This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title

1B – večierok – 2. 12. 2016

IMG_0583

Na tejto škole sme strávili už 3 mesiace, ale stále sme sa cítili ako cudzinci. Chceli sme sa navzájom lepšie spoznať a tak náš triedny p. prof. Treľo vymyslel, že si spravíme večierok. Všetkým sa tento nápad páčil a hneď sme si rozdelili úlohy. Niekto zabezpečil jedlo, niekto hudbu, niekto zasa výzdobu. Nemohli sme sa dočkať. 2.12.2016 sme okamžite po vyučovaní začali chystať triedu. Počkali sme na p. prof. Treľa, ktorý mal úvodné slovo a náš večierok sme započali tak, ako sa patrí- prípitkom, samozrejme nealkoholickým a valčíkom. Každému sa to páčilo. Zabavili sme sa, zatancovali si, zahrali nejaké hry a dozvedeli sa mnoho nových vecí. Chceli by sme sa poďakovať vedeniu školy, že nám umožnili usporiadať večierok a p. prof. Treľovi za jeho vynikajúci nápad a čas, ktorý nám venoval.

Školské kolo geografickej olympiády

DSC_0040

V piatok 16.12.2016 sa na našej škole konalo školské kolo geografickej olympiády. Prihlásení žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

Geografická olympiáda pozostávala z dvoch častí. V prvej časti žiaci  vypracovali test zložený z  teoretickej časti  a z poznatkov o miestnej krajine bez pomoci atlasu. V druhej časti súťažiaci riešili praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu. Celkovo mohli získať 100 bodov.

Počas dvoch hodín žiaci preukázali svoje schopnosti a zručnosti. Najlepšími  riešiteľmi v jednotlivých kategóriách sú:

Kategória F:

 1. MESAROŠOVÁ Mirka (príma) 84b
 2. ŠEMEGOVÁ Kamila (príma) 83b
 3. KOVÁČ Adam (príma) 79b

Kategória E:

 1. ŠEPTÁK Juraj (kvarta) 94b
 2. ZATKOVÁ Simona (tercia) 92b
 3. Ružinská Marína (tercia) 90b

Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia na okresnom kole.

Mgr. A. Ostrožovičová

Návšteva predsedu vlády R. Fica na Gymnáziu v Trebišove

DSC_0020 DSC_0026

V piatok 9.decembra 2016 sa v Trebišove uskutočnil  pracovný výjazd predsedu vlády SR R. Fica, v rámci ktorého navštívil naše gymnázium. Študenti vyšších ročníkov sa zúčastnili prednášky s témou Slovensko ako predsedajúca krajina EÚ. Táto prednáška bola zameraná na analýzu a zhodnotenie nášho predsedníctva v Rade EÚ, aktuálnych  medzinárodných vzťahov, veľmi zaujímavá bola časť zameraná na problematiku riešení migračnej krízy.

Po prednáške nasledovala živá diskusia, v ktorej študenti kládli premiérovi zaujímavé otázky z oblasti problematiky brexitu a jeho dopadov na štúdium a cestovanie mladých ľudí. Zaujímali sa o riešenie nezamestnanosti v našom regióne, pričom neobišli ani problematiku súčasného školstva.

                                                                                        Mgr. G. Maruščáková

12 hodinovka v basketbale

12hodinovka_4

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí sa na našom gymnáziu konal už 17.ročník 12-hodinovky v basketbale. Do poobedňajších hodín si sily zmerali triedy počas hodín telesnej výchovy a od 13:30 to už boli samotné tímy, ktoré sa rozhodli zúčastniť tejto akcie. Zišlo sa 39 študentov, ktorí sa rozdelili do 7 basketbalových tímov. Počas celého dňa panovala skvelá nálada, a aj keď sa energia postupne míňala, tak stále sme mali úsmev na tvári a zabávali sme sa. Okrem samotných meraní síl tímov sprevádzali toto podujatie aj súťaže, napr. o prvý či jubilejný kôš. Títo študenti boli odmenení sladkou drobnosťou a každý študent si domov odniesol pamätný diplom i množstvo zážitkov. V závere by som sa chcel poďakovať p.profesorke Hrubej, prof. Berešovi a prof. Begalovi vďaka ktorým sa táto akcia vydarila a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Jakub Polák, 3A

7. ročník okresného kola technickej olympiády

IMG_1247

Dňa 1. 12. 2015 sa žiaci kvarty a tercie Juraj Šepták a Tadeáš Lachvajder zúčastnili 6. ročníka okresného kola Technickej olympiády v kategórii A, ktoré sa konalo na ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Na okresné kolo postúpili zo školského kola, ktoré malo len teoretickú časť.

Okresné kolo pozostávalo z teoretickej časti, ktorú vypracoval každý žiak samostatne, ale aj praktickej časti, v ktorej sa súťažilo v dvojiciach. V konečnom hodnotení sa sčítali spoločné body získané za praktickú časť a teoretickú časť oboch žiakov z dvojice.

Naše družstvo získalo krásne 2. miesto. Tento výsledok si vážime o to viac, že aj napriek tomu, že naši žiaci majú obmedzené možnosti pri práci v dielni, predsa dokázali svojou šikovnosťou uspieť aj v praktickej časti. Tam na základe technického výkresu bolo potrebné zhotoviť konkrétny výrobok. Takáto zručnosť je potrebná aj pre študentov osemročných gymnázií, z ktorých vyrastú budúci inžinieri či lekári.

Za reprezentáciu školy a dosiahnutý výsledok chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

Mgr. Róbert Janok

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DSCN0092

Dňa 9.12.2016, v piatok prebehol na našej škole DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Zúčastnení žiaci základných škôl z nášho okresu boli rozdelení do 6 skupín. Skupiny neboli rovnako veľké. Najviac žiakov prišlo zo ZŠ Komenského, 2 skupiny. Najprv, ešte o 9. H, sa zúčastnili na vianočnej akadémii v KASS. Potom  si prezreli našu školu. Potenciálnych záujemcov o štúdium na našej škole sprevádzali naši študenti. Na 6 stanovištiach sa oboznámili s vyučovaním predmetov na našej škole. Biológiu sme prezentovali v laboratóriu BL2. Študenti štvrtého ročníka ich oboznámili s výučbou biológie na našej škole a s možnosťami využitia biologických poznatkov pri vysokoškolskom štúdiu i v praxi. Potom si mohli pozrieť mikroskopické preparáty a rôzne zaujímavé prírodniny. Mali možnosť spýtať sa, ak ich niečo zaujalo. Najväčší záujem prejavili piataci, možno naši budúcoroční prímani.

RNDr. Ján Treľo

Školské kolo olympiády z anglického jazyka

20161123_121821  20161123_112116  20161124_112227

V stredu 23. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Prihlásení študenti si najprv overili svoje vedomosti v písomnej časti. Súťaž pokračovala ústnou prezentáciou pri tvorení príbehu na základe predloženého obrázka a krátkym dialógom. Študenti preukázali naozaj výborné znalosti jazyka vo všetkých zručnostiach. Olympiády sa zúčastnilo 34 študentov súťažili v 6 kategóriách. Blahoželáme tým najlepším, ktorí postupujú z prvého miesta na okresné a krajské kolo.

 

Kategória 1A:

 1. miesto: Annamária Gujdánová, príma – postup na OK
 2. miesto: Adam Kováč, príma

Kategória 1B:

 1. miesto: Alexandra Lehončáková, tercia – postup na OK
 2. miesto: Juraj Šepták, kvarta
 3. miesto: Róbert Vysoký, tercia

Kategória 2A:

 1. miesto: Matúš Janok, sexta – postup na OK
 2. miesto: Tomáš Kus, 2B
 3. miesto: Ema Šoltýsová, 1A

Kategória 2B:

 1. miesto: Peter Kovaľ, 3.A – postup na OK
 2. miesto: Miroslav Pokrivňák, 3.A
 3. miesto: Tomáš Gamrát, 3.B

Kategória 2C1:

 1. miesto: Soňa Kristína Rusnáková, 4.D – postup na KK
 2. miesto: Vladimíra Čerepová, 5.D
 3. miesto: Lenka Lóová, 3.D

Kategória 2C2:

 1. miesto: Jessica Šiňanská, 4.C – postup na OK

 

 

Prajeme Vám veľa úspechov na okresnom a krajskom kole.

  PhDr. Viera Žajáková

FARMA Veľké Raškovce

farma-PRIMA

V stredu, 16.11.2016 sme my, PRÍMANIA boli na  exkurzii z biológie  vo Veľkých Raškovciach. Táto exkurzia na gazdovský dvor bola pre nás náučná.  Mali sme  možnosť nazrieť do života zvierat s ktorými sa v bežnom živote nestretávame a mnohí z nás tieto zvieratá poznali len z obrázkov. Videli sme rôzne druhy koní,  kôz, oviec, králikov, sliepok, husí, ošípaných a iných zaujímavých zvierat. Asi najviac nás zaujal maďarský sivý stepný dobytok, ktorý v nás svojou mohutnosťou a obrovskými rohmi vzbudzoval rešpekt. Ocenili sme milý prístup pani sprievodkyne, ktorá nám dovolila si zvieratá nielen obzrieť, ale niektoré si aj pohladiť. Napriek nie veľmi priaznivému počasiu, sme si v priebehu celej exkurzie užili veľa zábavy. Hoci si poniektorí  odniesli domov ,, voňavý suvenír “ na topánke, výlet sa nám veľmi páčil a budeme naň radi spomínať.

 Annamária Gujdanová

Imatrikulácia – príma

DSC_0284 DSC_0218 DSC_0177 DSC_0221

Veľmi som sa tešil a zároveň aj bál, aké prekvapenie nám pripraví trieda sexta na našu slávnostnú imatrikuláciu. V piatok 11.11. 2016 ráno na prvej vyučovacej  hodine nám študenti sexty doniesli do triedy obálky s úlohami, ktoré sme museli splniť. Ak sme splnili všetky úlohy, odmenou pre nás boli vstupenky na imatrikuláciu.

 Po vyučovaní sme všetci spolu s triednou pani profesorkou RNDr. Miriam Lešovou vošli do učebne fyziky.  Tam nás už čakali naši starší spolužiaci. Museli sme ukázať vstupenky, aby nás pustili. Hneď nás zmaľovali.  Na tvárach sme  mali nakreslené srdiečka a na čele nápis: Ľúbim sextu.  Počúvali sme príbeh o kráľovstve. Úlohy, ktoré pre nás pripravili, boli ľahké a zábavné. Prvou úlohou bolo nakŕmiť svojho spolužiaka pudingom poslepiačky. Mal som to šťastie, že ja som kŕmil spolužiaka. On dopadol horšie, pretože puding mal aj vo vlasoch, aj na uchu. Druhou úlohou bolo vypiť čo najrýchlejšie 4 poháre vody. A tretia úloha  – my chlapci sme mali nalíčiť dievčatá. My sme sa nasmiali. Škoda, že ste tie dievčatá nevideli – vyzerali ako v cirkuse.  No im určite do smiechu nebolo!

Každý z náš  dostal Desatoro sexty.  Najlepšie boli:

-Budeš žiakom sexty kupovať žuvačky.

- Budeš sexte pripravovať ťahák.

-Nebudeš sexte kradnúť miesto na obede.

- Nebudeš ohovárať študentov sexty, inak ťa čaká trest.

Potom nasledovala diskotéka a tanec. Väčšinou tancovali dievčatá, lebo my chlapci sme z triedy utiekli. Prekvapením pre nás boli sladkosti a cumlíky.  Všetci sme dostali imatrikulačný list a tým sme sa stali právoplatnými študentmi gymnázia.

V pondelok ráno  som sa v škole cítil už ako právoplatný študent. Môžem bezpečne chodiť po chodbách školy a tešiť sa, že to mám za sebou.  Len dievčatá zo sexty na nás chlapcov kričali: „Chlapci, neviete pozdraviť?“  Už teraz sa teším na to, keď bude naša trieda  robiť v budúcnosti imatrikulácie pre prímanov.

Damián Vernus, príma

12 hodinovka volejbal

20161111_174012

A máme za sebou ďalší ročník 12-hodinového volejbalu. V piatok podvečer sa zišlo 6 volejbalových tímov v školskej telocvični aby si zašportovali, zabavili sa a ukázali čo v nich je. Aj napriek malému počtu sme do toho išli s veľkým elánom a s úsmevom na tvári. Prvé zápasy boli odohrané v plnej sile a nasadení, no s pribúdajúcim časom sa energia míňala. Jednotlivé družstvá si ju dopĺňali oddychovými prestávkami, pitným či jedálnym režimom. V skorých ranných hodinách sme si mohli povedať, že sme to úspešne dotiahli dokonca, čo organizátori ocenili diplomami. Avšak pre nás malo väčšiu cenu prekonanie samých seba.

Petra Vysokaiová, kvinta

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company