This is default featured post 1 title

Krúžky pre šk. rok 2015/2016

Zoznam krúžkov a pokyny k výberu krúžku

žiakom  TU

Viedeň a Bratislava – pekné to mestá…

10420212_820694468013147_7778085616564720877_n

Všetko to začalo utorok ráno na autobusovej stanici v Trebišove. Na necelý týždeň sme týmto dňom prerušili šnúru školských povinností. Hneď v ten istý deň sme mali v pláne navštíviť hrad Devín, ktorý tvorí spolu s neďalekým Bratislavským hradom dvojicu významných reprezentantov slovenskej národnej histórie.  Napriek miernej únavy z cesty sme si vychutnali úchvatný pohľad na Bratislavu a okolie. Ubytovanie sme mali zabezpečené v Bratislave a do Viedne sme cestovali autobusmi.

Streda bola zaujímavá určite pre každého. Aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu sa nám Zámok Belvedere a jeho okolie dostali pod kožu. Nasledovala pešia prehliadka Viedňou. Cestou naspäť do Bratislavy sme sa zastavili na kratšiu prehliadku Hundertwasserovho domu.

Štvrtok priniesol ďalšie zážitky! Ako to už býva tradíciou, absolvovali sme aj prehliadku – cisársky hrad Hoffburg, zámok Schönbrunn. Vo famóznych záhradách sme strávili asi najviac času. Poobede sme celí nadšení vystúpili z autobusu pred Pratrom a vrhli sa naň. Doslova. Kolotoč tu, kolotoč tam, nik nevedel, kam sa má pozerať. Niekomu stačili len pohľady na tie „pekelné stroje“, iní to chceli vyskúšať na vlastnej koži. Nik o obsah svojho žalúdka neprišiel, teda dopadlo to v poriadku. Naozaj vyčerpávajúci, ale úžasný deň!

Posledné dni výletu sme sa venovali hlavne Bratislave, obhliadke jej centra, samozrejme, Bratislavského hradu a parlamentu. Zašli sme na skok ešte do Viedne. Čakalo tam na nás Kultúrnohistorické a Prírodovedecké múzeum. Takto, za pár hodín, sa nedá stihnúť vychutnať si ani jedno múzeum, nieto obe.

Domov sme sa vrátili. Všetci zdraví, ale unavení. Výlet by nebol správnym výletom, keby z neho všetci neprišli unavení a plní zážitkov. My sme takí boli, preto sa dá tento výlet nazvať správnym, ba viac.
Ak sa chceš o našom výlete dozvedieť ešte čosi, celý článok bude v najbližšom čísle školského časopisu UCHO!

Daniel Litva, II.B

???????????????????????????????diplom

 

Dňa 11. 6. 2015 sa zúčastnil študent 2. A triedy Daniel Minárik finálového kola matematickej olympiády Pangea, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave na pôde STU Strojníckej fakulte.

Štvrtý ročník matematickej súťaže v roku 2015 pripravila organizácia Bystra education s.r.o. s podporou Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UKStrojníckej fakulte STU.

V každej kategórii sa zúčastnilo finál ového kola cca 80 najúspešnejších  študentov, ktorí  boli vybraní na základe 1. kola súťaže, do ktorého sa zapojilo v roku 2015  604  škôl a viac ako 65 000 žiakov.  Finále sa zúčastnilo cca 400  najlepších žiakov v piatich kategóriách.

 Vyhodnotení boli najlepší traja z každej kategórie a celkových víťazov prišli oceniť minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler, dekan Strojníckej fakulty doc. Branislav Hučko a dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky prof. Jozef Masarik.

Za účasť na tomto celoslovenskom kole súťaže a reprezentáciu školy Danielovi ďakujeme, srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a potešenia pri riešení matematických úloh.

                                                                                                          Mgr. Róbert Janok

Poznámka:

http://www.pangea-sutaz.sk/

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl.

Hlavný cieľ

S rastúcou globalizáciou sa stáva čoraz dôležitejšia aj medzinárodná výmena vedomostí. Organizátor súťaže chce svojim mottom “matematika spája” zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať. Hlavným cieľom olympiády Pangea je preto zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Aj z tohto dôvodu je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Aby bola Pangea dostupná pre všetkých žiakov, je úplne zadarmo.

Malá maturita – kvarta

DSC_0021

Deň 25. máj 2015 bol pre nás, usilovných žiakov kvarty, dňom D. Mali sme totiž s hrdosťou odprezentovať svoj celoročný projekt, na ktorom každý z nás tvrdo pracoval. Už ráno bolo dosť rušné. Zatiaľ, čo zvyšní študenti našej školy znudene sedeli v laviciach, my sme tie naše premiestňovali. Pripravovali sme si triedu na naše prezentácie. Neskôr sa všetko začalo.

Naše prezentácie si prišli vypočuť mladší spolužiaci, ktorí sa postupne striedali. Túto časť skúšky sme zvládli celkom slušne, no až poobede prišla skutočná výzva. Naši rodičia. Komisia. Všetci sme vydali zo seba to najlepšie, ukázali svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí – geografickej, biologickej, informatickej alebo dejepisnej. Takisto sa medzi nami našli aj nadšenci divadla, ľudových tradícii, výtvarníctva a hudby.

Na záver nám posledné chvíle tohto dňa spestrilo nádherné klavírne vystúpenie, po ktorom sme boli obdarovaní malými diplomami. Spomienkou na tento deň nám bude aj spoločná fotografia. Celá naša trieda tento deň zvládla na jednotku. Ale i napriek tomu sme si plne vedomí, že skutočná maturita nás ešte iba čaká.

Lívia Demjančíková, kvarta

 

 

MDD

DSC_0054

V deň nášho sviatku MDD nám študentská rada našej školy pripravila hravý deň na školskom ihrisku.

Boli sme rozdelení do skupín a každý z nás si vyskúšal súťaže, ako napríklad: preťahovanie lanom, kvíz o našej škole, lyžovanie…

Mne osobne sa najviac páčilo lyžovanie. Museli sme vedieť spolupracovať, pretože nám to nešlo. V skupinách sme sa lepšie spoznali a našli si nových priateľov. Bolo to pre nás niečo nové, krďže na základnej škole sme sa s takouto oslavou MDD nestretli a naši bývalí spolužiaci nám tento krásne prežitý deň môžu len závidieť.

Dúfam, že nám študentská rada pripraví niečo podobné aj o rok. Budeme sa veľmi tešiť.

Ema Kassayová, príma

Cesta okolo sveta za 2 hodiny?

DSCN2215

1. júna, presne na deň detí sme my, študenti septimy a 3.C triedy dostali perfektný darček v podobe dvojhodinovej prednášky o cestovaní. Učitelia matematiky a geografie, spolu s vedením školy pre nás pripravili stretnutie s manželským párom MSc. Tomášom Janotíkom a PhDr. Ivanou Janotíkovou, ktorí nás prišli inšpirovať a niečomu priučiť. Obaja v súčasnosti žijú vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Počas ich návštevy nám najskôr porozprávali o ich štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe na Inštitúte ekonomických štúdií,  o ich súčasnej práci štatistika pre portál www.profesia.sk a o práci analytičky pre nemeckú burzu. Z ich rozprávania sme mali možnosť lepšie  pochopiť význam štúdia a možnosti využitia matematiky.

V druhej časti stretnutia nám porozprávali o  svojom 8-mesačnom výlete,  ktorý začali v Londýne,  pokračovali cez Ameriku, Cookove  ostrovy,  Austráliu,  Nový  Zéland, kde strávili niekoľko týždňov. Potom nám porozprávali zážitky z ich cesty  po Hongkongu, Filipínach, Laose, Malajzii či Vietname. Z ich rozprávania sme sa dozvedeli zaujímavosti o  prírode, kultúre a o živote obyčajných ľudí v týchto krajinách. Mne osobne sa páčilo,  že pri svojich potulkách svetom nepotrebovali 15 kufrov  a ďalšiu batožinu, ale   skôr sa orientovali na oblasti,  kde sa dá stanovať a žiť aj vo voľnej prírode, čo ma v poslednej dobe veľmi fascinuje. Taktiež bolo pútavé ich rozprávanie, v ktorom opisovali svoj zážitok z dobrovoľníctva,  keď v Laose učili deti angličtinu, pracovali na ekofarme, či pomáhali pri pletení bambusových košov.  Myslím,  že takáto forma vyučovania bola pre nás všetkých obrovským prínosom  a spestrením štúdia na našej škole.

Sme radi,  že si našli na nás čas,  aby nám povedali niečo o tom,  aké dôležité je štúdium jazykov a ako  spontánne vziať batoh na chrbát,  rezervovať letenku a splniť si sen.

pripravila Lucia Zubková, Septima

Inovatívne metódy výučby biológie, chémie, fyziky, informatiky a matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Vzdelávanie bolo v rámci projektu  s názvom Využívanie inovatívnych metód pre rozvoj zručností v prírodovedných predmetoch žiakov Gymnázia v Trebišove, ktorý vypracoval a realizuje projektový tím  Gymnázia, Komenského 32, Trebišov.

 Počet zapojených účastníkov vzdelávania:  27 pedagogických zamestnancov

 Trvanie vzdelávacej aktivity: 65 hodín (40 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne)

Vzdelávanie bolo zamerané na získanie poznatkov a zručností učiteľov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti a v budovaní kompetencií potrebných na sebarealizáciu žiaka. Oboznámili sme sa teoreticky aj prakticky s efektívnymi metakognitívnymi  stratégiami, ktoré sú vhodné pri rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Následne v predmetových skupinách boli rozdiskutované jednotlivé stratégie, ich aplikácia v predmetoch a realizácia pri spracovaní  edukačného materiálu učiteľa.

 Témy vzdelávania:

  1. Ciele vyučovacieho procesu a ich formulácia – hierarchia cieľov, klasifikácia cieľov a rozpoznanie správne formulovaných cieľov a ich naplnenie v edukačnom procese (teoretická časť , diskusia, praktická aplikácia v edukačnom procese , práca v skupinách)
  2. Trendy hodnotenia a klasifikácie žiakov v škole 21. storočia – typy hodnotenia so zameraním na spätnú väzbu, na zlepšenie výkonu žiaka; formatívne, sumatívne hodnotenie, výchovný efekt, hodnotenie žiaka v autentických situáciách, sebahodnotenie ako dôležitý prvok rozvoja kľúčových kompetencií žiakov (teoretická časť , diskusia, praktická  aplikácia)
  3. Bloomova taxonómia cieľov a jej praktické uplatnenie v edukačnom procese (teoretická časť , diskusia, implementácia pri tvorbe cieľov adukácie, práca v skupinách )
  4. Inovatívne metódy a formy v edukačnom procese – pojem , klasifikácia (teoretická časť, diskusia, aplikácia metodiky, práca v skupinách podľa predmetov)
    Čitateľské stratégie podporujúce učenie sa žiaka – SQ3R, RAP(čítaj, klaď si otázky, odpovedaj na otázky), Vennov diagram(odlišné a spoločné znaky pri určovaní podobnosti a odlišnosti), výuka na stanovištiach.
    Projektové vyučovanie – tvorba projektu, uplatnenie v edukácii, aplikácia v predmetoch.
  5. Didaktické zásady ( ( teoretická časť , diskusia, praktická aplikácia v edukačnom procese,  práca v skupinách)

J.Nováková, projektová manažérka

Termíny vzdelávania:

Prezenčná forma Dištančná forma
12.3.2015 7,50 hodín 21.3.2015 7 hodín
13.3.2015 12 hodín 22.3.2015 6hodín
14.3.2015 6,50 hodín 29.3.2015 6 hodín
28.3.2015 8 hodín 12.4.2015 6 hodín
11.4.2015 7 hodín

 

Informácia o konaní prijímacích skúšok v 2. kole

Termín konania 2. kola prijímacích skúšok: 16. jún 2015

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť i priamo v škole (Gymnázium Trebišov).

 

Kód Názov odboru Počet voľných miest
7902J gymnázium Gymnázium  osemročné 21
7902J gymnázium Gymnázium  štvorročné 6

 

 

SOČ – celoslovenské kolo

skenovat0001
Srdečne blahoželáme Valérovi Vančovi, študentovi oktávy, ku krásnemu úspechu na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

Darovanie krvi

darovanie krvi1

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi úspešne začala 9. februára. Slogan 20. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža je „Životne dôležitá príťažlivosť“ , ktorej jedným z cieľov je osloviť darcov všetkých generácií, hlavne prvodarcov.

Aj my, študenti, Gymnázia Trebišov sme sa rozhodli podporiť túto kampaň, rozprúdiť krv v žilách a darovať túto vzácnu tekutinu dňa 20. 3. 2015 na oddelení hematológie v Trebišove.

Darovania krvi sme sa zúčastnili traja, medzi nami bola aj nebojácna prvodarkyňa.

Po tejto skúsenosti určite prídeme zas a rozšírime základňu darcov krvi na našej škole.

Sme radi, že sme sa mohli zapojiť a dúfame, že svojou „kvapkou“  krvi zachránime nejeden život. Na darovaní sa zúčastnili: Hanka Kundrátová III. D, Dávid Takáč III. D, Alexandra Prítoková III. D.

Veľké poďakovanie za dobrý príklad a výchovu k darcovstvu krvi patrí aj profesorom pedagogického zboru, ktorí sú mnohonásobnými darcami a aj držiteľmi rôznych plakiet : Mgr. Róbertovi Janokovi, RNDr. Miroslavovi Telepovskému, PhDr. Viery  Žajákovej, Mgr. Martinovi Begalovi, Mgr. Jane Parihuzovej, Mgr. Alici Ostrožovičovej a Mgr. Michaely Krivej.

Alexandra Prítoková,  III.D

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company