Monthly Archives: January 2017

Olympiáda NEJ – krajské kolo

19.1.2017 sa konalo obvodné kolo olympiády nemeckého jazyka.  Komunikačné  schopnosti si žiaci overili v písomnej a v ústnej časti v kategóriách 2A, 2B.   V oboch kategóriách dosiahli súťažiaci veľmi dobré výsledky . Tí, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú na Krajské kolo ONJ.

 Umiestnenie súťažiacich :

Kategória 2A

  1.  Matej Frič   Gymnázium, Komenského 32
  2. Sofia Laczková Gymnázium- Gimnazium Kráľovský Chlmec
  3. Alžbeta Timková   Cirkevné gymnázium sv, J. Krstiteľa Trebišov

Kategória 2B

  1.  Marcel Chovanec        Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa Trebišov
  2. Alexandra Barillová    Gymnázium Trebišov, Komenského 32
  3. Martin Ujhelyi OA Trebišov

 Víťazom srdečne blahoželáme a 16.2.2017 im budeme držať palce na Krajskom kole, kde budú reprezentovať aj našu školu.

PhDr. Jana Serbinová,

 predseda OK ONJ

KOMPARO

Hodnotenie KOMPARA

komparo001 
komparo004

BEST IN ENGLISH

Dňa 30.11.2016 sa na našej škole uskutočnila obľúbená stredoškolská jazyková online súťaž Best in English, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Tejto súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov z tried KVI, SEX, prvé, druhé, tretie, štvrté ročníky a všetky bilingválne triedy.

Minulý rok sa zúčastnilo po celej Európe takmer 500 škôl z 19 krajín, zmerať sily si tak mohlo tiež 9 000 žiakov zo Slovenska a Českej republiky.
Test bol zostavený na úrovni B1 – C1 a trval presne 60 minút.

Tento školský rok sa súťaže zúčastnilo 15 107 žiakov, 683 škôl z 28 krajín.

Naše úspechy:

Najúspešnejší žiaci našej školy:

  1. miesto

Diana Hatráková (5.D), 130 miesto v rámci EÚ, 224 miesto v rámci všetkých zúčastnených  krajín

  1. miesto

Tomáš Kus (2.B), 509 miesto v rámci EÚ, 890 miesto v rámci všetkých zúčastnených  . krajín

  1. miesto

Peter Kovaľ (3.A), 552 miesto v rámci EÚ, 984 miesto v rámci všetkých zúčastnených  . krajín

 Naša škola obsadila 21. miesto na Slovensku a 141. miesto spomedzi 683 škôl J

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a veríme, že svoje znalosti  z anglického jazyka prídu otestovať aj v ďalšom ročníku súťaže ´Best in English 2017.´

Mgr. Jana Ferjová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company