Olympiáda -SJL

Dňa 19.11.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda pozostávala z troch častí – testu z gramatiky, transformácie textu a ústneho prejavu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Kategóriu C tvorili žiaci tercie a kvarty, kategóriu B žiaci 1. a 2. ročníka a kategóriu A žiaci 3. a 4. ročníka. Porotkyňami súťaže boli naše profesorky slovenského jazyka – PhDr. Oslovičová a Mgr. Balová. Víťaz kategórie C bude našu školu reprezentovať na okresnom kole a víťazi kategórií A a B na krajskom kole.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame, že sa opäť stretneme v tak hojnom počte ako tento rok.

Výsledková listina

Kategória A:

1. miesto – Alžbeta Šantová, oktá

2.miesto – Anna Chovancová, 4.

3. miesto – Erika Vargová, 4. D

Kategória B:

1. miesto – Denisa Jacková,

2.  miesto – Matúš Janok, kvint

3. miesto – Kristína Šepeľáková, 2. D

Kategória C:

1. miesto – Daniela Bieleschová, kvart

2.  miesto – Natália Begalová, kvarta

3.  miesto – Alexandra Čižmárová, tercia

                                                                                              Denisa Jacková, 1. C

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company