. apríla 2019 – SJL a MAT

25. apríla 2019 – SJL a MAT

30. apríla 2019 – SJL a MAT

7. mája 2019  – SJL a MAT

 V prípade záujmu  Vás prosíme potvrdiť to  na  novakova@gymtv.sk .

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company