Olympiáda NEJ – krajské kolo

19.1.2017 sa konalo obvodné kolo olympiády nemeckého jazyka.  Komunikačné  schopnosti si žiaci overili v písomnej a v ústnej časti v kategóriách 2A, 2B.   V oboch kategóriách dosiahli súťažiaci veľmi dobré výsledky . Tí, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú na Krajské kolo ONJ.

 Umiestnenie súťažiacich :

Kategória 2A

  1.  Matej Frič   Gymnázium, Komenského 32
  2. Sofia Laczková Gymnázium- Gimnazium Kráľovský Chlmec
  3. Alžbeta Timková   Cirkevné gymnázium sv, J. Krstiteľa Trebišov

Kategória 2B

  1.  Marcel Chovanec        Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa Trebišov
  2. Alexandra Barillová    Gymnázium Trebišov, Komenského 32
  3. Martin Ujhelyi OA Trebišov

 Víťazom srdečne blahoželáme a 16.2.2017 im budeme držať palce na Krajskom kole, kde budú reprezentovať aj našu školu.

PhDr. Jana Serbinová,

 predseda OK ONJ

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company