This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

OZNAM

Riaditeľka Gymnázia, Komenského 32 v Trebišove vyhlasuje

2. kolo prijímacích skúšok pre 4 – ročné a 8 – ročné štúdium

  pre školský rok 2016/2017,

ktoré sa uskutoční 21.6.2016 o 7,45 hod.

na Gymnáziu, Komenského 32  v Trebišove.

 

Prihlášky doručte do 20.6.2016 na adresu:

Gymnázium

Komenského 32

075 01 Trebišov

Náhradný rozvrh počas maturitného týždňa

Náhradný  rozvrh počas maturitného týždňa

od 23. 5. 2016 – 27. 5. 2016 – TU

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2016/2017

 úplné po I. aj. II. termíne

4 – ročné štúdium – TU

8 – ročné štúdium – TU

Deň narcisov

den-narcisov-logo

15. 4. 2015 si študenti 2.A pod vedením p. prof. Mgr. M. Krivej opäť navliekli zelené tričká a vybrali sa do ulíc, kde si spolu s našimi spoluobčanmi pripli na odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami. Reč je o DNI NARCISOV.

Deň narcisov je každému už dobre známa zbierka, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine – občianske združenie, ktorého cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym.

Tohtoročný Deň narcisov bol však špeciálny a to vďaka jeho dvadsiatemu výročiu. Svoju zbierku pripínacích narcisov ste tak mohli rozšíriť o ručne robený narcis, na ktorom bol práve tento fakt zdôraznený.

Študenti 2.A boli rozdelení do piatich skupín, pričom ste jednu mohli stretnúť aj u nás v škole a spolu vyzbierali vyše 2000€. Vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli.

Miroslav Pokrivňák, 2.A

13045478_1176899759009230_232666089_n

Fenixáci z celého Slovenska na Bratislavskom hrade a na audiencii u prezidenta SR na Prezidentskom paláci

s prezidentom

V dňoch 1.5. a 2.5.2016 sa pri príležitosti 25.výročia činnosti DO FÉNIX uskutočnilo pre 15 najlepších územných organizácii najvýznamnejšie podujatie tohto roku.
Detská organizácia Fénix už 25 rokov pomáha zmysluplne využívať mimoškolský čas deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska.
V nedeľu 1.mája v podvečerných hodinách boli v priestoroch Bratislavského hradu odmeňovaní zástupcovia najlepších územných organizácii prestížnymi oceneniami.  Získali ich za to, že sa nezištne a s veľkým zanietením zapájajú do dobrovoľníckej práce a usilovne pomáhajú pri organizácii podujatí a príprave projektov bez nároku na akúkoľvek odmenu.
Túto česť mala aj naša územná organizácia, ktorej sídlom je naša škola. Našu organizáciu zastupovali Jakub Štefanišin a profesor RNDr.Miroslav Telepovský. Slávnostné zhromaždenie sa vďaka ústretovosti predsedu Národnej rady SR Andreja Danka konalo na miestach, kde sa udeľujú vysoké štátne vyznamenania Slovenskej republiky,  odovzdávajú menovacie dekréty či usporadúvajú štátne recepcie.
Fénixáci si po slávnostnej ceremónii v predsálí Rytierskej siene pozreli tiež areál Bratislavského hradu a dozvedeli sa veľa zaujímavého o jeho dávnej i modernej histórii,  o významných objavoch nedávno skončeného archeologického výskumu či o tom, ako predseda parlamentu prijíma na hrade významné zahraničné delegácie.
V pondelok všetkých ocenených čakala v Prezidentskom paláci audiencia u prezidenta SR Andreja Kisku. Prezident sa predstaviteľom, členom a dobrovoľníkom občianskeho združenia poďakoval za ich dlhoročnú prácu a osobne sa porozprával so všetkými prítomnými členmi Fénixu. Po krátkej informácii o činnosti územných informácii a odovzdaní malých darčekov charakterizujúcich činnosť organizácií nasledovalo fotografovanie so samotným pánom prezidentom.
Pre všetkých prítomných to bol nezabudnuteľný zážitok. Zážitok, ktorý nás dobrovoľne zaväzuje pre ďalšiu aktívnu prácu s mládežou.
weby s fotom:

Dňa 4. 5. 2016 o 14:00 hod.

sa uskutoční piate stretnutie

prípravného kurzu (matematika a slovenský jazyk)

určeného žiakom 5. ročníka ZŠ

(záujemcovia o prímu)

v triede KVINTA (1. poschodie – priestory INF)

kurz je bezplatný

ÚSPEŠNÝ NULTÝ ROČNÍK – TOUR DE TOKAJ

vitazi

S pribúdajúcimi jarnými lúčmi nás to ťahá viac a viac vonku, do prírody.  Minulý víkend, v sobotu 16.apríla, sa v našom regióne konal nultý ročník  zaujímavej akcie TOUR DE TOKAJ.

Svoje sily si mohli nadšenci behu a cyklistiky preveriť vo viacerých disciplínach v prebúdzajúcej sa prírode na vytýčených trasách cez vinohrady území obce Malá Tŕňa po novú Vyhliadkovú vežu Tokaj.

Aj z radov gymnazistov, či už absolventov alebo súčasných študentov, učiteľov a ich rodinných príslušníkov sme tam mali úspešné zastúpenie.

Za zmienku stojí  3. miesto v behu na 1 km – možno budúceho prímana, Mateja Janoka (syna p. p. Janokovej) a  2. miesto v behu na 5 km už skoro absolventa, žiaka 4. ročníka, Jakuba Hrubovského. Neodmysliteľnou súčasťou asi akýchkoľvek bežeckých pretekov je aj náš kolega p. p. Telepovský, ktorý v behu na 10 km obsadil krásne 11. miesto  a k tomu získal aj cenu v tombole – kolobežku.

Ďakujeme usporiadateľom podujatia Združeniu Tokajská Vínna cesta v spolupráci s agentúrou Eventeam, s.r.o. za pekne strávený a pripravený deň a tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie a podujatia v našom regióne.

                                                                                                                             Mgr. Alica Ostrožovičová

Celoštátne kolo olympiády ľudských práv – Modra, 6.-8.apríl 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V čase, keď celou našou spoločnosťou rezonuje hrozba nárastu extrémizmu, reprezentoval študent Marek Kohút z kvinty naše gymnázium na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv. Centrálnou témou olympiády bola „Ľudská dôstojnosť“. Súťažiaci museli riešiť pred odbornou porotou modelové prípady zamerané na porušovanie ľudských práv.  Marek riešil problematiku nárastu extrémizmu a  obhajoval úvahu na tému „Mala by EÚ podporovať ochranu ľudských práv vo svete ?“ Ako jeden z najmladších účastníkov olympiády síce do veľkého finále nepostúpil, ale dôstojne reprezentoval našu školu a aktívne sa zapojil do všetkých sprievodných akcií.

Zavŕšením olympiády bol slávnostný plenárny večer za účasti Ingy Magistad – veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku a Ivana Štefanca – poslanca Európskeho parlamentu.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/388995-olympiada-ludskych-prav-ludska-dostojnost-v-ohrozeni/?sc=art-389396

                                                                    Mgr. Gabriela Maruščáková

ROZDAJME SA PRE DRUHÝCH

mimka den vody, krv 390

V stredu 23. marca 2016 sa študenti spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili Valentínskej kvapky krvi 2016, ktorá nesie tento rok podtitul „rozdajme sa pre druhých“.

Motívom kampane, ktorá je realizovaná bez nároku na honorár, je vybudiť  ľudí  k tomu, aby neváhali s darovaním krvi, pretože pre darcu je otázka niekoľkých minút, ale niekomu inému to zachráni život.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým študentom: Laslo IV.D , Takáč IV.D, Miľčová IV.D, Mokrišová III.A, Mochnacká III.A a učiteľom: Mgr. Ferjovej, Mgr. Krivej, Mgr. Ostrožovičovej, PhDr. Žajákovej, RNDr. Telepovskému, Mgr. Janokovi, a v neposlednom rade Mgr. Begalovi, ktorému zároveň blahoželáme k bronzovej Janského plakete.

 ĎAKUJEME !!!

    Mgr. Michaela Krivá

SVETOVÝ DEŇ VODY   –  22.3.2016

mimka den vody, krv 365

Dňa 22.3.2016 sme sa my – žiaci tretieho ročníka spolu s učiteľkami chémie – Mgr. Krivou a RNDr. Macejkovou zúčastnili exkurzie v mestskej vodárenskej spoločnosti VVS a.s., kde sme sa naučili niečo o chemickej úprave vody.

Stretli sme sa s laborantkou Ing. Alenou Karolyiovou, ktorá nám ukázala mnohé z nepoznaného sveta pitnej vody. Predstavila nám taktiež proces čistenia a chemickej úpravy vody a taktiež sme sa mohli dozvedieť niečo o škodlivých látkach, ktoré sa nachádzajú vo vode – dusičnanoch a uhličitanoch. Pani laborantka sa nám snažila všetko podať takým spôsobom, aby sme tomu my študenti porozumeli.

Počas jednej vyučovacej hodiny sme mali taktiež možnosť dať si otestovať vodu na množstvo dusičnanov a uhličitanov, ktoré sa v našej vode nachádzajú, a to zdarma.

Keďže 22.3. je Deň Vody, neminul nás aj malý darček pri odchode. Čas strávený v tomto laboratóriu nám poskytol cenné informácie, ktoré môžeme využiť nie len pri štúdiu, ale i v bežnom živote. Za ochotu a čas laborantke Ing. Alene Karolyiovej aj celej spoločnosti VVS a.s. veľmi pekne ďakujeme.

Erika Hatalová III.D

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company