Prijímacie skúšky



8 – ROČNÉ ŠTÚDIUMNáš plán  pre  školský rok   2018/2019 – prijať 25 žiakov  a otvoriť 1  triedu

  • voľba 2 cudzích jazykov v príme

Prijímame na základe:

  • výsledkov písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
    a matematiky
  • študijných výsledkov na konci 4.ročníka a polrok  ročníka
  • výsledkov dosiahnutých v predmetových olympiád a súťažiach vyhlasovaných MŠ VVaŠ SR
termín popis
do 31.3.2018 Zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky -Gymnázium v Trebišove
do 10.4.2018 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 20.4.2018 riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium
do 20.4.2018 zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázia potvrdenia o umiestnení žiaka na
predmetových olympiádach
14.5.2018 1. kolo – 1. termín prijímacej skúšky
17.5.2018 1. kolo –  2. termín prijímacej skúšky
do 18.5.2018 riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odovzdá rozhodnutia o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky
kritéria pre osemročné štúdium 2018/2019
prihláška a pokyny k vypĺňaniu  TU

4 – ROČNNÉ ŠTÚDIUMNáš plán  pre  školský rok   2018/2019 –  otvoriť 2 triedy. Prijímame na štúdium  na základe:

  • výsledkov písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
  • študijných výsledkov na konci 8.ročníka a polrok  ročníka
  • dosiahnutých výsledkov v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a matematiky
  • výsledkov dosiahnutých v predmetových olympiád a súťažiach vyhlasovaných MŠ VVaŠ SR

Náš žiak si môže zameranie vytvoriť sám výberom voliteľných predmetov :

ročník počet hodín pre voliteľné predmety
tretí   8   (2 voliteľné predmety po 4 hodiny)
štvrtý 12  (3 voliteľné predmety po 4 hodiny)
termín popis
do 31.3.2018  Zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky -Gymnázium v Trebišove
do 10.4.2018 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 20.4.2018 riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium
do 20.4.2018 zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázia potvrdenia o umiestnení žiaka na
predmetových olympiádach
14.5.2018 1. kolo – 1. termín prijímacej skúšky
17.5.2018 1. kolo –  2. termín prijímacej skúšky
do 18.5.2018 riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odovzdá rozhodnutia o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky
kritéria pre štvorročné štúdium 2018/2019
prihláška a pokyny k vypĺňaniu  TU

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company