Vzdelávanie učiteľov nášho gymnázia- naplnenie cieľov v aktivite 2.1 Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v inovatívnych formách a metódach vyučovania  

DSC_0083

Žiaci štátneho trebišovského gymnázia  už neraz sledovali situáciu, keď ich učitelia po odučení vyučovacích hodín si sami zasadli do školských lavíc.

V rámci projektu Využívanie inovatívnych metód pre rozvoj zručností v prírodovedných predmetoch  žiakov Gymnázia v Trebišove, ktorý realizujeme s podporou ESF A ASFEU, učitelia prírodovedných predmetov absolvovali vzdelávanie v rozsahu 45 hodín- 24 hodín prezenčne a 21 hodín dištančnou formou.

Vzdelávanie bolo zamerané na osvojenie vedomostí a zručností v práci so systémom Vernier. Je to systém zberu a vyhodnocovania dát pre demonštračné a laboratórne školské experimenty. Je to flexibilný systém, ktorý ponúka riešenie pre celú škálu prírodovedných predmetov na základnej, strednej i vysokej škole. Ponúka možnosť uskutočniť:
demonštračné experimenty  pre učiteľa, praktické laboratórne experimenty v teréne, spracovanie výsledkov experimentov na  počítači, analýzu obrazu a videa vrátane synchronizácie videa a experimentálnych dát zo senzorov.

Zavedenie systému Vernier do výučby ponúka jednoduché riešenie pre účely demonštračných experimentov.

Modernizáciou a využitím experimentu chceme propagovať prírodovedné predmety ako jeden z pilierov  Školského vzdelávacieho programu  Gymnázia, Komenského 32, Trebišov
a interaktívne spájať  teóriu s praxou.

Jana Nováková, manažérka publicity

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company