IQ olympiáda

Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.

Albert Einstein

Žiaci tercie a dve žiačky kvarty osemročného štúdia na našom gymnáziu sa v prvom aprílovom týždni zúčastnili IQ olympiády. IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania.

Organizátorom tejto súťaže je MENSA SLOVENSKO – nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Na celom svete je viac ako stotisíc členov a sú to ľudia z celého spektra ľudskej spoločnosti – od obyčajných ľudí, vedcov, lekárov, učiteľov, právnikov až po nositeľov Nobelovej ceny. Na Slovensku má Mensa približne 500 členov rôznych vekových skupín.

Logom IQ olympiády je gordický uzol. Gordický uzol bol v minulosti synonymom pre nejaký neriešiteľný problém. Do prvého on-line kola sa v celej SR zapojilo 10929 žiakov, v Košickom kraji 1648. Najúspešnejších 240 žiakov z celej SR postupuje do regionálnych kôl, ktoré sa uskutočnia 26.apríla 2017.

Naše gymnázium sa zaradilo medzi veľmi úspešné školy. Na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach,  nás bude reprezentovať :

Alexandra Lehončáková /tercia/ – Získala 95.miesto v Košickom kraji /z 1648 zúčastnených/

Kvantil za kraj 94,17          Kvantil celkom 96,85

Saške blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole.

Mgr. G. Maruščáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company