Košický MATBOJ 2016

IMG_0451

Dňa 21. 10. 2016 (v piatok) sa 8 študentov nášho gymnázia zúčastnilo 16-tého  ročníka matematickej súťaže Košického matboja 2016, ktorú organizuje  Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Združenie STROM.

Táto súťaž vznikla pri príležitosti 25. výročia založenia východoslovenského korešpondenčného matematického seminára, v súčasnosti s názvom STROM a 50. ročníka Matematickej olympiády.

Tejto tradičnej tímovej súťaže sa v tomto roku zúčastnilo až 54 tímov z celého Slovenska.

V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na Jedlíkovej ulici Košiciach si svoje vedomosti z matematiky zmeralo rekordných 215 súťažiacich. Najlepšie tímy si odniesli aj hodnotné vecné ceny.

Súťažilo sa v štvorčlenných družstvách zložených zo žiakov 1. – 4. ročníka.  Súťaž trvala 90 minút čistého času a bola rozdelená na tri časti, každá v trvaní 30 minút. V každom z troch kôl mali súťažiaci vyriešiť správne čo najviac z 12 úloh.

Jedno z našich dvoch štvorčlenných súťažných družstiev  sa umiestnilo v silnej konkurencii na veľmi peknom 15. mieste. (Jakub Polák 3. A, Martin Bogdányi 2. C, Terézia Rendešová 1. A, Tibor Nagy 1. B )

Druhé družstvo sa umiestnilo na 44. mieste z 54 súťažných družstiev. (Matej Kuriško 3. A, Peter Mann Sexta, Katarína Tóthová Kvinta, Emil Poľák Kvinta)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Mgr. Róbert Janok

Zadania a riešenia úloh nájdete na https://seminar.strom.sk/media/uploads/matboj/2016/ulohyke2016.pdf

Celkové poradie

https://seminar.strom.sk/media/uploads/matboj/2016/porke2016.pdf

fotogalériu

https://seminar.strom.sk/sk/fotky/gallery/matboj-2016/

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company