Aj Ty v IT

??????????????????????

Minule naše gymnázium a konkrétne našich študentov, ktorí sa orientujú v oblasti IT, oslovil projekt „Aj ty v IT“ s cieľom ukázať sľubným budúcim IT-čkárom nežnejšieho pohlavia, aký je vhodný tento študijný a následne aj pracovný odbor.

Projekt vznikol práve kvôli problému chýbajúcich odborníkov v oblasti informačných technológií. Zvlášť potrebnou a chýbajúcou skupinou na pracovnom trhu sú ženy, preto na besede našim študentom vykresľovali výhody a skutočnosť tohto problému tri ostrieľané a úspešné IT-čkárky.

Hoci je projekt adresovaný najmä študentkám, oslovilo to nielen ich, ale aj chlapcov. Možno to bolo vďaka presvedčivým slovám, ktoré pramenili skutočne z driny a niekoľkoročných skúseností.  Celá beseda bola totiž motivačná a pútavá. Životné príbehy troch prednášajúcich boli spestrené aj faktom, že všetky tri pracujú alebo mali skúsenosti s prácou v zahraničí.

Predstavený projekt „Aj Ty v IT“ tak pravdepodobne svoj účel splnil, pretože mnoho študentov odchádzalo so zaujatím a motiváciou, ktoré možno aj aplikujú do svojich štúdií IT.

Claudia Košina, IV.D

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company