Monthly Archives: December 2016

1B – večierok – 2. 12. 2016

IMG_0583

Na tejto škole sme strávili už 3 mesiace, ale stále sme sa cítili ako cudzinci. Chceli sme sa navzájom lepšie spoznať a tak náš triedny p. prof. Treľo vymyslel, že si spravíme večierok. Všetkým sa tento nápad páčil a hneď sme si rozdelili úlohy. Niekto zabezpečil jedlo, niekto hudbu, niekto zasa výzdobu. Nemohli sme sa dočkať. 2.12.2016 sme okamžite po vyučovaní začali chystať triedu. Počkali sme na p. prof. Treľa, ktorý mal úvodné slovo a náš večierok sme započali tak, ako sa patrí- prípitkom, samozrejme nealkoholickým a valčíkom. Každému sa to páčilo. Zabavili sme sa, zatancovali si, zahrali nejaké hry a dozvedeli sa mnoho nových vecí. Chceli by sme sa poďakovať vedeniu školy, že nám umožnili usporiadať večierok a p. prof. Treľovi za jeho vynikajúci nápad a čas, ktorý nám venoval.

Školské kolo geografickej olympiády

DSC_0040

V piatok 16.12.2016 sa na našej škole konalo školské kolo geografickej olympiády. Prihlásení žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

Geografická olympiáda pozostávala z dvoch častí. V prvej časti žiaci  vypracovali test zložený z  teoretickej časti  a z poznatkov o miestnej krajine bez pomoci atlasu. V druhej časti súťažiaci riešili praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu. Celkovo mohli získať 100 bodov.

Počas dvoch hodín žiaci preukázali svoje schopnosti a zručnosti. Najlepšími  riešiteľmi v jednotlivých kategóriách sú:

Kategória F:

  1. MESAROŠOVÁ Mirka (príma) 84b
  2. ŠEMEGOVÁ Kamila (príma) 83b
  3. KOVÁČ Adam (príma) 79b

Kategória E:

  1. ŠEPTÁK Juraj (kvarta) 94b
  2. ZATKOVÁ Simona (tercia) 92b
  3. Ružinská Marína (tercia) 90b

Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia na okresnom kole.

Mgr. A. Ostrožovičová

Návšteva predsedu vlády R. Fica na Gymnáziu v Trebišove

DSC_0020 DSC_0026

V piatok 9.decembra 2016 sa v Trebišove uskutočnil  pracovný výjazd predsedu vlády SR R. Fica, v rámci ktorého navštívil naše gymnázium. Študenti vyšších ročníkov sa zúčastnili prednášky s témou Slovensko ako predsedajúca krajina EÚ. Táto prednáška bola zameraná na analýzu a zhodnotenie nášho predsedníctva v Rade EÚ, aktuálnych  medzinárodných vzťahov, veľmi zaujímavá bola časť zameraná na problematiku riešení migračnej krízy.

Po prednáške nasledovala živá diskusia, v ktorej študenti kládli premiérovi zaujímavé otázky z oblasti problematiky brexitu a jeho dopadov na štúdium a cestovanie mladých ľudí. Zaujímali sa o riešenie nezamestnanosti v našom regióne, pričom neobišli ani problematiku súčasného školstva.

                                                                                        Mgr. G. Maruščáková

12 hodinovka v basketbale

12hodinovka_4

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí sa na našom gymnáziu konal už 17.ročník 12-hodinovky v basketbale. Do poobedňajších hodín si sily zmerali triedy počas hodín telesnej výchovy a od 13:30 to už boli samotné tímy, ktoré sa rozhodli zúčastniť tejto akcie. Zišlo sa 39 študentov, ktorí sa rozdelili do 7 basketbalových tímov. Počas celého dňa panovala skvelá nálada, a aj keď sa energia postupne míňala, tak stále sme mali úsmev na tvári a zabávali sme sa. Okrem samotných meraní síl tímov sprevádzali toto podujatie aj súťaže, napr. o prvý či jubilejný kôš. Títo študenti boli odmenení sladkou drobnosťou a každý študent si domov odniesol pamätný diplom i množstvo zážitkov. V závere by som sa chcel poďakovať p.profesorke Hrubej, prof. Berešovi a prof. Begalovi vďaka ktorým sa táto akcia vydarila a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Jakub Polák, 3A

7. ročník okresného kola technickej olympiády

IMG_1247

Dňa 1. 12. 2015 sa žiaci kvarty a tercie Juraj Šepták a Tadeáš Lachvajder zúčastnili 6. ročníka okresného kola Technickej olympiády v kategórii A, ktoré sa konalo na ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Na okresné kolo postúpili zo školského kola, ktoré malo len teoretickú časť.

Okresné kolo pozostávalo z teoretickej časti, ktorú vypracoval každý žiak samostatne, ale aj praktickej časti, v ktorej sa súťažilo v dvojiciach. V konečnom hodnotení sa sčítali spoločné body získané za praktickú časť a teoretickú časť oboch žiakov z dvojice.

Naše družstvo získalo krásne 2. miesto. Tento výsledok si vážime o to viac, že aj napriek tomu, že naši žiaci majú obmedzené možnosti pri práci v dielni, predsa dokázali svojou šikovnosťou uspieť aj v praktickej časti. Tam na základe technického výkresu bolo potrebné zhotoviť konkrétny výrobok. Takáto zručnosť je potrebná aj pre študentov osemročných gymnázií, z ktorých vyrastú budúci inžinieri či lekári.

Za reprezentáciu školy a dosiahnutý výsledok chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

Mgr. Róbert Janok

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DSCN0092

Dňa 9.12.2016, v piatok prebehol na našej škole DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Zúčastnení žiaci základných škôl z nášho okresu boli rozdelení do 6 skupín. Skupiny neboli rovnako veľké. Najviac žiakov prišlo zo ZŠ Komenského, 2 skupiny. Najprv, ešte o 9. H, sa zúčastnili na vianočnej akadémii v KASS. Potom  si prezreli našu školu. Potenciálnych záujemcov o štúdium na našej škole sprevádzali naši študenti. Na 6 stanovištiach sa oboznámili s vyučovaním predmetov na našej škole. Biológiu sme prezentovali v laboratóriu BL2. Študenti štvrtého ročníka ich oboznámili s výučbou biológie na našej škole a s možnosťami využitia biologických poznatkov pri vysokoškolskom štúdiu i v praxi. Potom si mohli pozrieť mikroskopické preparáty a rôzne zaujímavé prírodniny. Mali možnosť spýtať sa, ak ich niečo zaujalo. Najväčší záujem prejavili piataci, možno naši budúcoroční prímani.

RNDr. Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company