BEST IN ENGLISH

Dňa 30.11.2016 sa na našej škole uskutočnila obľúbená stredoškolská jazyková online súťaž Best in English, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Tejto súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov z tried KVI, SEX, prvé, druhé, tretie, štvrté ročníky a všetky bilingválne triedy.

Minulý rok sa zúčastnilo po celej Európe takmer 500 škôl z 19 krajín, zmerať sily si tak mohlo tiež 9 000 žiakov zo Slovenska a Českej republiky.
Test bol zostavený na úrovni B1 – C1 a trval presne 60 minút.

Tento školský rok sa súťaže zúčastnilo 15 107 žiakov, 683 škôl z 28 krajín.

Naše úspechy:

Najúspešnejší žiaci našej školy:

  1. miesto

Diana Hatráková (5.D), 130 miesto v rámci EÚ, 224 miesto v rámci všetkých zúčastnených  krajín

  1. miesto

Tomáš Kus (2.B), 509 miesto v rámci EÚ, 890 miesto v rámci všetkých zúčastnených  . krajín

  1. miesto

Peter Kovaľ (3.A), 552 miesto v rámci EÚ, 984 miesto v rámci všetkých zúčastnených  . krajín

 Naša škola obsadila 21. miesto na Slovensku a 141. miesto spomedzi 683 škôl J

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a veríme, že svoje znalosti  z anglického jazyka prídu otestovať aj v ďalšom ročníku súťaže ´Best in English 2017.´

Mgr. Jana Ferjová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company