Výchovný poradca

PhDr. Helena OSLOVIČOVÁ – výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny:

streda – 13:30-14:30

štvrtok – 13:30-14:30

Iné termíny po vzájomnej dohode

potvrdenie lekára ku prihláške na VŠ

Žiadosť o poradenstvo pri voľbe štúdia a profesijnej orientácie  –  pre žiakov 2. ročníka

 • PRIHLÁŠKA na vysokú školu - VZOR vyplnenia
 • PRIHLÁŠKA na pomaturitné a nadstavbové štúdium – VZOR vyplnenia
 • Žiadosť – úradný list – VZOR
 • Životopis – VZOR
 • Motivačný list – VZOR
 • Odvolanie – VZOR
 • poštová poukážka  vyplnenie - VZOR

 

Pomôžte svojim maturantom

Gracian kedysi povedal: „Človek bez vedomostí – svet v temnote.“ Tak asi by sa dal sformulovať seminár Pomôžte svojim maturantom. Pripravila ho SCO (vzdelávanie pre budúcnosť) a hneď ako sa v texte objaví táto skratka, naši žiaci vedia, o čo ide. Naša škola už tretí rok  spolupracuje s touto etablovanou spoločnosťou, ktorá sa venuje žiakom v SR a ČR.

A čo nám poskytne? Zrozumiteľné a praktické informácie pri:

 • rozhodovaní o voľbe štúdia;
 • výbere konkrétnej školy;
 • zvládnutí prijímacieho pohovoru na slovenské a české fakulty;
 • testoch on-line;

Viac informácií na

www.scio.sk/skoly/scate

www.scio.sk/nps

www.scio.cz

email: scio@scio.cz

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company