Rodičovská rada

P.č.

Meno a priezvisko

Trieda

1. Štefan Balogh Príma
2. Ing. Zuzana Veszprémi Sekunda
3. Mgr. Marcela Vysoká Kvarta
4. Martina Kundrátová Sexta
5. Mgr. Roman Ostrožovič Septima
6. PhDr. Litváková I. A
7. Adriana Šeptáková I. B
8. Mgr. Monika Vyhnalová II.A
9. Benjamín Vasiľ II.B
10. Ing. Martin Bizub III.A
11. Milan Belej III.B
12. Mgr. Zuzana Vašková III.C
13. Ing. Iveta Poláková IV.A
14. Mgr. Renáta Iľková IV.B
15. Viktória Vitková IV.D
16. Bc. Eva Balintová V.D
17. Ing. Dana Tothová Predseda RR
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company