Monthly Archives: June 2019

Riaditeľka Gymnázia, Komenského 32 v Trebišove vyhlásila II. kolo prijímacích skúšok pre 4-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 18.6.2019. Prihlášky pre II. kolo doručte na adresu:

Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

najneskôr do 17.6.2019.

PaedDr. Mária Kašaiová

riaditeľka školy

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company