Deň študentstva

20.novembra 2015 sme si na našej škole opäť pripomenuli Deň študentstva. Nebol to školský deň ako každý iný (taký zvyčajne býva obyčajný).
Odštartovali sme pre všetkých žiakov spoločným protidrogovým multimediálnym výchovným koncertom  skupiny Aya pod názvom Trinásta komnata.  V texte zaznelo pomenovanie pre dvanásť šťastných, správnych dverí : priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, , česť… A tá trinásta komnata- to je to neskutočné prázdno. Páčilo sa mi spojenie hovoreného slova, prepletaného humorom a piesňami s výstižným textom o dnešnej doby. Po predstavení sme zaplnili chodníky, prechody a putovali sme- smer gymnázium. Tam už boli pripravené ďalšie rôznorodé aktivity.

V telocvični sa od rána pripravovali štvrtáci na  uskutočnenie “iniciácie” našich prvákov do cechu študentov. O 10.00 hod sa celý program spustil netradičným príchodom  moderátora- štvrtáka  Benjiho. Zábava, smiech, trochu napätia z kvízu a  konečne slávnostná prísaha a prváci sú naozaj gymnazisti.  Na celé predstavenie dozerala riaditeľka školy  so zástupkyňou p. Sokolovou. Naši druháci  boli už v postavení divákov.

Ďalšou aktivitou bola otvorená hodina s  anglickým  lektorom, na ktorej sa zúčastnili žiaci II.D –  bilingválna sekcia. Túto zaujímavú hodinu pripravili vyučujúci anglického jazyka s vydavateľstvom MacMillan. Hodina prebiehala samozrejme v anglickom jazyku, avšak novou metódou učenia. Rozvíjala sa skupinová práca, tvorili plagáty. Znalosť anglického jazyka prináša množstvo možností.  Lektor  našich bilingvalistov  pochválil a tí odchádzali
z hodiny  plní  nadšenia.

Trieda III.B sa v diskusiách o alkohole a drogách rozdebatovala  s p. MVDr. Urbanovou, ktorá jasne opísala a objasnila danú problematiku. Diskusia sa niesla v príjemnom duchu, určite, ak nie poučila, tak aspoň zaujala každého.
V triede  IV.D  zástupkyňa z InterStudy informovala o možnostiach univerzitného štúdia v zahraničí. Svoj výklad doložila zaujímavosťami, presnejšie vlastnou skúsenosťou takéhoto pobytu. (Viac informácií nájdete aj na nástenke školy.)

K tomuto obdobiu neodmysliteľne patria aj stužkové slávnosti. Na ďalšiu, po oktáve, sa už pripravovali naši štvrtáci.

Zarovno s týmito aktivitami prebiehala aj príprava na Vianočnú akadémiu, ktorú tradične predstavíme žiakom základných škôl, verejnosti mesta a  na spoločnom predstavení pre žiakov a učiteľov školy sa rozlúčime onedlho s týmto kalendárnym rokom.  Všetci sa už určite tešíme, ako si budeme môcť vychutnať vianočné predstavenie a potom pár dní voľna.

Deň, kedy sa „neučí“, sa nemusí len preflákať. Môže sa naplniť niečím, čo prinesie radosť, osoh. Myslím, že tento deň sa vydaril a každý si v ňom niečo našiel pre seba.

Daniel Litva III.B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company