BURZA PRE DOBRÚ VEC

DSC_0004

Vraj to, čo dávame druhým ľuďom, dávame zároveň aj sebe. Ak by to tak nebolo, boli by sme šťastní, keď obdarúvame iných?

Darovať lásku, priateľstvo, priazeň a vzájomnú úctu je veľmi veľkým pokladom.
Darovať peniaze niekomu, kto ich potrebuje, je len malý zlomok pomoci niekomu, kto sa nachádza v ťažkej životnej situácii.

Charitatívna akcia BURZA PRE DOBRÚ VEC, ktorá sa konala 3. 6. 2016, a ktorej výťažok – 450 € –  je venovaný na podporu týraných žien a detí, bola veľmi úspešná a za všetkých študentov i zamestnancov Gymnázia Komenského 32 v Trebišove
ďakujeme všetkým štedrým darcom.

http://www.tvojtrebisov.sk/burza-pre-dobru-vec-na-gymnaziu-v-trebisove/

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company