Zúbkozobce (Anseriformes)

Hus bieločelá (Anser albifrons)

Tento druh sa dá od ostatných husí odlíšiť nápadne bielou bázou zobáka a tmavým pásom na bruchu. Hniezda si stavajú blízko vodných zdrojov a bývajú položené na vyvýšenom mieste. Počas sedenia samice na vajíčkach samec hniezdo stráži. O mláďatá sa starajú obaja rodičia.

http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_winter/Kolgans_Anser-albifrons-th.jpg (2006-03-15)