Monthly Archives: December 2015

Matematická olympiáda kat. A

V mesiaci december sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v kategórii A, žiakov 3. a 4. ročníka. Študenti riešili 3 príklady počas štyroch hodín. Do školského kola sa zapojilo 8 žiakov. Všetkým zúčastneným a hlavne štyrom úspešným riešiteľom školského kola blahoželáme.

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. 1. 2016 v Košiciach, postúpili študenti:

1. Babjak Daniel 4A 14b
2. Ďurka Adam 4C 14b
3. Jacko Jaroslav 4C 11b
  Štefanišin Jakub oktáva 11b

Olympiáda NEJ

Dňa 10. 12.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OLYMPIÁDY v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách 1A, 2A a 2B. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia obvodného kola.
Všetkým zúčastneným blahoželáme.

Výsledková listina

1A   1. miesto   Matúš Kolesár,  sekunda

2A   1. miesto   Matej Frič, 1.C
2.miesto    Alexandra Hricová , 1.C

2B   1. miesto  Diana Vysoká, oktáva

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 8.12. 2015 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.  Svoje sily si zmerali tí najzdatnejší  študenti  z jednotlivých ročníkov. Súťažili  v troch oblastiach – písomné skúšanie, ktoré pozostávalo z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, potom nasledovalo  samostatné rozprávanie –   vytvorenie príbehu na základe obrázka a napokon  rozhovor  – hra úloh.

Všetkým  blahoželáme, víťazi postupujú do obvodného (kat.2 C1 priamo do krajského) kola. 

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

Kat. 1A:  

1.  Lehončáková Alexandra – sek

2. Vysoký Róbert – sek

3. Kičinko Lukáš – sek  a Ružinská Marína – sek

 

Kat. 1B:

1.  Bieleschová Daniela – kva

2. Tomková Žofia – ter

3. Futó Ivan – kva

 

Kat. 2A:

1.  Rusnák Adam Samuel – kva

2. Janok Matúš – kvi

3. Dzuro Igor – 1.B

 

Kat. 2B:

1. Spiegelhalterová Kristína – okt

2. Hvozdík Ján – 4.C

3. Linerová Lea – 4.B

 

Kat. 2C1:

1.  Rusnáková Soňa Kristína – 3.D

2. Vargová Erika – 4.D

3. Hetnerovičová Dominika – 3.D

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

90 minút s Európskou úniou

obr

9.  decembra sa na našej škole uskutočnila prednáška o inštitúciách a výhodách, ktoré čerpáme ako obyvatelia Európskej únie. Prednášky sme sa zúčastnili dve skupiny – maturanti z občianskej náuky a 2.A. Dvaja páni, ktorí sa v tejto sfére fantasticky orientujú, nám porozprávali o tom, čo je Európska dobrovoľnícka služba, že máme v rôznych krajinách Európskej únie rovnaké práva ako jej obyvatelia, vysvetlili nám fungovanie Európskeho parlamentu, a celé sa to nieslo v znamení príjemnej diskusie. Taktiež sa nám snažili všetko podať spôsobom, ktorému sme mohli aj my – nezainteresovaní študenti porozumieť. Rozpočet a hospodárenie, to ako funguje EU nám ukázali na konkrétnych príkladoch, a my sme si mohli vyskúšať, čo znamená “rozdeľovať” peniaze na aktivite, kde sme mali 5000€ dotáciu venovanú našej škole, prerozdeliť medzi položky, ktoré sa nám javia ako najpotrebnejšie.  Po zaujímavom výklade prišiel rad na naše otázky, a po hodine a pol, keď už aj nášmu hosťovi začal odchádzať hlas, sme sa pobrali naspäť na klasické vyučovanie. Čas strávený na prednáške nám určite poskytol cenné informácie, ktoré sa nám zídu, aj napríklad v budúcnosti, pri štúdiu, či práci. Za ochotu prísť nám porozprávať o EU im veľmi pekne ďakujeme.

Lucia Zubková

Exkurzia Krakow – Oswiecim

IMG_3716

V termíne od 27.10-do 28.10. 2015 sme sa  zúčastnili na  dvojdňovej exkurzii  KRAKOW- OSWIECIM pod pedagogickým dozorom PhDr. Alice Čekonovej, PhDr. Jany Novákovej a Mgr. Martina Begalu. Boli sme nedočkaví a netrpezliví, čo nás v tie dva dni čaká. O ukrutnostiach fašizmu sme toho už počuli a čítali veľa, a preto nám prebehol mráz po chrbte, keď sme si predstavili, že aj my budeme kráčať uličkami smrti koncentračného tábora.

Po príchode  do Krakowa  na nás čakal miestny sprievodca, ktorý je Slovák žijúci v Krakowe a sprevádzal  nás historickými pamiatkami celé popoludnie. Najprv sme navštívili okolie hradu Wawel, ktoré bolo nádherné a pôsobilo na nás  veľmi príjemným dojmom. Hrad Wawel ospevujú všetci, ktorí ho už videli. Je symbolom Poľska a srdcom poľskej histórie. Poľskí králi v ňom sídlili celé stáročia a aj po tom, ako sa hlavným mestom stala Varšava, sa korunovačné slávnosti konali tu a aj králi boli pochovávaní v tunajšej katedrále

Potom sme navštívili hlavné námestie Rynek Glowny, ktoré patrí k najväčším v Poľsku. Navštívili sme aj Mariánsky kostol, ktorý je po Wawelskej katedrále druhým najvýznamnejším kostolom Krakova. Počas tatárskych nájazdov bol zničený a dnešná stavba pochádza z 15. Storočia .Po prehliadke týchto pamätihodností sme mali rozchod na nádhernou historickom námestí . Krásu a čarovnú atmosféru mesta sme si tak mohli vychutnávať aj naďalej.

Večer nás čakala večernú prehliadku židovským mestom-Kazimierz. Centrom Kazimierza je ulica Szeroka, na ktorej sú postavené tri  synagógy. Jednou z nich je aj synagóga Remuh, vedľa ktorej je jeden z najstarších európskych židovských cintorínov. Večerná atmosféra tejto bývalej židovskej štvrte je neopísateľná.

Na ďalší deň sme navštívili múzeum  historickú Fabryku Emalia Oskara Schindlera, ktorá sa nám veľmi páčila. Boli tam hrnce, ktoré sa vyrábali, stará podlaha, staré fotografie a mnohé iné predmety. Atmosféru ukončila nerovná podlaha symbolizujúca neistotu života človeka.

V popoludňajších hodinách sme boli na prehliadke koncentračného tábora Oswiecim, Auschwitz,Birkenau a krematória. Navštívenie tohto tábora v nás zanechalo obrovskú  depresívnu stopu. Keď nám sprievodkyňa rozprávala príbehy, málokomu sa stalo, že mu nevybehla slza. Hrozné bolo pozerať sa na vlasy, topánky, kufre či osobné potreby, ktoré patrili ľuďom, ktorí tam zahynuli. Po chodbách boli vyvesené fotky ľudí a pod fotkou bolo napísané meno človeka a dátum ako dlho žil. Niektorým sa podarilo prežiť aj mesiac, iným iba dva dni.

Celý koncentračný tábor na nás pôsobil veľmi melancholickým dojmom. Nechcela by som sa tam ešte raz sa tam vrátiť a dýchať atmosféru smrti koncentračného tábora. Ľudstvu tak už ostáva dúfať, že múzeum koncentračného tábora patrí len do minulosti.

Martina Mokrišová a Karina Melinčáková III.A

 

6. ročník okresného kola technickej olympiády – 3. miesto

IMG_20151202_120552

Dňa 2. 12. 2015 sa žiačky kvarty Katka Tóthová a Barborka Žajáková zúčastnili 6. ročníka okresného kola technickej olympiády v kategórii A, ktoré sa konalo na ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Na okresné kolo postúpili zo školského kola, ktoré malo len teoretickú časť.

Okresné kolo pozostávalo z teoretickej časti, ktorú vypracoval každý žiak samostatne, ale aj praktickej časti, v ktorej sa súťažilo v dvojiciach. V konečnom hodnotení sa sčítali spoločné body získané za praktickú časť a teoretickú časť oboch žiakov z dvojice.

Aj keď naše dievčatá súťažili so samými chlapcami, predsa získali krásne 3. miesto. Tento výsledok si vážime o to viac, že aj napriek tomu, že naši žiaci majú obmedzené možnosti pri práci v dielni, predsa dokázali svojou šikovnosťou uspieť aj v praktickej časti. Tam na základe technického výkresu bolo potrebné zhotoviť konkrétny výrobok. Takáto zručnosť je potrebná aj pre študentov osemročných gymnázií, z ktorých vyrastú budúci inžinieri či lekári.

Za reprezentáciu školy a dosiahnutý výsledok dievčatám ďakujeme a srdečne blahoželáme.

Mgr. Róbert Janok

Týždeň Humanity – 6. 11. 2015 – 20. 11. 2015

20151118_084111

            Deti sú bezbranné a nevinné stvorenia, ktoré potrebujú veľa lásky a nehy. Každodenne dokážu človeka potešiť a prekvapiť. No žiaľ, mnohé existujú v podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a zneužívania. Pred týmto by deti mali byť chránené, no často to tak nie je.

            Preto každoročne 19. novembra pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania detí na našej škole  prebieha tzv, „týždeň humanity“, počas ktorého sa organizuje pod vedením pani profesorky Krivej zbierka šatstva, kníh a hračiek. Súčasťou tohto týždňa ja aj dobrovoľné darovanie krvi pod záštitou Červeného kríža ako Študentská kvapka krvi.

            Akých akcií sme sa zúčastnili tento školský rok si môžete prezrieť vo fotogalérií. V neposlednom rade, ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto peknej akcie na našej škole zapojili. ĎAKUJEME !!!

 Miroslav Pokrivňák, II.A

Svetový deň boja proti AIDS

12312212_700485963385114_925614064_n

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Pri tejto príležitosti sa každoročne koná sviečkový pochod. Na pochode v našom meste  sa  zúčastnili aj študenti trebišovských stredných škôl, ktorí mali pripnuté červené stužky ako  medzinárodný  symbol boja proti AIDS , vyjadrujúci pochopenie s ľuďmi žijúcimi s touto chorobou . Našu školu reprezentovali študenti  III.B triedy. Pochod sa začal pri Strednej odbornej škole  v Trebišove a pokračoval k nemocnici, kde sa ukončil zapálením  sviečok . Cieľom organizátorov tohto pochodu bolo upozorniť každého, že táto problematika sa netýka iba jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti .

Alexandra BOŠIAKOVÁ III.B

Deň študentstva

20.novembra 2015 sme si na našej škole opäť pripomenuli Deň študentstva. Nebol to školský deň ako každý iný (taký zvyčajne býva obyčajný).
Odštartovali sme pre všetkých žiakov spoločným protidrogovým multimediálnym výchovným koncertom  skupiny Aya pod názvom Trinásta komnata.  V texte zaznelo pomenovanie pre dvanásť šťastných, správnych dverí : priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, , česť… A tá trinásta komnata- to je to neskutočné prázdno. Páčilo sa mi spojenie hovoreného slova, prepletaného humorom a piesňami s výstižným textom o dnešnej doby. Po predstavení sme zaplnili chodníky, prechody a putovali sme- smer gymnázium. Tam už boli pripravené ďalšie rôznorodé aktivity.

V telocvični sa od rána pripravovali štvrtáci na  uskutočnenie “iniciácie” našich prvákov do cechu študentov. O 10.00 hod sa celý program spustil netradičným príchodom  moderátora- štvrtáka  Benjiho. Zábava, smiech, trochu napätia z kvízu a  konečne slávnostná prísaha a prváci sú naozaj gymnazisti.  Na celé predstavenie dozerala riaditeľka školy  so zástupkyňou p. Sokolovou. Naši druháci  boli už v postavení divákov.

Ďalšou aktivitou bola otvorená hodina s  anglickým  lektorom, na ktorej sa zúčastnili žiaci II.D –  bilingválna sekcia. Túto zaujímavú hodinu pripravili vyučujúci anglického jazyka s vydavateľstvom MacMillan. Hodina prebiehala samozrejme v anglickom jazyku, avšak novou metódou učenia. Rozvíjala sa skupinová práca, tvorili plagáty. Znalosť anglického jazyka prináša množstvo možností.  Lektor  našich bilingvalistov  pochválil a tí odchádzali
z hodiny  plní  nadšenia.

Trieda III.B sa v diskusiách o alkohole a drogách rozdebatovala  s p. MVDr. Urbanovou, ktorá jasne opísala a objasnila danú problematiku. Diskusia sa niesla v príjemnom duchu, určite, ak nie poučila, tak aspoň zaujala každého.
V triede  IV.D  zástupkyňa z InterStudy informovala o možnostiach univerzitného štúdia v zahraničí. Svoj výklad doložila zaujímavosťami, presnejšie vlastnou skúsenosťou takéhoto pobytu. (Viac informácií nájdete aj na nástenke školy.)

K tomuto obdobiu neodmysliteľne patria aj stužkové slávnosti. Na ďalšiu, po oktáve, sa už pripravovali naši štvrtáci.

Zarovno s týmito aktivitami prebiehala aj príprava na Vianočnú akadémiu, ktorú tradične predstavíme žiakom základných škôl, verejnosti mesta a  na spoločnom predstavení pre žiakov a učiteľov školy sa rozlúčime onedlho s týmto kalendárnym rokom.  Všetci sa už určite tešíme, ako si budeme môcť vychutnať vianočné predstavenie a potom pár dní voľna.

Deň, kedy sa „neučí“, sa nemusí len preflákať. Môže sa naplniť niečím, čo prinesie radosť, osoh. Myslím, že tento deň sa vydaril a každý si v ňom niečo našiel pre seba.

Daniel Litva III.B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company