“Quo vadis, človek?“ (Kam kráča tento svet?)

IMG_1945

Študentky kvinty Petra Vysokaiová, Valentína Kundrátová a Jana Ihnátová sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien  elektronickej súťaže umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl “QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?), ktoré sa uskutočnilo 14. februára 2017 v CVČ – Regionálnom centre mládeže v Košiciach.

Študentky kvinty si prevzali diplomy za 2. miesto v kategórii Multimediálne práce, ktoré získali za krátky film, ktorý nahrali a spracovali na tému “Kam tento svet speje?”

Do súťaže sa zapojilo celkovo 55 prác v troch kategóriách (dvojrozmerné výtvarné práce, multimediálne práce,  počítačová grafika)

Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bola  aj prednáška venovaná súčasnému vizuálnemu umeniu a workshop venovaný téme ľudských práv.

Za aktívnu účasť a pekné umiestnenie v tejto súťaži študentkám srdečne blahoželáme.

  Mgr. Róbert Janok

PS:

http://rcm.sk/blog/2017/02/14/quo-vadis-clovek-kam-kraca-tento-svet/

http://rcm.sk/wp-content/uploads/2017/01/QuoVadis_2016_VK_INT.pdf

  1. kategória: Multimediálne práce:
  Meno (vek): Práca: Adresa:
  1. miesto
Michaela Hudáková „Kompas“ Gymn. Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
  1. miesto
Ruth Borovská „Zmizla“ SNP 27, Moldava nad Bodvou
  1. miesto
Vysokaiová Petra, Kundrátová Valentína, Ihnátová Jana „Kam tento svet speje?“ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
  1. miesto
neudelené
Čestné uznanie Nikoleta Podracká „Hľadáme mladé talenty“ A. Chazara 171, Jovice
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company