Monthly Archives: October 2015

Dni nezábudiek 2015

obr1   obr3   obr2

18.9.2015 ste mohli stretnúť v meste 4 skupinky ľudí, ktoré predávali nezábudky. Boli sme to my – študenti 2.A triedy pod vedením p. prof. Mgr. M. Krivej. Nezábudky, ktoré ste si mohli kúpiť, živé neboli. Boli to malé umelé kvietky so špendlíkom na zadnej strane – to preto, aby ste si ich mohli pripnúť na oblečenie a ukázať svetu, že aj vy ste podporili kúpou tohto malého kvietku Ligu za duševné zdravie. Ale pekne poporiadku. Čo je to Liga za duševné zdravie a čo s tým majú spoločné nezábudky?
Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Vznikla v roku 2001, v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia, kde zohrala úlohu hlavného organizátora tejto kampane. A čo tie nezábudky? Kvet nezábudky symbolizuje nádej pre duševne chorých ľudí. Preto sa každoročne organizuje celoslovenská zbierka pod názvom „Dni nezábudiek“.
Tohto roku sa tak udialo 16. septembra a prispieť ste mohli až do 20. septembra. Nám sa podarilo vyzbierať vyše 500€, ktoré by mali pomôcť najmä centrám zabezpečujúcim potreby pre duševne chorých ľudí. Sme radi, že sme mohli pomôcť a dúfame, že sa nám takáto príležitosť ešte niekedy naskytne. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli.

Miroslav Pokrivňák, 2.A

Gymnazisti z Trebišova na Medzinárodnom maratóne v Košiciach

26. MMM - 4.10.2015  23. MMM - 4.10.2015

Dňa 4.10.2015 sa uskutočnil 92.ročník MMM v Košiciach.  Tohto veľmi známeho športového atletického podujatia sa zúčastnili aj študenti Gymnázia v Trebišove – Jakub Janok (minimaratón – 4,2 km), Kolesárová Eva (polmaratón – 21,0975 km), Juhás Juraj (polmaratón), Hajčák Jakub (maratón – 42,195 km), Varga Lukáš (maratón).
Všetci dané trate úspešne zvládli a domov si priniesli veľa pekných zážitkov,  ktoré boli oveľa silnejšie ako bolestivé nohy na druhý deň v škole. Úprimne im gratulujeme k skvelému výkonu. Veríme, že počet takýchto smelých a úspešných bežcov bude z roka na rok na tomto podujatí z radov študentov a profesorov Gymnázia Trebišov pribúdať.

Aj Ty v IT

??????????????????????

Minule naše gymnázium a konkrétne našich študentov, ktorí sa orientujú v oblasti IT, oslovil projekt „Aj ty v IT“ s cieľom ukázať sľubným budúcim IT-čkárom nežnejšieho pohlavia, aký je vhodný tento študijný a následne aj pracovný odbor.

Projekt vznikol práve kvôli problému chýbajúcich odborníkov v oblasti informačných technológií. Zvlášť potrebnou a chýbajúcou skupinou na pracovnom trhu sú ženy, preto na besede našim študentom vykresľovali výhody a skutočnosť tohto problému tri ostrieľané a úspešné IT-čkárky.

Hoci je projekt adresovaný najmä študentkám, oslovilo to nielen ich, ale aj chlapcov. Možno to bolo vďaka presvedčivým slovám, ktoré pramenili skutočne z driny a niekoľkoročných skúseností.  Celá beseda bola totiž motivačná a pútavá. Životné príbehy troch prednášajúcich boli spestrené aj faktom, že všetky tri pracujú alebo mali skúsenosti s prácou v zahraničí.

Predstavený projekt „Aj Ty v IT“ tak pravdepodobne svoj účel splnil, pretože mnoho študentov odchádzalo so zaujatím a motiváciou, ktoré možno aj aplikujú do svojich štúdií IT.

Claudia Košina, IV.D

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company