Fenixáci z celého Slovenska na Bratislavskom hrade a na audiencii u prezidenta SR na Prezidentskom paláci

s prezidentom

V dňoch 1.5. a 2.5.2016 sa pri príležitosti 25.výročia činnosti DO FÉNIX uskutočnilo pre 15 najlepších územných organizácii najvýznamnejšie podujatie tohto roku.
Detská organizácia Fénix už 25 rokov pomáha zmysluplne využívať mimoškolský čas deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska.
V nedeľu 1.mája v podvečerných hodinách boli v priestoroch Bratislavského hradu odmeňovaní zástupcovia najlepších územných organizácii prestížnymi oceneniami.  Získali ich za to, že sa nezištne a s veľkým zanietením zapájajú do dobrovoľníckej práce a usilovne pomáhajú pri organizácii podujatí a príprave projektov bez nároku na akúkoľvek odmenu.
Túto česť mala aj naša územná organizácia, ktorej sídlom je naša škola. Našu organizáciu zastupovali Jakub Štefanišin a profesor RNDr.Miroslav Telepovský. Slávnostné zhromaždenie sa vďaka ústretovosti predsedu Národnej rady SR Andreja Danka konalo na miestach, kde sa udeľujú vysoké štátne vyznamenania Slovenskej republiky,  odovzdávajú menovacie dekréty či usporadúvajú štátne recepcie.
Fénixáci si po slávnostnej ceremónii v predsálí Rytierskej siene pozreli tiež areál Bratislavského hradu a dozvedeli sa veľa zaujímavého o jeho dávnej i modernej histórii,  o významných objavoch nedávno skončeného archeologického výskumu či o tom, ako predseda parlamentu prijíma na hrade významné zahraničné delegácie.
V pondelok všetkých ocenených čakala v Prezidentskom paláci audiencia u prezidenta SR Andreja Kisku. Prezident sa predstaviteľom, členom a dobrovoľníkom občianskeho združenia poďakoval za ich dlhoročnú prácu a osobne sa porozprával so všetkými prítomnými členmi Fénixu. Po krátkej informácii o činnosti územných informácii a odovzdaní malých darčekov charakterizujúcich činnosť organizácií nasledovalo fotografovanie so samotným pánom prezidentom.
Pre všetkých prítomných to bol nezabudnuteľný zážitok. Zážitok, ktorý nás dobrovoľne zaväzuje pre ďalšiu aktívnu prácu s mládežou.
weby s fotom:
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company