Monthly Archives: March 2016

ROZDAJME SA PRE DRUHÝCH

mimka den vody, krv 390

V stredu 23. marca 2016 sa študenti spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili Valentínskej kvapky krvi 2016, ktorá nesie tento rok podtitul „rozdajme sa pre druhých“.

Motívom kampane, ktorá je realizovaná bez nároku na honorár, je vybudiť  ľudí  k tomu, aby neváhali s darovaním krvi, pretože pre darcu je otázka niekoľkých minút, ale niekomu inému to zachráni život.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým študentom: Laslo IV.D , Takáč IV.D, Miľčová IV.D, Mokrišová III.A, Mochnacká III.A a učiteľom: Mgr. Ferjovej, Mgr. Krivej, Mgr. Ostrožovičovej, PhDr. Žajákovej, RNDr. Telepovskému, Mgr. Janokovi, a v neposlednom rade Mgr. Begalovi, ktorému zároveň blahoželáme k bronzovej Janského plakete.

 ĎAKUJEME !!!

    Mgr. Michaela Krivá

SVETOVÝ DEŇ VODY   –  22.3.2016

mimka den vody, krv 365

Dňa 22.3.2016 sme sa my – žiaci tretieho ročníka spolu s učiteľkami chémie – Mgr. Krivou a RNDr. Macejkovou zúčastnili exkurzie v mestskej vodárenskej spoločnosti VVS a.s., kde sme sa naučili niečo o chemickej úprave vody.

Stretli sme sa s laborantkou Ing. Alenou Karolyiovou, ktorá nám ukázala mnohé z nepoznaného sveta pitnej vody. Predstavila nám taktiež proces čistenia a chemickej úpravy vody a taktiež sme sa mohli dozvedieť niečo o škodlivých látkach, ktoré sa nachádzajú vo vode – dusičnanoch a uhličitanoch. Pani laborantka sa nám snažila všetko podať takým spôsobom, aby sme tomu my študenti porozumeli.

Počas jednej vyučovacej hodiny sme mali taktiež možnosť dať si otestovať vodu na množstvo dusičnanov a uhličitanov, ktoré sa v našej vode nachádzajú, a to zdarma.

Keďže 22.3. je Deň Vody, neminul nás aj malý darček pri odchode. Čas strávený v tomto laboratóriu nám poskytol cenné informácie, ktoré môžeme využiť nie len pri štúdiu, ale i v bežnom živote. Za ochotu a čas laborantke Ing. Alene Karolyiovej aj celej spoločnosti VVS a.s. veľmi pekne ďakujeme.

Erika Hatalová III.D

A leap year … alebo ako sme využili jeden deň roka navyše.

DSC_0060

Musím prísť 29. februára do školy, keď som predchádzajúce tri roky v škole nebol? … to bola otázka, ktorá trápila jedného zo  študentov sekundy. Keď si celý sklamaný po oznámení, že predsa len bude musieť aj v tento deň prísť do školy, vzdychol, padol návrh, aby sme tento deň urobili niečo netradičné. Inšpiráciou bol článok v časopise Hello, s ktorým na hodinách anglického jazyka študenti pracujú. Pár hodín dozadu sa z neho dozvedeli o zvyku v Írsku, kde sa ľudia v tento deň snažia urobiť niečo netradičné, čo by v iný deň neurobili. A tak sa aj študenti rozhodli prísť do školy v netradičný pondelok aj netradične oblečení či učesaní. Chlapci prišli v lesklých sakách s košeľou a uviazanou kravatou a dievčatá sa zase inšpirovali vecičkami z detstva. Netradičné nohavice a pyžamká si tiež našli svojich obdivovateľov. Niektoré účesy boli naozaj výnimočné, aj keď mnohým pristali.  Pridali sa k nim aj ich vyučujúce anglického jazyka PhDr. V Žajáková a Mgr. I.Kičinková. Z netradičnej hodiny odchádzali študenti s praktickou domácou úlohou, v ktorej mali v daný deň potešiť niekoho blízkeho netradičným milým činom. Nasledujúce, už obyčajné dni, ukázali, že sa im to podarilo.

PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company