This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

Fénix

logo ms a fenix 002. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 007. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 163. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 358. Konferencia Slovenský Raj - 10.3..2019

V dňoch 9.3.-10.3.2019 sa skupina študentov z Gymnázia Trebišov zúčastnila na konferencii pod názvom Zdravie a zdravý spôsob života. Konferencia sa uskutočnila v jednom z najkrajších prírodných oblastí  Slovenska v Slovenskom raji a to vo vile s názvom Villa LUPU. Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť  si prednášky o zdraví, čo si predstavujeme pod pojmom zdravie, ktoré faktory vplývajú na zdravý spôsob života, aké sú zásady zdravého životného štýlu, ako pohybom prispievame k zdraviu, ako moderné technológie ovplyvňujú niektoré ľudské schopnosti a ako môže joga posilniť fyzické i psychické zdravie človeka. A keďže jedným z faktorov, ktorý priaznivo vplýva na zdravie človeka je pohyb, zúčastnili sa členovia konferencie turistiky – výstupu na Tomašovský výhľad a Prielomu Hornádu. Mnohí účastníci boli v Slovenskom raji prvýkrát a ich pocity z konferencie i z peknej turistiky boli nad  očakávanie.

RNDr. Miroslav Telepovský

Lyžiarsky výcvik

92. Lyžiarsky kurz - 2.2019

Dňa 6.1.2019 sa začal náš týždeň dobrodružstiev. My, Kvinťania, sme sa spolu s triedou Prímou vybrali na náš lyžiarsky zájazd. Všetci vysmiati, oddýchnutí po zimných prázdninách sme ráno čakali na autobus. Náš prvý deň vyzeral veľmi pestro, prísť na hotel, vybaliť sa, vychystať sa na prvú lyžovačku a ísť. Čakalo nás rozdelenie do družstiev. Vecer, po rozdelení do skupín na svahu, nás čakala na hoteli chutná večera. Po večeri sme samozrejme mali oddych. Všetci sme boli unavení a tak netrvalo dlho kým sme zaľahli. Zvyšok týždňa vyzeral veľmi podobne. Ráno vstať, raňajky, nachystať sa a vylyžovať sa. Líšil sa iba každým jedným večerom. Prvý večer sme si mali pripraviť program my, Kvinťania. Pripravili sme si rôzne súťažné hry. Druhý večer túto úlohu dokonalo zvládli Prímania. V stredu sme sa zabavili a vyšantili na rôznych maskách, mali sme totiž karneval. V miestnosti bolo vidno rôzne kostýmy od doktorov, cez fanúšika, rozprávkových postáv, športovcov, cigánskej rodiny až ku mladomanželom. Každý z nás sa určite zabavil. Posledný večer bola menšia diskotéka a čas na zbalenie sa. Piatok bol náš posledný deň. Bolo nám ľúto, že je posledný ale všetci sme sa už tešili domov. V tento deň sme si ešte posledný krát zalyžovali, dobalili osobné veci a vybrali sme sa na cestu domov. Doma v Trebišove nás už čakali vysmiati rodičia. Na tento lyžiarsky výcvik nikdy nezabudnem, bol plný zážitkov, smiechu a nových priateľstiev.

Marína Ružinská, kvinta

Valentínska kvapka krvi

received_292513701417881

A opäť  je tu február, čas Valentína, čas zamilovaných, milovaných  a  rozdávajúcich lásku. Pre našich učiteľov  a študentov z GYMTV to bol čas na krásny čin, kedy sa rozhodli darovať drahocennú  krv, ktorá môže zmeniť osud chorého človeka a zachrániť mu život.

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi bola dňom darcovstva od 16 študentov, z toho 11 prvodarcov. Traja svoj krásny skutok nemohli  naplniť.
Tí, ktorí sa podelili o niečo, čo sa nedá kúpiť za peniaze:

za III.A – Samo Borčík, Tamara Gibová, Ondrej Gondek, Valentína Vajdová, Sofia Verešová,

za III.B- Veronika Čalfová,

za septimu- Kubo Šanta, Emma Tóthová, Petra Vysokaiová,

za IV.A- Zuzana Bérešová, Viera Kazimírová, Paťo Tarbaj,

za IV.B – Ivana Fedorčáková,

za IV.C – Lenka Poľanská,

za V.D- Zuzana Štempáková, Tomáš Repčík.

Z radov pedagogického zboru darovali krv Mgr. Michaela  Krivá a Mgr. Martin Begala. Všetkým patrí veľká vďaka a  valentínske srdce od srdca.

Možno raz práve táto darovaná krv zachráni život nás či našich blízkych. Všetci sa raz môžeme ocitnúť na hrane života a pomoc od iného, práve Valentínska kvapka krvi , bude ten najväčší dar z lásky.
Altruizmus našich učiteľov a študentov je hodný nasledovania.

Mgr. Michaela Krivá

FÉNIX

fenix

DO FÉNIX TREBIŠOV organizuje pre členov Fénixu v dňoch   9.3.-10.3.2019 mládežnícku konferenciu na tému
ZDRAVIE A ZDRAVÝ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL
Miesto konania : Villa LUPU  Smižany Slovenský Raj

Modelové zasadnutie OSN GPHMUN 2019

51484541_761101280931426_1378241136837001216_n 51351689_761101164264771_8725895806139236352_n

Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 6. až 8.februára 2019 zúčastnili na Modelovom zasadnutí OSN, ktoré sa konalo na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Počas týchto dní si vyskúšali funkciu delegáta. Tejto akcie sa z našej školy zúčastnili títo študenti:

Juraj Šepták (2.B) – ktorý diskutoval  vo finančnej komisii a zároveň sa stal jej najlepším delegátom. Táto komisia sa zaoberala  problematikou chudoby vo svete a Juraj tento problém riešil z pozície USA.

Marek Kohút (Oktáva) – ktorý pôsobil v bezpečnostnej rade a bol rovnako vyhlásený za najlepšieho delegáta v tejto komisii. Hlavnou témou diskusie bola súčasná kríza na Ukrajine. Tento konflikt Marek spracovával z pohľadu Moldavska.

Aneta Hotovčinová (V.D) -ktorá reprezentovala našu školu v komisii, ktorá riešila environmentálnu problematiku a zaoberala sa problémom znečistenia oceánu ázijskými krajinami. Jej úlohou bolo zaujať postoj Dánska k danému problému.

Všetci spoločne hľadali riešenie na drogovú vojnu odohrávajúcu sa v Mexiku z pohľadu Belize.

Študenti počas týchto troch dní riešili aktuálne problémy sveta, predkladali návrhy, vznášali námietky k predkladanej rezolúcii a hlasovali o jednotlivých bodoch. Celé rokovanie prebiehalo formou riadenej a neriadenej diskusie medzi delegátmi. Veľkým bonusom tohto podujatia bolo to, že delegáti medzi sebou komunikovali v anglickom jazyku. Študenti tak v úlohe delegátov museli dodržiavať formálne pravidlá diskusie a mali jedinečnú príležitosť prekonať bariéru, ktorú máme často pri ústnej komunikácii, rozšírili si slovnú zásobu a nadobudli jazykové sebavedomie.

Našim študentom-delegátom sa to úspešne podarilo a odchádzali z podujatia plní pozitívnych skúsenosti a nových kontaktov. Tešíme sa aj peknej reprezentácii školy.

 Aneta Hotovčinová a PhDr. V. Žajáková

Okresné kolo ONJ

okr. kolo ONJ

Dňa 17. januára 2019 sa v Michalovciach konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Svoje vedomosti a jazykové zručnosti si so svojimi rovesníkmi v rámci okresu zmerali štyria študenti našej školy. Musím podotknúť, že to zvládli veľmi dobre. Vo svojich kategóriách totiž „zobrali všetko“ a obsadili obe postupové priečky:

Kategória 2A:

1. miesto – Andrej Frič (2.A)

2. miesto – Matúš Kolesár (kvinta)

Kategória 2B:

1. miesto – Matej Frič (4.C)

2. miesto – Ján Kolesár (3.A)

Títo šikovní študenti teda budú súťažiť ďalej v krajskom kole v Košiciach. Držíme im palce a prajeme veľa šťastia.

Na záver ešte raz gratulácia všetkým k postupu na krajské kolo!

 Mgr. Slávka Maďarová

Okresné kolo OAJ

IMG_20190116_140656

Dňa 16. januára 2016 sa konalo okresné kolo OAJ. Našu školu reprezentovali štyria študenti, ktorí vyhrali  školské kolo.

Žiaci osemročného gymnázia súťažili v Centre voľného času v Trebišove v kategóriách 1A a 1B. Peter Anďal (príma – kat. 1A) sa v konkurencii 11 účastníkov umiestnil na 6. mieste, Laura Göblová (tercia – kat. 1B) sa v konkurencii 19 účastníkov umiestnila na 12. mieste.

Starší študenti nás reprezentovali na okresnom kole, ktoré usporiadalo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Tomáš Kus (štvrtá B) sa v kategórii 2B umiestnil na 2. mieste.

Jakub Korn (druhá B) v kategórii 2A zvíťazil a postupuje na krajské kolo do Košíc.

Všetkým blahoželáme a držíme palce Jakubovi Kornovi, aby sa mu darilo aj na krajskom kole.

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Olympiáda SJL

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka. Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali PhDr. Helena Oslovičová a Mgr. Eva Balová, za čo im patrí poďakovanie. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Výsledková listina

Kategória A :

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 3.B
  2. miesto – Denisa Jacková, 4.C
  3. miesto – Martin Bogdányi, 4.C

Kategória B :

  1. miesto – Alexandra Čižmárová, 2.B
  2. miesto – Juraj Šepták, 2.B
  3. miesto – Róbert Vysoký, kvinta

 

22.11.2018 – Náš „venčekový“ ples

DSC_0823 DSC_0891

Tento príbeh sa začal ešte v septembri…

…prvé stretnutie s učiteľkou tanca, prvé nešikovné kroky v telocvični, smiech  a zábava, ale aj zapýrené líca, keď nás  po prvýkrát dali do párov. Musíme sa však priznať, že sme tieto hodiny navštevovali oveľa radšej, ako hodiny fyziky či slovenského jazyka.

      Ani sme sa nenazdali a pomerne ľahko sme si osvojili tance, jeden po druhom. Bolo to pre nás trápenie?  Na to si už ani nespomenieme. Jedno je isté!  Spoločne strávené piatkové popoludnia nám už teraz neskutočne chýbajú.

A prišiel deň D J

Nahodili sme sa do oblekov, šiat, lodičiek…

Základom plesu je tanec. Treba sa ho učiť a precvičovať.  Potrebuješ výdrž a dobrého učiteľa tanca. Dobre osvojený tanec každému určite zvýši sebavedomie.

To bola hlavná myšlienka, ktorou nám pani Ligová otvorila bránu do spoločenského života. Zároveň nám do vienka darovala perly spoločenských tancov akými sú  tango, cha-cha , valčík, latino. Nechýbali ani moderné tance. Veľkým prekvapením pre našich hostí bol Retro program. Pripravovali sme ho s nadšením. Spočiatku sme si pripadali ako pingvinčatá, ale retro kostýmy nám naozaj pristali.

Najdojímavejším momentom večera bol rodičovský tanec. A najveselším???  No predsa, keď sa naši rodičia museli učiť tanečné kroky:  krok – sun krok, raz, dva tri…. JJJ

Po povinných tancoch sa začala skutočná párty.  Vážne tváre sme zanechali v šatni. Spolu sa zabávali rodičia, pedagógovia aj my – aktéri večera.

Veľká vďaka patrí našej učiteľke tanca, vedeniu školy, pedagógom, rodičom a našej perfektnej triednej profesorke. Ďakujeme za super fotkyJ!

 V tomto svete je dôležité, aby sme my mladí poznali,  kde a aké spoločenské pravidlá platia.

Rozhodne budú pre nás tieto skúsenosti a zážitky z hodín spoločenských tancov v ďalšom živote prospešné.

Ďakujeme!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krištof Barati, TERCIA

BEST IN ENGLISH – 30th November, 2018

Do celosvetovej súťaže v anglickom jazyku sa zapojila aj naša škola. Súťaž bola určená všetkým žiakom vo veku 15-19 rokov (žiak nesmel byť občanom anglicky hovoriacej krajiny, ani žiť v domácnosti s anglicky hovoriacim príbuzným, či stráviť viac ako 18 mesiacov anglicky hovoriacej krajine).

Tohtoročného kola súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 krajín.  Zo Slovenska sa zúčastnilo celkom  123 škôl a 2700 študentov.  Škola bola hodnotená podľa výsledkov top desiatich študentov školy (v prípade rovnosti bodov rozhodoval čas). Študenti súťažili online v oblastiach gramatiky, slovnej zásoby, zručnosti počúvania a čítania.

Tu sú oficiálne výsledky školy a troch najlepších  študentov:

School Name: Gymnázium
Place World: 294
Place Country: 29
Place Region: 4 (Košický kraj)

NAME LASTNAME AGE PLACE WORLD PLACE COUNTRY POINTS
Juraj Šepták 16 1496 154 102,5
Michal Lešo 16 2449 255 98,5
Lenka Loová 19 3237 331 96,5

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company