ERASMUS +

Naša škola podala 29.3.2017 medzinárodný projekt Erasmus + s názvom Recycling tradition. Prihlášku pripravovali učitelia zo štyroch rôznych škôl, ktorí naprojektovali zaujímavé aktivity venujúce sa ekológii, tradíciám, vzdelávaniu a architektúre. V rámci tohto projektu budú študenti a učitelia partnerských škôl mať možnosť uskutočniť vzájomné návštevy s cieľom uskutočnenia týchto aktivít. Partnerskými školami sú školy z týchto krajín: Španielsko, Poľsko, Slovensko a koordinátorskou krajinou je Chorvátsko.

Schvaľovacia procedúra práve prebieha a jej výsledok budeme vedieť v júni 2017. Ak bude projekt schválený, jeho realizácia začne v septembri 2017.

Dúfame, že v júni dostaneme z Národnej agentúry pre program ERASMUS + pozitívnu odpoveď, zatiaľ si TU pozrite informačné video o partnerských školách.

                                                                                                             PhDr. Viera Žajáková

https://recyclingtradition.wordpress.com/

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company