SVETOVÝ DEŇ VODY   –  22.3.2016

mimka den vody, krv 365

Dňa 22.3.2016 sme sa my – žiaci tretieho ročníka spolu s učiteľkami chémie – Mgr. Krivou a RNDr. Macejkovou zúčastnili exkurzie v mestskej vodárenskej spoločnosti VVS a.s., kde sme sa naučili niečo o chemickej úprave vody.

Stretli sme sa s laborantkou Ing. Alenou Karolyiovou, ktorá nám ukázala mnohé z nepoznaného sveta pitnej vody. Predstavila nám taktiež proces čistenia a chemickej úpravy vody a taktiež sme sa mohli dozvedieť niečo o škodlivých látkach, ktoré sa nachádzajú vo vode – dusičnanoch a uhličitanoch. Pani laborantka sa nám snažila všetko podať takým spôsobom, aby sme tomu my študenti porozumeli.

Počas jednej vyučovacej hodiny sme mali taktiež možnosť dať si otestovať vodu na množstvo dusičnanov a uhličitanov, ktoré sa v našej vode nachádzajú, a to zdarma.

Keďže 22.3. je Deň Vody, neminul nás aj malý darček pri odchode. Čas strávený v tomto laboratóriu nám poskytol cenné informácie, ktoré môžeme využiť nie len pri štúdiu, ale i v bežnom živote. Za ochotu a čas laborantke Ing. Alene Karolyiovej aj celej spoločnosti VVS a.s. veľmi pekne ďakujeme.

Erika Hatalová III.D

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company