Výchovný poradca

PhDr. Helena OSLOVIČOVÁ – výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny:

streda – 13: 30-14: 30

štvrtok – 13: 30-14: 30

Iné termíny po vzájomnej dohode

elektronická prihláška  – nezabudnite sa najskôr zaregistrovať a potom sa prihláste, čítajte pokyny na stránke portálu

potvrdenie lekára ku prihláške na VŠ

Žiadosť o poradenstvo pri výbere štúdia a profesijnej orientácie  – pre žiakov 2. ročníka

 • PRIHLÁŠKA na vysokú školu – VZOR vyplnenia
 • PRIHLÁŠKA na pomaturitné a nadstavbové štúdium – VZOR vyplnenia
 • Žiadosť – úradný zoznam – VZOR
 • Životopis – VZOR
 • Motivačný zoznam – VZOR
 • Odvolanie – VZOR
 • poštová poukážka vyplnenia – VZOR

 

Pomôžte svojim žiakom

Gracian kedysi povedal: “Človek bez vedomostí – svet v temnote.” Tak ako sa dal sformulovať seminár pomôžte svojmu žiakovi. Pripravila ho SCO (vzdelávanie pre budúcnosť) a hneď ako sa v texte objaví tento skratka, naši žiaci vedia o čo ide. Naša škola už tretí rok spolupracuje s touto etablovanou spoločnosťou, ktorá sa venuje žiakom v SR a ČR.

A čo nám poskytne? Zrozumiteľné a praktické informácie pri:

 • rozhodovaní o voľbe štúdia;
 • výbere konkrétnej školy;
 • zvládnutie prijímacieho pohovoru na slovenskej a českej fakulte;
 • testoch on-line;

Viac informácií na

www.scio.sk/skoly/scate

www.scio.sk/nps

www.scio.cz

e-mailom: scio@scio.cz

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company