Category Archives: Uncategorized

Bežecký pretek

001a329RIMG6737

Dňa 12.10.2018 sa uskutočnil v Slovenskom  Novom Meste 2. ročník bežeckého preteku  Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Preteku sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Gymnázia Trebišov.

Na veľmi peknom 2.mieste skončil Tomáš Lachvajder , na 3.mieste Tomáš Chyla a na 5.mieste profesor M.Telepovský.

Svojou účasťou podporili myšlienku hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

GYMTV na MMM

received_260089297980429 _DSC0002 IMG_3752 IMG_20181007_121935_HDR

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach píše svoju históriu už takmer storočie. V prvú októbrovú nedeľu tohto roku sa konal jeho 95. ročník.

A naši trebišovskí gymnazisti na ňom nemohli chýbať. Školu reprezentovali v kategórii „juniorská štafeta“. Jej súčasťou boli najlepší bežci stredných škôl z Košického samosprávneho kraja. Každý z nich bežal jeden kilometer a spolu zabehli posledné dva kilometre vymeranej trasy.

GYMTV reprezentovali títo žiaci: Vladimír Čerep (III. A), Kevin Košina (II. B), Ondrej Gondek (III. A), Veronika Čalfová (III. B), Zuzana Adamčíková (II. A), Sára Kožuchová (II. A). S celkovým časom 2:45 šliapali na päty aj skúseným maratóncom.

Do behu sa aktívne zapojili aj učitelia a iní žiaci. Pani riaditeľka PaedDr. Mária Kašaiová, pán profesor Mgr. Róbert Janok, Jakub Janok (kvinta) a Matej Janok (tercia) si odbehli minimaratón (4,2 km). Najlepším vytrvalostným bežcom školy ostáva naďalej neprekonateľný pán profesor RNDr. Miroslav Telepovský, ktorý si odbehol už svoj 92. maratón v živote.

Bežcom srdečne blahoželáme a sme na nich právom hrdí.

Mgr. Lenka Janoková

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Samotná angličtina už dávno nestačí.

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali.

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx

Pri príležitosti tohto dňa sa posledný septembrový týždeň aj na našej škole uskutočnilo mnoho aktivít, ktoré zorganizovali učitelia cudzích jazykov spoločne so žiakmi počas svojich vyučovacích hodín.

Venovali sa prezentáciám rôznych európskych kultúr, jedál, zvykov a ukážkam jazykov, ktorými sa v danej krajine hovorí.

Diskutovali o rozdieloch v používaní jazykov a ich pôvode, pohľadoch ľudí z iných štátov a kultúr na tú „našu“ – európsku a reprodukovali slová z iných jazykov.

Na hodinách ruského jazyka chutnali tradičné nápoje, jedlá a vypočuli si populárnych ruských interpretov.

Počas hodín anglického jazyka žiaci vypĺňali osemsmerovky a krížovky, sledovali prezentácie o jazykoch používaných v UK a rozprávali sa o rôznych jazykoch a zvykoch v Európe. Venovali sa poukázaniu na zvláštností v jazyku francúzskom, talianskom, španielskom, slovenskom a maďarskom a taktiež ochutnali aj tradičné jedlá spomenutých krajín.

Hodiny nemeckého jazyka spestrili rôzne kvízy, krížovky, vytváranie záložiek a ochutnávky tradičných jedál.

                                                                                                                      Mgr. Jana Ferjová

Hlasuj za našu školu

 Podporte  našu školu a hlasujte na https://nanovylevel.sk/.

Hlasovať môžu žiaci, učitelia, zamestnanci školy, rodičia a všetci, ktorí nás chcú podporiť.

Ďakujeme.

ucebna pre_teba_all

Medzinárodná olympiáda z nemeckého jazyka

akk_0432-formatkey-jpg-default  akk_9276-formatkey-jpg-default   akk_9289-formatkey-jpg-default    dsc_2628-formatkey-jpg-default dsc_3176-formatkey-jpg-default

VIDEO Z AKCIE

Od 15.7.2018 do 28.7.2018 našu krajinu reprezentovali Andrej Frič (Gym Trebišov II.A) Anička Žilková (Gym. Zvolen) na Medzinárodnej olympiáde z nemeckého jazyka, ktorá sa odohrávala v krásnom mestečku Freiburg, v spolkovej krajine Baden-Württemberg.

Cesta sa začala na letisku vo Viedni, odkiaľ sa ďalej letelo do Frankfurtu nad Mohanom. Tam sme už nadviazali prvý kontakt s ostatnými súťažiacimi – našimi slovanskými bratmi z Ruska a Ukrajiny, ale aj z Nového Zélandu či Škandinávie. Odtiaľ sme sa do Freiburgu dostavili autobusom. Akonáhle sme došli do Freiburgu, boli sme ubytovaní v Jugendherberge ( Kartäuserstraße 151), kde sme dostali prvé pokyny a následne nás rozdelili do izieb.

Prvé dni boli zaujímavejšie, pretože boli zoznamovacie. Každý sa snažil si čo najviac mien zapamätať a čo najviac ľudí spoznať. To však nebolo úplne jednoduché pri  140 ľudí z celého sveta s rôznymi menami a tvárami. Časom sa to však zlepšilo a vznikali prvé kamarátstva.

Prvý týždeň bol predovšetkým venovaný tomu zoznamovaniu, ale aj tzv. workshopom. Tie nás mali pripraviť na 3 súťaže, ktoré nás čakali. Boli to 3 workshopy: 1. – Prezentácia – kde sme si mali rozvíjať prezentačné schopnosti, dôraz, intonáciu a kreativitu. 2. – Písanie – tu sa kládol dôraz na gramatiku a štruktúru textu. 3. – Predstavenie/divadlo – bolo na rozvíjanie hereckých a rečových schopností, na kreativitu, schopnosť predviesť sa a odbúrať stres. Všetky workshopy sa odohrávali v priestoroch UWC (United World College), kde sa budú odohrávať aj jednotlivé súťaže.

V prvom týždni bola taktiež akcia, na ktorú sa všetci tešili – „Länderabend“. Bol to medzinárodný večer, kde sa každá krajina predstavila. Ja s Aničkou sme boli oblečení v tradičných slovenských krojoch. Samozrejme nesmelo chýbať malé divadlo, ľudový spev a tanec od Anky, ktorý som sprevádzal hrou na mojich husliach.  Dobrovoľníci, ktorí s nami tancovali, nezostali bez odmeny. Ceny boli šúpolienka a tričko s našou vlajkou a našimi menami. Bola to naozaj rýchla cesta okolo sveta za 3 hodiny. 74 krajín – od USA po Rusko, od Argentíny po Čínu, cez Európu po Nový Zéland. V ten večer si aj obyvatelia uvedomili, že sa ich mesto za tie dva týždne stane najpestrejším, pretože je obohatené o 74 národností.

Predovšetkým ma potešilo to, že sme mohli Slovensko ukázať celému svetu, pretože aj malé krajiny na východe sa majú čím pochváliť.

Blížila sa však prvá súťažná úloha. Úlohou bolo vytvoriť koláž/projekt. Na výber boli témy: Kultúra, príroda, ľudia, hospodárstvo. Každý si mal vybrať jednu tému, v ktorej mal ešte na výber ďalšie 3, aby sa mohol na niečo zamerať. Potom dozor s nami chodil po meste, aby sme zbierali informácie, zaujímavosti, nejaké materiály a fotky, ktoré by sme mohli použiť. Celé doobedie sa týkalo toho, potom sme mali voľno. Až na ďalší deň sme mali 2 hodiny na to, aby sme našu úlohu zrealizovali. Toto bola jediná samostatná súťažná úloha.

Niekoľko dní na to nasledovala ďalšia úloha, ktorá už bola skupinová. Každý tím sa skladal zo 4 ľudí, ktorých úlohou bolo prichystať nejakú prezentáciu na určené témy. Tu sa medze nekládli. Či sme to spravili vo forme divadla, talk-show, debaty alebo aj všetko dokopy – všetko sme mohli, aby sme preukázali kreativitu a tímovú prácu. Okrem toho to bola aj možnosť hlbšie sa spoznať s mojimi kamarátmi z Francúzska, Uzbekistanu a Chorvátska, a taktiež zažiť popri tlaku súťaže veľa zábavy.

Tretia a posledná úloha bola taktiež tímová. Avšak tímy boli zase pomiešané. Nižšie kategórie mali opisovať nejaký obraz, ktorý bol nakreslený maliarom. My v najvyššej kategórii sme si mali z niekoľkých obrazov vybrať 3 a improvizovane k ním vyrozprávať príbeh. Tu išlo predovšetkým o spontánnosť, o počúvanie a spoluprácu. Pri tejto úlohe som spolupracoval s účastníkmi z Ruska, Číny a Bulharska.

Keď sme mali konečne všetky úlohy za sebou, mali sme na programe už len voľný čas. Mohli sme navštíviť rôzne firmy, išli sme do rôznych zábavných parkov, mali sme rôzne športové, spoločenské a kultúrne aktivity alebo sme jednoducho s kamarátmi chodili po meste a robili čo sme chceli. A práve toto bolo na tom najkrajšie. Stráviť čas s kamarátmi. Už nikto sa nepozeral na druhého ako na niekoho z druhého konca sveta. Boli sme už ako jedná veľká rodina.

Avšak tie 2 týždne sa pomaly blížili ku koncu. V posledný deň, kedy bolo už vyhodnotenie, si to každý uvedomil – nebolo dôležité vyhrať. Už len „dabei sein“ bol veľký úspech v živote každého z nás. Predovšetkým spoločne strávené chvíle s novými kamarátmi, množstvo zážitkov a kopce srandy s nimi boli na nezaplatenie. Nikde inde sme nemali možnosť spoznať toľkých ľudí z rôznych kultúr a krajín. A práve ten moment, keď sme sa mali všetci rozlúčiť a vrátiť sa domov, bol najťažší. Verím, že sa čoskoro uvidíme.

Aj keď sme všetci rozličný, v konečnom dôsledku sme aj tak všetci rovnaký. Navždy budeme spojení nemčinou, kamarátstvom a spomienkami. Toto bola IDO 2018.

„Von allen Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres Gut als die Freundschaft – keinen größeren Reichtum, keine größere Freude.

Andrej  Frič

triedny výlet – sexta

IMG-20180624-WA0017 dav dav

V dňoch 21. – 23. júna sme sa my, žiaci sexty opäť po roku vybrali na výlet. Našou destináciou bolo stredné slovensko, konkrétne obec Rajecká Lesná a jej okolie. Prvý deň naše kroky viedli na hrad Strečno, ktorý sa nachádza na brale nad riekou Váh. Výhľad na široké okolie, ktorý sa nám z tohto hradu naskytol bol famózny. Ďalší deň nás čakala túra po náučnom chodníku v Suľovských skalách vrcholiaca na zrúcanine Súľovského hradu. Po túre sme sa presunuli na zámok do Bytče, kde sme sa nepatrne ocitli na svadbe. V posledný deň sme navštívili obec Čičmany. Nie nadarmo je zapísaná v zozname UNESCO. Každý návštevník si hneď na prvý pohľad zamiluje tie maľované domčeky. Poslednou zastávkou nášho výletu boli Bojnice. Tam sme zavítali do najstaršej zoo na Slovensku a mali sme možnosť vidieť viac ako 400 druhov živočíchov. Špeciálne poďakovanie patrí našej triednej profesorke Mgr. Ľudmile Hrubej, ktorá nám to celé perfektne zorganizovala a taktiež pánovi profesorovi Mgr. Martinovi Begalovi, ktorý na nás zodpovedne dozeral.

ETwinning projekt v kvarte

h s

V tomto školskom roku sa časť študentov kvarty  pripojila k medzinárodnému projektu eTwinning, ktorého uskutočňované aktivity sa vykonávali a dokumentovali v elektronickom priestore TwinSpace.

Na projekte spolupracovalo 8 škôl z týchto krajín: Litva, Taliansko, dve školy zo Španielska, dve školy z Turecka a dve školy zo Slovenska. Jeho názov bol TEEN´S TIME. Študenti tvorili elektronickú verziu časopisu, kde sa po úvodnom predstavení škôl zo spomínaných krajín a výbere loga vytvárali jednotlivé stránky časopisu formou príspevkov do blogov. Študenti najprv spolupracovali v skupinkách vo svojej škole a následne pod vedením koordinátorov boli vytvorené medzinárodné tímy, ktoré tvorili príspevky do časopisu podľa zvolenej témy. Stránky časopisu sú venované jednotlivým záujmom študentov, napr. tancu, filmu, technológiám, jedlu, cestovaniu, knihám, počítačovým hrám, športu či móde. Každý študent sa rozhodol pre tému podľa svojich záujmov.

Stránky výsledného e-časopisu obsahujú rôzne recenzie, kvízy či interaktívne hry. Zapojení študenti v jednotlivých krajinách získali projektový certifikát, ktorý našich študentom odovzdala p. riaditeľka PaedDr. M Kašaiová. Aktivity projektu sme vykonávali na hodinách anglického jazyka. Študenti mali možnosť prakticky využiť svoje znalosti cudzieho jazyka a vyskúšali si spoluprácu s niekým, kto je mnoho kilometrov od nich.

PhDr. V. Žajáková

b

Školský rok 2017/18 sme sa my, žiaci 3.A, rozhodli zakončiť v metropole Maďarska –   Budapešti. Našu cestu sme začali na železničnej stanici v Sátoraljaujhely. Po príchode do cieľa sme sa išli ubytovať a potom sa začalo naše dobrodružstvo.

 Ako prvý sme navštívili Dom teroru. Maďarská a z časti aj slovenská história, hlavne z obdobia svetových vojen, bola vyobrazená fascinujúcim spôsobom.

Nenechali sme si ujsť ani večerný pohľad na pekne osvetlené mesto. Z hradu Budín sme mali metropolu ako na dlani. Prechádzali sme sa popri Dunaji a absolvovali sme povinné fotografovanie.  Zastavili sme aj v parlamente, ktorý je vyobrazený na takmer každej magnetke a pohľadnici. Ohúrila nás  premakaná architektúra aj Svätá koruna uhorských panovníkov.

Po troch dňoch neustáleho chodenia sme unavení, ale plní zážitkov, nasadli na vlak a vrátili sa domov.

Za zorganizovanie a hladký priebeh exkurzie ďakujeme našim skvelým profesorkám, p. Ružinskej a p. Krivej.

Malá maturita 2018

Malá maturita kvarta  received_893589440836051  received_893590307502631

Už niekoľko rokov žiaci osemročného štúdia na našom gymnáziu končia prvú polovicu svojho štúdia „Malou maturitou.“ Každý žiak si vyberie tému, ktorá ho zaujíma a osloví konzultanta, ktorý mu pri jeho práci pomáha. Výsledkom často aj niekoľkomesačnej  práce je obhajoba teoretickej a praktickej časti pred odbornou porotou a prezentácia témy pred ostatnými študentmi.

V tomto školskom roku si žiaci kvarty pripravili krásne témy a previedli nás svetom fotografie, dejinami, umením a hudbou. Odhalili nám tajomstvá ľudského mozgu, fascinujúci svet počítačov, víziu technológií budúcnosti. V praktickej časti zhotovili plán školy, chemickú hru, maľovali obrazy, vytvárali videá, učili nás jazdiť na koni, komunikovali v angličtine, zhotovili krásne modely šiat a množstvo ďalších aktivít.   Slávnostné udeľovanie certifikátov a prezentácia pre rodičov sa uskutočnila v dôstojných priestoroch Zrkadlovej siene Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

 Kvarte ďakujem za reprezentáciu osemročného gymnázia pred širšou verejnosťou a prajem veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

                                                                                                 Mgr. G. Maruščáková

35496532_1964225610277892_1643550561020149760_n 35463887_1964225520277901_3892187311680520192_n (1)

Naša žiačka Štefánia Sokolová sa dňa 2. júna 2018 zúčastnila súťaže ICN European cup, ktorá sa uskutočnila na svetovej wellness výstave v Taliansku, kde mala  možnosť reprezentovať Slovensko a zároveň sa porovnať so súperkami z iných krajín v kategóriách Ms figure open a Ms figure novice. Števke sa podarilo získať prvenstvo a stala sa absolútnou víťazkou žien a získala PRO kartu.

Srdečne blahoželáme !

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company