Monthly Archives: June 2016

BURZA PRE DOBRÚ VEC

DSC_0004

Vraj to, čo dávame druhým ľuďom, dávame zároveň aj sebe. Ak by to tak nebolo, boli by sme šťastní, keď obdarúvame iných?

Darovať lásku, priateľstvo, priazeň a vzájomnú úctu je veľmi veľkým pokladom.
Darovať peniaze niekomu, kto ich potrebuje, je len malý zlomok pomoci niekomu, kto sa nachádza v ťažkej životnej situácii.

Charitatívna akcia BURZA PRE DOBRÚ VEC, ktorá sa konala 3. 6. 2016, a ktorej výťažok – 450 € –  je venovaný na podporu týraných žien a detí, bola veľmi úspešná a za všetkých študentov i zamestnancov Gymnázia Komenského 32 v Trebišove
ďakujeme všetkým štedrým darcom.

http://www.tvojtrebisov.sk/burza-pre-dobru-vec-na-gymnaziu-v-trebisove/

ANGLIČTINA TROCHU INAK

anj

Počas maturitného týždňa k nám na školu zavítali anglickí lektori z Californie.  Francis a Oscar sa počas tohto týždňa snažili zdokonaliť vedomosti študentov 2. ročníka. Zúčastnili sme sa 25 vyučovacích hodín, ktoré boli zamerané na rozvoj našich komunikačných zručností v angličtine. Formou rôznych hier, piesní či skupinových aktivít sme sa  zlepšovali v tomto jazyku. Naučili sme sa mnoho nových slov a vycibrili v gramatike, ktorej niekedy bolo viac než dosť. Francis sa zameral aj na využitie anglického jazyka v bežnom živote prostredníctvom zaujímavých tém, ktoré nám budú stále prospešné.

Ani jedna z týchto vyučovacích hodín nevyšla na zmar. Bolo vidieť, že každú hodinu s nami mali vopred pripravenú. Každý deň pre nás mali prichystaný materiál s množstvom novej slovnej zásoby, ktorý určite ešte využijeme. Denne sme sa rozprávali na rôzne témy, ktoré nás zaujímali. Dávali nám domáce úlohy, čím nás donútili sa angličtine venovať aj doma.

Veľmi prospešné bolo, že lektori sa striedali, pretože mali odlišný prístup. Kým Oscar sa venoval skôr gramatike, Francis sa zameral na komunikáciu, na rôzne témy z bežného života. Obaja boli veľmi ochotní vysvetliť niečo aj pre tých menej zdatných v anglickom jazyku. Čo mnohí z nás ocenili, bol fakt, že sa zbavili zábran komunikovať v tomto jazyku. Obaja sa snažili z nás vytiahnuť čo najviac. Pravda našli sa aj takí, ktorí na konci kurzu s nimi hravo komunikovali na hocijakú tému.

Obaja lektori boli veľmi priateľskí a vtipní. Páčilo sa nám, že boli zvedaví na kultúru, šport, politiku či históriu Slovenska. Z mnohých vecí boli však prekvapení. Zaujímali ich aj názory a pohľad nás študentov na aktuálne dianie u nás doma i vo svete. Boli veľmi otvorení a nebránili sa s nami podeliť s príbehmi zo svojho života, či skúsenosťami pri práci, ktorej sa venujú.

Keďže všetko má svoje plusy aj mínusy, tak ani v tomto prípade tomu nie je inak. Jedno mínus si tento kurz anglického jazyka zaslúži za to, že sa konal v čase maturitných skúšok, ale vnímame to ako výborne strávený voľný čas s investíciou do vzdelania.

Radi by sme sa podobného kurzu anglického jazyka zúčastnili znova aj v iný týždeň školského roka.

Jana Kaszonyiová II. B

Exkurzia Viedeň – Bratislava

13329574_1087597247945054_3709840713209481079_o

Akademický týždeň na našom gymnáziu už tradične patrí druháckej exkurzii Viedeň- Bratislava, ktorú organizuje pani prof. Veronika Hazugová. Ani tento rok  nebol výnimkou a my žiaci druhého ročníka, tried 2.A,2.B a 2.D, sme dostali príležitosť zažiť perfektný týždeň bez každodenných školských povinností. Exkurzia sa konala od 17.5.2016 do 21.5.2016 ( utorok- sobota).

Celá exkurzia sa začala v utorok ráno na autobusovej stanici v Trebišove. Absolvovali sme dlhú cestu do Bratislavy, ktorá ubehla celkom rýchlo . Po príchode nás čakala zaujímavá prehliadka Devína. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o histórii hradu. Potom nás čakalo ubytovanie a neskôr aj nákupy v OC Avion.

V stredu ráno nám počasie naznačovalo, že tento deň bude pekný. Po raňajkách sme sa autobusmi dopravili do Viedne, kde nás čakal nabitý program.  Celý tento deň nás sprevádzala  pani sprievodkyňa. Najprv sme navštívili zámok Belvedere , ktorý sa všetkým veľmi páčil. Potom nás čakala pešia prehliadka pamätihodností centra Viedne, cisárskeho hradu Hoffburg a  Klenotnice. Cestou do Bratislavy sme absolvovali ešte krátku prehliadku Hundertwasserovho domu vo Viedni.  Bol to naozaj únavný deň, no bohatý na množstvo zážitkov!

Slnečný štvrtok bol opätovne naplnený zážitkami. Ráno nás autobusy vyložili pred zámkom  Schonbrunn, ktorý nás  všetkých ohúril. Absolvovali sme prehliadku zámku a potom sme sa kochali pohľadom na krásne záhrady v jeho okolí. Potom nás čakala prehliadka dvoch múzeí v centre Viedne – prírodovedeckého a kultúrnohistorického múzea. Strávili sme v nich niekoľko hodín , ale keby sme si chceli vychutnať všetky exponáty  v týchto múzeách, tak by sme na ne potrebovali asi aj dva dni.

Po návšteve múzeí sme mali možnosť absolvovať nákupy na známej viedenskej nákupnej ulici Mariahilferstrasse . Cestou do ubytovne sme sa ešte zastavili aj v bratislavskom Auparku.  Zas a znova super deň!

V piatok sa naša exkurzia viac sústredila na Bratislavu, kde sme ráno absolvovali pešiu prehliadku historického centra Bratislavy. Krátko predpoludním sme  sa „ vyšplhali“ na Bratislavský hrad, kde sme obdivovali krásny výhľad na Bratislavu.  Po 11. hodine nás už čakala návšteva budovy Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola pre väčšinu z nás veľkým zážitkom, pretože nie každý deň máme možnosť nazrieť do týchto priestorov. Po skončení návštevy NR SR sme išli naposledy v rámci exkurzie do Viedne aby sme sa s ňou rozlúčili vo veľkom štýle! A to návštevou zábavného parku Práter!  Ten sme si všetci naplno užili .

V sobotu sme navštívili OC Eurovea  a krátko pred poludním sa začala naša cesta domov. Domov sme sa vrátili všetci unavení, plný zážitkov. Bol to naozaj úžasný týždeň! Poďakovanie patrí pani profesorke Hazugovej, za zorganizovanie tohto úžasného výletu ako aj našim triednym profesorkám, Mgr. M. Krivej, PhDr. V. Žajákovej a Mgr. J. Ferjovej.

                         Marián Marinčák, 2.B

 

Oslava Medzinárodného dňa detí

Prvý jún sa na našej škole tradične spája s oslavou Medzinárodného dňa detí. Tento rok sme ho oslávili netradičným dopoludním, počas ktorého sme súťažili a výborne sme sa zabavili. Najskôr sme si súťažili na školskom ihrisku v troch športových disciplínach, pričom najviac sme sa zabavili pri preťahovaní lanom.

Nasledovalo pátranie po indíciách ukrytých v obálkach na školskom dvore, ktoré ukrývali otázky k dejinám Trebišova. Spolu s triednymi profesorkami a pani riaditeľkou sme sa presunuli do parku, kde naše súťaženie pokračovalo. Záber bol široký – hrali sme double, určovali polohu miest na Slovensku, potrápili sme si pamäť hraním hry Vynálezy, v hre Cink sme si otestovali postreh a súperili sme v poznávaní vlajok Európy. Víťazstvo bolo síce tesné, ale najúspešnejšie družstvo tvorili chlapci A. Babuľák, R. Vysoký, L. Kičinko, J. K. Brezina, S. Kopas a A. Muchin. Všetky družstvá boli ocenené sladkou odmenou, ktorú nám odovzdala pani riaditeľka.

                                                                      žiaci sekundy a tercie

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company