Štátny vzdelávací program


Jazyk a komunikácia

1. – 4. ročník, kvinta – oktáva príma – kvarta
Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B1 Anglický jazyk
Nemecký jazyk Nemecký jazyk
Ruský jazyk Ruský jazyk
Španielsky jazyk
Francúzsky jazyk

Matematika a práca s informáciami

1. – 4. ročník, kvinta – oktáva príma – kvarta
Matematika Matematika
Informatika Informatika

Človek a príroda

1. – 4. ročník, kvinta – oktáva príma – kvarta
Chémia Chémia
Fyzika Fyzika
Biológia Biológia

Človek a spoločnosť

1. – 4. ročník, kvinta – oktáva príma – kvarta
Dejepis Dejepis
Občianska náuka Občianska náuka
Geografia Geografia

Zdravie a pohyb

1. – 4. ročník, kvinta – oktáva príma – kvarta
Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova

Umenie a kultúra

1. – 4. ročník, kvinta – oktáva príma – kvarta
Umenie a kultúra Výchova umením
Výtvarná výchova
Hudobná výchova

Človek a hodnoty

1. – 4. ročník, kvinta – oktáva príma – tercia
Etika Etika
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company