Monthly Archives: April 2017

Súťaž Mladý Európan

IMG_20170421_115105  IMG_20170421_120830

Mladý Európan je súťaž  určená pre študentov stredných škôl, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie. 21.apríla 2017 sa uskutočnil 12.ročník tejto súťaže, ktorej vyhlasovateľom je centrum Europe Direct. Nosnou témou súťaže bol vedomostný test zameraný na všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a pamätihodnostiach Európy. Následne študentov potrápila tajnička zameraná  na 24 jazykov členských krajín Európskej únie. Vo finálovom kole jednoznačne dominovalo družstvo nášho gymnázia.

 Regionálneho kola sa zúčastnilo 13 gymnázií a stredných škôl z Trebišova, Michaloviec, Sobraniec, Vranova nad Topľou a Sniny. Naše gymnázium vynikajúco reprezentovali študenti:

Matúš Janok /sexta/, Marek Kohút /sexta/, Miroslav Domaracký /2.B/

V kvalitnej konkurencii vynikajúco obstáli – získali 1.miesto s postupom na celoslovenské kolo.

Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzal predseda vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky. Národné kolo súťaže Mladý Európan sa uskutoční 6. júna 2017. Na víťazov čakajú hodnotné ceny v podobe laptopov či tabletov a v neposlednom rade študijno-informačná cesta študentov do Bruselu.

Študentom ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 Mgr. G. Maruščáková

ERASMUS +

Naša škola podala 29.3.2017 medzinárodný projekt Erasmus + s názvom Recycling tradition. Prihlášku pripravovali učitelia zo štyroch rôznych škôl, ktorí naprojektovali zaujímavé aktivity venujúce sa ekológii, tradíciám, vzdelávaniu a architektúre. V rámci tohto projektu budú študenti a učitelia partnerských škôl mať možnosť uskutočniť vzájomné návštevy s cieľom uskutočnenia týchto aktivít. Partnerskými školami sú školy z týchto krajín: Španielsko, Poľsko, Slovensko a koordinátorskou krajinou je Chorvátsko.

Schvaľovacia procedúra práve prebieha a jej výsledok budeme vedieť v júni 2017. Ak bude projekt schválený, jeho realizácia začne v septembri 2017.

Dúfame, že v júni dostaneme z Národnej agentúry pre program ERASMUS + pozitívnu odpoveď, zatiaľ si TU pozrite informačné video o partnerských školách.

                                                                                                             PhDr. Viera Žajáková

https://recyclingtradition.wordpress.com/

IQ olympiáda

Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.

Albert Einstein

Žiaci tercie a dve žiačky kvarty osemročného štúdia na našom gymnáziu sa v prvom aprílovom týždni zúčastnili IQ olympiády. IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania.

Organizátorom tejto súťaže je MENSA SLOVENSKO – nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Na celom svete je viac ako stotisíc členov a sú to ľudia z celého spektra ľudskej spoločnosti – od obyčajných ľudí, vedcov, lekárov, učiteľov, právnikov až po nositeľov Nobelovej ceny. Na Slovensku má Mensa približne 500 členov rôznych vekových skupín.

Logom IQ olympiády je gordický uzol. Gordický uzol bol v minulosti synonymom pre nejaký neriešiteľný problém. Do prvého on-line kola sa v celej SR zapojilo 10929 žiakov, v Košickom kraji 1648. Najúspešnejších 240 žiakov z celej SR postupuje do regionálnych kôl, ktoré sa uskutočnia 26.apríla 2017.

Naše gymnázium sa zaradilo medzi veľmi úspešné školy. Na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach,  nás bude reprezentovať :

Alexandra Lehončáková /tercia/ – Získala 95.miesto v Košickom kraji /z 1648 zúčastnených/

Kvantil za kraj 94,17          Kvantil celkom 96,85

Saške blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole.

Mgr. G. Maruščáková

V Budapešti sme videli, obdivovali, ochutnali

20

Čo sa na konci októbra 2016 nepodarilo , stalo sa skutočnosťou 30.marca 2017, kedy  sme  vyrazili   o 6.00 hod ráno od Športovej haly a zamierili smerom na Budapešť -mesto, ktoré je spojené  s históriou nás Slovákov. Asi po 4 hodinách sme mohli z autobusu obdivovať ruch veľkomesta a naša prvá zastávka bola  návšteva Rybárskej bašty , kde sa to hmýrilo turistami . Prvé fotky pri Matyášovom chráme a na nádvorí  Budínskeho hradu, kde sme sa kochali panorámou mesta, ktoré sa tiahne pozdĺž širokého Dunaja. Naše dejepisárky si neodpustili rýchly verbálny testík na tému umelecké slohy, ktoré sa doslova pomiešali na historických budovách (gotika, neogotika, klasicizmus, baroko).
Z hradu sme si to zamierili pešo k hlavnému bodu programu prvého dňa-  maďarskému parlamentu. Rýchle občerstvenie z domácej kuchyne našich mamiek (bez rezňov by to nešlo) a  boli sme dnu. Budova  maďarského parlamentu je pre turistov magnetom a pôsobí naozaj famózne- tak monarchisticky. Honosné  priestory, vitráže v oknách , sochy znázorňujúce charakter a dejiny maďarského národa, na výzdobu použili  40 kg zlata. Prezreli  sme  si  priamo  rokovaciu sálu súčasného maďarského parlamentu, zrakom sme mohli obdivovať v zabezpečenej vitríne uhorské korunovačné klenoty, ktoré mali na svojich korunovaných hlavách prvý uhorský kráľ  Štefan I., Karol  Róbert,  Mária-Terézia  či krásna Alžbeta Bavorská (Sissi).

Unavení, hladní sme zamierili do obchodného centra  West End a potom sme zložili svoje ubolené  nohy v hosteli, kde sme mali ubytovanie. Po krátkom odpočinku sme vyrazili do večernej Budapešti. Videli sme krásne nasvietenú  budovu   parlamentu, prešli sme nábrežím Dunaja, vedľa nás sa niesli na pokojnej hladine vyhliadkové lode plné turistov  či domácich. Na jednom mieste  nás p.prof. Ružinská upozornila na viaceré páry starých topánok. Vysvetlila nám, že sú pamiatkou na ľudí, ktorí počas nacistického útlaku nevydržali  zlo, ponižovanie, prenasledovanie a volili smrť vo vlnách studeného Dunaja. A to sme ešte nevedeli, čo sa dozvieme na druhý deň.

Ráno sme sa posilnili prichystanými raňajkami a zamierili na hlavný bod našej dejepisnej exkurzie- prehliadku expozície v Dome teroru. Je to budova, kde sídlilo v čase 2.svetovej vojny gestapo a v čase komunistického režimu  štátna polícia. Budova je nemým  svedkom  väznenia, mučenia, popráv  ľudí  v časoch totality. Pri rozprávaní  sprievodcu ( vedel aj po slovensky) sme sa dozvedeli, čo dokázala ideológia urobiť s ľuďmi a je správne takéto miesta poznať a vidieť, aby sme sa vyvarovali návratu takéhoto ľudského zla a nenávisti.

Obed bol milým prekvapením pre všetkých (profesorky to poznali už od minulej exkurzie a neprezradili) . V reštaurácii už nás čakali – prestreté stoly, široký výber jedál, možno to poznáte, zaplatíte jednotnú sumu a vyberáte si , čo len chcete- najedli sme sa do prasknutia. Oči by ešte jedli, ale žalúdok už  viac neprijal.

Po obede sme sa zastavili pred Bazilikou sv. Štefana, niektorí  sa odvážili vystúpiť hore na vežu. Ešte  zhruba 2 hodiny na veľkonočných trhoch, jedna jazda  budapeštianskym  metrom ,  posledné spoločné foto na Námestí hrdinov a  odchod.  Zvítanie  s rodičmi  vyšlo  podľa plánu  okolo 22.00 hod.

Naša  exkurzia bola  naplnená  podľa naplánovaného programu. Bolo to zaujímavé, poučné, zábavné, bolo to fajn a nám všetkým bolo fajn. (Naši účastníci  exkurzie to potvrdili v konverzácii na faceboku.)

Deň narcisov

fotka den narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 21-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 7. apríla 2017 zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Aj tento rok sme sa my, študenti 3.A triedy pod vedením p.prof. Krivej, vybrali do ulíc a pomohli sme iným, úplne neznámym ľuďom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Vďaka Vám má Deň narcisov veľkú silu a reálne pomáha.

Jakub Polák, III.A

OTP READY – finančná gramotnosť

_DSC0095

V dňoch  14. a 15. marca 2017 sa žiaci I.A, I.B a KVINTY zúčastnili na prednáške s témou Finančná gramotnosť, ktorú mala na starosti OTP READY Nadácia pre finančné vzdelávanie mladých. Cieľom tejto nadácie je naučiť stredoškolákov zodpovednému prístupu k financiám, priblížiť im dôležité poznatky z finančnej a ekonomickej oblasti, ako aj z manažmentu.

Touto prednáškou nám dve sympatické lektorky jednoduchou a hravou formou priblížili systém narábania s peniazmi. Objasnili nám, ako efektívne hospodáriť aktuálne aj v budúcnosti či ako robiť správne finančné rozhodnutia. Napriek týmto dospelácky znejúcim témam sme sa naozaj veľmi dobre bavili a odniesli si aj niečo, čo sa nám v budúcnosti určite zíde.

Katarína Tóthová, kvinta

Skvelý úspech nášho študenta na Jarnom behu Michalovčanov

Photo0017

V sobotu 18. Marca 2017 sa v Michalovciach uskutočnil už tretí ročník jarného behu. Tentoraz bol jeho štart a cieľ v areáli Gymnázia Ľudovíta Štúra. Súťaže sa zúčastnilo 99 pretekárov, z toho bolo 39 žien a 60 mužov. Súťažiacim síce komplikovalo situáciu počasie, no nakoniec všetci do cieľa dobehli.

V kategórii mužov sa celkovým víťazom stal študent nášho gymnázia Vladimír Čerep! Jeho víťazný čas mal na trati dlhej 2,7km výslednú hodnotu 8:45 min.

Vladovi srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

Jakub Polák

1. apríl – Deň vtákov

ResizedImage600849-tdj  blogPhotos-Aah4QsiQc2iExTXP8-2

Pri priležitosti Dňa vtákov sa zopár našich študentov zúčastnilo na jarnom podujatí s názvom ,,Vítanie Žeriavov‘‘. Akcia sa už tradične konala na Senianských rybníkoch a v okolí kaštieľa v Sennom. Vďaka pestrému zastúpeniu mokraďových biotopov tu žije množstvo vtáčich druhov. Európske žeriavy tiahnu dvomi ťahovými cestami. Západné populácie tiahnu cez Nemecko, Francúzsko a Pyrenejský polostrov. Východné populácie tiahnu cez Slovensko, Maďarsko a Balkán. Obrovské skupiny žeriavov putujú zo Stredomoria do Pobaltska, Škandinávie a niektoré dokonca až na Sibír.

Územie Slovenska využijú na oddych, zväčša ho len prelietajú a len občas na krátky čas zosadnú menšie skupinky vtákov. Ich prílet sprevádzajú hlasné a charakteristické zvuky. Príroda je ale nevyspitateľná. Žeriavy prileteli tohto roku o niečo skôr ako sa predpokladalo. Účastníci akcie však mali i napriek tomu o program postarané. V porastoch pálky a tŕstia tu  bolo možno zazrieť potápky, na hladine rybníka sa vypínali kačice, čajky smejivé i bielohlavé. Medzi pasúcim sa maďarským rožným dobytkom sa potulovali volavky. Našich študentov tak čakal zaujímavý program v podobe exkurzie po náučnom chodníku, kedy mohli pozorovať jarnú migráciu vtáctva a dozvedieť sa viac informácii o jednotlivých vtáčich druhoch, ktoré tu prebývajú.

Celkovo, počas roka, tu bolo zistených až 283 vtáčich druhov. V areáli senianského kaštieľa bola pre verejnosť sprístupnená výstava starožitných váh a fotografií jednotlivých druhov vtákov. V stánkoch na nádvorí bolo možné dozvedieť sa konkrétne informácie o jednotlivých vtákoch, či spoznať krásy a zaujímavosti chránených území košického kraja. Odmenou po dobrej prechádzke, kedy nejednému poriadne vytrávilo, bola čestvo upečená chutná ryba z tunajších rybníkov.

 Aneta Hotovčinová

RNDr. Ján Treľo

Návšteva Múzea v Trebišove

17690869_1909405849346725_1089157911_n

Dňa 23.3.2017 sa naša trieda – príma s p. profesorom J. Treľom zúčastnila exkurzie v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove.  V rámci 2. a 3. vyučovacej hodiny sme navštívili EXPOZÍCIU POĽOVNÍCTVA A OCHRANY ZVERI V TREBIŠOVE. V tejto expozícii nám  boli prezentované biotopy poľovnej zveri z rôznych kútov sveta a zároveň nám bol priblížený význam a pôsobenie rodiny Andrássyovcov v Trebišove, najmä ich záľuba v poľovníctve, ochrane a starostlivosti o zver. Mohli sme spoznať poľovné druhy z piatich kontinentov sveta. Veľmi nás zaujala celková atmosféra, keď sme sa ocitli akoby niekde v prírode s ozajstnou zverou a zvukmi, ktoré vydáva. Videli sme aj rôzne trofeje a  preparáty. Bol to pre nás neopakovateľný zážitok a zároveň sme spoznali poľovnícku históriu rodiny Andrássyovcov v našom regióne.  Účasť na akcii zaznamenala aj regionálna televízia Zemplín. Študenti aj profesor poskytli televízii interview, kde pozitívne zhodnotili takúto formu výučby. O týždeň nato bolo možné vidieť reportáž v televízii.

Ďakujeme ………

 Laura Gőblová, príma

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company