Deň narcisov

fotka den narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 21-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 7. apríla 2017 zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Aj tento rok sme sa my, študenti 3.A triedy pod vedením p.prof. Krivej, vybrali do ulíc a pomohli sme iným, úplne neznámym ľuďom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Vďaka Vám má Deň narcisov veľkú silu a reálne pomáha.

Jakub Polák, III.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company