DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DSCN0092

Dňa 9.12.2016, v piatok prebehol na našej škole DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Zúčastnení žiaci základných škôl z nášho okresu boli rozdelení do 6 skupín. Skupiny neboli rovnako veľké. Najviac žiakov prišlo zo ZŠ Komenského, 2 skupiny. Najprv, ešte o 9. H, sa zúčastnili na vianočnej akadémii v KASS. Potom  si prezreli našu školu. Potenciálnych záujemcov o štúdium na našej škole sprevádzali naši študenti. Na 6 stanovištiach sa oboznámili s vyučovaním predmetov na našej škole. Biológiu sme prezentovali v laboratóriu BL2. Študenti štvrtého ročníka ich oboznámili s výučbou biológie na našej škole a s možnosťami využitia biologických poznatkov pri vysokoškolskom štúdiu i v praxi. Potom si mohli pozrieť mikroskopické preparáty a rôzne zaujímavé prírodniny. Mali možnosť spýtať sa, ak ich niečo zaujalo. Najväčší záujem prejavili piataci, možno naši budúcoroční prímani.

RNDr. Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company