Rodičovská rada

P.č.

Meno a priezvisko

Trieda

1. Ing. Zuzana Veszprémi Príma
2. Mgr. Marcela Vysoká Tercia
3. Adriana Šeptáková Kvarta
4. Martina Kundrátová Kvinta
5. Mgr. Roman Ostrožovič Sexta
6. Mgr. Monika Vyhnalová I.A
7. Štefánia Költoővá I.B
8. Ing. Martin Bizub II.A
9. Milan Belej II.B
10. Mgr. Zuzana Vašková II.C
11. Ing. Iveta Poláková III.A
12. Mgr. Renáta Iľková III.B
13. Viktória Vitková III.D
14. Ing. D. Mináriková IV.A
15. Michal Sabadoš IV.B
16. Ing. Róbert Mergeš IV.C
17. Bc. Eva Balintová IV.D
18. Mgr. Marcela Košina V.D
19. Ing. Dana Tothová Predseda RR
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company