This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title

Gymnaziálny prírodovedný päťboj

DSC06602

Vo štvrtok 26.11.2015 sa uskutočnil 10. ročník súťaže Prírodovedný päťboj. Súťaž už tradične prebiehala na Gymnáziu Pavla Horova (GPH) v Michalovciach. Zúčastnilo sa jej 6 gymnázií z Michaloviec a okolia. Boli to GPH Michalovce, gymnázium na ulici Ľ. Štúra, Michalovce, g. Snina, g. Sobrance, g. Veľké Kapušany a Gymnázium, Komenského, 32, Trebišov. Naše gymnázium reprezentovali títo študenti: Anna Chovancová (IV. D, bilingvál), Tomáš Babjak a Daniel Minárik (III. A), Marián Bartko (III. B) a Dušan Petreň (III. C). Súťaž prebiehala v 2 kolách. V každom dostali študenti po jednej úlohe z biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky (teda spolu 10 otázok, každá za 2 body). Na každú úlohu mali 5 minút. Tí, ktorí odovzdali prví správnu odpoveď, mali možnosť na obhajobu svojho riešenia (+ 1 bod navyše). Naši študenti sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Veľmi nás potešili a najmä to, že prírodovedné predmety majú aj na našej škole horlivých záujemcov, ktorí si uvedomujú, že prírodným vedám patrí budúcnosť a v správnych rukách môžu prispieť k pokroku a blahobytu. Všetci spomínaní študenti chcú pokračovať v štúdiu na vysokých školách prírodovedného zamerania.

 RNDr. Ján Treľo

Olympiáda -SJL

Dňa 19.11.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda pozostávala z troch častí – testu z gramatiky, transformácie textu a ústneho prejavu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Kategóriu C tvorili žiaci tercie a kvarty, kategóriu B žiaci 1. a 2. ročníka a kategóriu A žiaci 3. a 4. ročníka. Porotkyňami súťaže boli naše profesorky slovenského jazyka – PhDr. Oslovičová a Mgr. Balová. Víťaz kategórie C bude našu školu reprezentovať na okresnom kole a víťazi kategórií A a B na krajskom kole.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame, že sa opäť stretneme v tak hojnom počte ako tento rok.

Výsledková listina

Kategória A:

1. miesto – Alžbeta Šantová, oktá

2.miesto – Anna Chovancová, 4.

3. miesto – Erika Vargová, 4. D

Kategória B:

1. miesto – Denisa Jacková,

2.  miesto – Matúš Janok, kvint

3. miesto – Kristína Šepeľáková, 2. D

Kategória C:

1. miesto – Daniela Bieleschová, kvart

2.  miesto – Natália Begalová, kvarta

3.  miesto – Alexandra Čižmárová, tercia

                                                                                              Denisa Jacková, 1. C

EXKURZIA – KOŠICE

IMG_20151118_114510

Dňa 18. 11. 2015 v rámci TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY sa triedy SEKUNDA, TERCIA a KVARTA zúčastnili na exkurzii v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnilo 51 študentov pod dohľadom vyučujúceho biológie a chémie RNDr. Jána Treľa a  triednych profesoriek Mgr. Ľudmily Hrubej, Mgr. Alice Ostrožovičovej a Mgr. Gabriely Maruščákovej .

 Najprv sme navštívili SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM v Košiciach. To sa môže pochváliť jedinečnými exponátmi, ktoré približujú dejiny vedy, techniky a priemyselného pokroku u nás i vo svete. Mohli sme vidieť exponáty týkajúce sa baníctva a hutníctva, vidieť skvosty vyrobené z kovu – bronzové dvere zo 16. storočia, ornamenty, pece, náradie, zbrane…,oboznámiť sa s vynálezcami, oko T. A. Edison, či J. Murgaš a ďalší. Unikátna je aj zbierka telefónov, gramofónov, písacích strojov, rôzne optické klamy…Sprievodkyňa nás pútavým výkladom stručne previedla jednotlivými etapami vývoja vedecko-technického pokroku.

Potom sme navštívili BOTANICKÚ ZÁHRADU UPJŠ. Študenti si mohli pozrieť areál, kde na ploche 30 ha rastie 4 000 druhov rastlín- predstaviteľov našej i cudzej flóry. Rastú tu rôzne dreviny, ruže a iné okrasné rastliny. Najatraktívnejšie však boli exotické rastliny trópov a subtrópov rastúce v skleníkoch, jedných z najväčších v strednej Európe. Zaujali najmä banánovníky, palmy, bambusy, fikusy, rôzne epifytické bromélie, paprade a orchidey, čínske ruže, mangovník, eukalyptus, akácie, kávovník, strom poskytujúci žuvaciu gumu, kokaínovník, papája, citrusy, ananás, mäsožravé rastliny, kaktusy a iné sukulenty a mnoho iných. V akváriách a v jazierku chovajú rôzne druhy sladkovodných rýb.

Verím, že sa študenti dozvedeli veľa nového o rastlinách a o podmienkach ich pestovania a mohli ich vidieť na vlastné oči. Mohli si tiež osviežiť i rozšíriť svoje vedomosti z fyziky, techniky, chémie a botaniky.

 

RNDr. Ján Treľo

Na gymnáziu v Trebišove o problémoch dnešného sveta

Dňa 4.novembra 2015 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnilo zaujímavé  stretnutie študentov s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom. Diskusia o aktuálnych problémoch Európy potvrdila, že študenti našej školy sa zaujímajú o aktuálne dianie, sledujú medzinárodný vývoj a nie je im ľahostajná ich budúcnosť. čítajte viac…

Medzinárodný deň školských knižníc

IMG_20151026_085947  IMG_20151026_085814  IMG_20151026_090040

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 11. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice,“ pričom tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania (Students at the centre of Learning).

6. októbra 2015 sme sa k oslave Medzinárodného dňa školských knižníc pridali aj my, žiaci sekundy, netradičnou hodinou slovenského jazyka a literatúry. Po hodine sme si pozreli výstavu kníh, kde prebiehala aj súťaž o najväčšiu, najmenšiu, najhrubšiu a najtenšiu knihu.

 Ružinská, S. Zatková, sekunda

Dni nezábudiek 2015

obr1   obr3   obr2

18.9.2015 ste mohli stretnúť v meste 4 skupinky ľudí, ktoré predávali nezábudky. Boli sme to my – študenti 2.A triedy pod vedením p. prof. Mgr. M. Krivej. Nezábudky, ktoré ste si mohli kúpiť, živé neboli. Boli to malé umelé kvietky so špendlíkom na zadnej strane – to preto, aby ste si ich mohli pripnúť na oblečenie a ukázať svetu, že aj vy ste podporili kúpou tohto malého kvietku Ligu za duševné zdravie. Ale pekne poporiadku. Čo je to Liga za duševné zdravie a čo s tým majú spoločné nezábudky?
Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Vznikla v roku 2001, v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia, kde zohrala úlohu hlavného organizátora tejto kampane. A čo tie nezábudky? Kvet nezábudky symbolizuje nádej pre duševne chorých ľudí. Preto sa každoročne organizuje celoslovenská zbierka pod názvom „Dni nezábudiek“.
Tohto roku sa tak udialo 16. septembra a prispieť ste mohli až do 20. septembra. Nám sa podarilo vyzbierať vyše 500€, ktoré by mali pomôcť najmä centrám zabezpečujúcim potreby pre duševne chorých ľudí. Sme radi, že sme mohli pomôcť a dúfame, že sa nám takáto príležitosť ešte niekedy naskytne. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli.

Miroslav Pokrivňák, 2.A

Gymnazisti z Trebišova na Medzinárodnom maratóne v Košiciach

26. MMM - 4.10.2015  23. MMM - 4.10.2015

Dňa 4.10.2015 sa uskutočnil 92.ročník MMM v Košiciach.  Tohto veľmi známeho športového atletického podujatia sa zúčastnili aj študenti Gymnázia v Trebišove – Jakub Janok (minimaratón – 4,2 km), Kolesárová Eva (polmaratón – 21,0975 km), Juhás Juraj (polmaratón), Hajčák Jakub (maratón – 42,195 km), Varga Lukáš (maratón).
Všetci dané trate úspešne zvládli a domov si priniesli veľa pekných zážitkov,  ktoré boli oveľa silnejšie ako bolestivé nohy na druhý deň v škole. Úprimne im gratulujeme k skvelému výkonu. Veríme, že počet takýchto smelých a úspešných bežcov bude z roka na rok na tomto podujatí z radov študentov a profesorov Gymnázia Trebišov pribúdať.

Aj Ty v IT

??????????????????????

Minule naše gymnázium a konkrétne našich študentov, ktorí sa orientujú v oblasti IT, oslovil projekt „Aj ty v IT“ s cieľom ukázať sľubným budúcim IT-čkárom nežnejšieho pohlavia, aký je vhodný tento študijný a následne aj pracovný odbor.

Projekt vznikol práve kvôli problému chýbajúcich odborníkov v oblasti informačných technológií. Zvlášť potrebnou a chýbajúcou skupinou na pracovnom trhu sú ženy, preto na besede našim študentom vykresľovali výhody a skutočnosť tohto problému tri ostrieľané a úspešné IT-čkárky.

Hoci je projekt adresovaný najmä študentkám, oslovilo to nielen ich, ale aj chlapcov. Možno to bolo vďaka presvedčivým slovám, ktoré pramenili skutočne z driny a niekoľkoročných skúseností.  Celá beseda bola totiž motivačná a pútavá. Životné príbehy troch prednášajúcich boli spestrené aj faktom, že všetky tri pracujú alebo mali skúsenosti s prácou v zahraničí.

Predstavený projekt „Aj Ty v IT“ tak pravdepodobne svoj účel splnil, pretože mnoho študentov odchádzalo so zaujatím a motiváciou, ktoré možno aj aplikujú do svojich štúdií IT.

Claudia Košina, IV.D

Európsky deň jazykov

informácie pre maturantov

základné informácie pre maturantov – TU

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company