ANGLIČTINA TROCHU INAK

anj

Počas maturitného týždňa k nám na školu zavítali anglickí lektori z Californie.  Francis a Oscar sa počas tohto týždňa snažili zdokonaliť vedomosti študentov 2. ročníka. Zúčastnili sme sa 25 vyučovacích hodín, ktoré boli zamerané na rozvoj našich komunikačných zručností v angličtine. Formou rôznych hier, piesní či skupinových aktivít sme sa  zlepšovali v tomto jazyku. Naučili sme sa mnoho nových slov a vycibrili v gramatike, ktorej niekedy bolo viac než dosť. Francis sa zameral aj na využitie anglického jazyka v bežnom živote prostredníctvom zaujímavých tém, ktoré nám budú stále prospešné.

Ani jedna z týchto vyučovacích hodín nevyšla na zmar. Bolo vidieť, že každú hodinu s nami mali vopred pripravenú. Každý deň pre nás mali prichystaný materiál s množstvom novej slovnej zásoby, ktorý určite ešte využijeme. Denne sme sa rozprávali na rôzne témy, ktoré nás zaujímali. Dávali nám domáce úlohy, čím nás donútili sa angličtine venovať aj doma.

Veľmi prospešné bolo, že lektori sa striedali, pretože mali odlišný prístup. Kým Oscar sa venoval skôr gramatike, Francis sa zameral na komunikáciu, na rôzne témy z bežného života. Obaja boli veľmi ochotní vysvetliť niečo aj pre tých menej zdatných v anglickom jazyku. Čo mnohí z nás ocenili, bol fakt, že sa zbavili zábran komunikovať v tomto jazyku. Obaja sa snažili z nás vytiahnuť čo najviac. Pravda našli sa aj takí, ktorí na konci kurzu s nimi hravo komunikovali na hocijakú tému.

Obaja lektori boli veľmi priateľskí a vtipní. Páčilo sa nám, že boli zvedaví na kultúru, šport, politiku či históriu Slovenska. Z mnohých vecí boli však prekvapení. Zaujímali ich aj názory a pohľad nás študentov na aktuálne dianie u nás doma i vo svete. Boli veľmi otvorení a nebránili sa s nami podeliť s príbehmi zo svojho života, či skúsenosťami pri práci, ktorej sa venujú.

Keďže všetko má svoje plusy aj mínusy, tak ani v tomto prípade tomu nie je inak. Jedno mínus si tento kurz anglického jazyka zaslúži za to, že sa konal v čase maturitných skúšok, ale vnímame to ako výborne strávený voľný čas s investíciou do vzdelania.

Radi by sme sa podobného kurzu anglického jazyka zúčastnili znova aj v iný týždeň školského roka.

Jana Kaszonyiová II. B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company