Medzinárodný deň školských knižníc

IMG_20151026_085947  IMG_20151026_085814  IMG_20151026_090040

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 11. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice,“ pričom tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania (Students at the centre of Learning).

6. októbra 2015 sme sa k oslave Medzinárodného dňa školských knižníc pridali aj my, žiaci sekundy, netradičnou hodinou slovenského jazyka a literatúry. Po hodine sme si pozreli výstavu kníh, kde prebiehala aj súťaž o najväčšiu, najmenšiu, najhrubšiu a najtenšiu knihu.

 Ružinská, S. Zatková, sekunda

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company