This is default featured post 1 title

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 4.12. 2014 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.  Svoje sily si zmerali tí najzdatnejší  študenti  z jednotlivých ročníkov. Súťažili  v troch oblastiach – test, ktorý pozostával z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, potom nasledovalo  rozprávanie – opis obrázka – alebo lepšie povedané  vytvorenie príbehu na základe obrázka a napokon  rozhovor  – hra úloh.

Všetkým  blahoželáme, víťazi postupujú do obvodného (kat.2C1 priamo do krajského) kola.

Želáme veľa úspechov!

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

VÝSLEDKOVÁ   LISTINA

Kat. 1A:

1.  Tomková  Žofia – sek

2. Fečo Marek – sek

3. Kičinko Lukáš – pra

Kat. 1B:

1.  Janok Matúš – kva

2. Rusnák Samuel Adam – kva

3. Bieleschová Daniela – ter

Kat. 2a: 

1.  Pokrivňák Miroslav – 1.A

2. Kičinko Dávid – 1.B

3. Jenigár Jakub – 2.A

Kat.2B:

1.  Spiegelhalterová Kristína–sep

2. Jacko Jaroslav – 3.C

3. Pásztorová Júlia – 4.B

Kat.2c1:

1. Vargová Erika – 3.D

2. Hatráková Diana – 3.D

3. Hetnerovičová Dominika – 2.D

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Dňa 1. decembra 2014 sa konal pri príležitosti Svetového dňa  boja proti AIDS Sviečkový pochod študentov stredných škôl  v Trebišove. Pochodu sa zúčastnili študenti trebišovských stredných škôl, ktorí mali pripnuté červené stužky -ako  medzinárodný  symbol boja proti HIV/AIDS , vyjadrujúci spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s touto chorobou . Našu školu reprezentovali študenti 2. B triedy.

Študenti  červenými stužkami a horiacimi sviečkami chceli odovzdať posolstvo, že  problematika AIDS im nie je ľahostajná. Pochod sa začal pri Strednej odbornej škole  v Trebišove a vyvrcholil zapálením červených sviečok pred NsP. Cieľom organizátorov tohto pochodu bolo upozorniť každého, že táto problematika sa netýka iba jedincov, ale žiaľ je to vec celej spoločnosti – všetkých nás.

 Rebeka Marciová, 2.B

 

Týždeň plný angličtiny

V posledný novembrový týždeň navštívili naše gymnázium anglickí lektori s cieľom podporiť výučbu anglického jazyka a prehĺbiť vedomosti študentov kvarty a tercie v danej oblasti. Študenti kvarty a tercie mali z dôvodu prítomnosti lektorov v tomto týždni upravený rozvrh hodín a z dôvodu efektívneho využitia prítomnosti lektorov sa študenti celý týždeň venovali anglickému jazyku. Každý deň sa nieslo v duchu určitej témy o ktorej sa potom študenti celý deň rozprávali a riešili danú problematiku a to samozrejme v anglickom jazyku.
Jednotlivé dni v týždni sa niesli v tomto duchu:

  •  v pondelok mali študenti zoznamovací deň, na prvých troch hodinách s David-om z Liverpool-u, na ďalších dvoch s Blake-om z New York-u,
  • v utorok sa rozprávali o fyzike,
  •  v stredu o živočíchoch a genetike, čiže vyučovací deň bol zameraný na biológiu,
  •  vo štvrtok si povedali aj niečo o anglických dejinách
  • a piatok bol zameraný na štáty v Amerike a taktiež na rozširovanie slovnej zásoby.

V Stredu navštívil študentov ďalší lektor Sam a v piatok na piatej hodine im lektori Sam a David udeľovali certifikáty.

Študentom kvarty a tercie sa takýto spôsob vyučovania anglického jazyka veľmi páčil a radi by si to zopakovali znova . Zdokonalili sa v anglickom jazyku, spoznali nových ľudí, získali nové vedomosti a skúsenosti.

Annamária Frágnerová, kvarta

Večer v znamení tanca

vencik

Chlapci a dievčatá TERCIE v piatok 21. novembra 2014 vymenili klasické školské tričká a rifle za nádherné spoločenské šaty a obleky s kravatami.

Jednoducho v toto piatkové popoludnie sme chceli pred svojimi rodičmi a triednou profesorkou Mgr. Ľ. Hrubou ukázať, ako sme sa za posledné týždne naučili zvŕtať na parkete a dodržiavať mnohé pravidlá spoločenského správania. Pani zástupkyňa PhDr. J. Nováková spolu s tanečnou majsterkou p. Ligovou nás slávnostne dekorovali medailou tanečnej školy. Potom bolo už len na nás ukázať, ako zvládame valčík, polku, cha-chu či iné tance. V závere večera sme si navzájom odovzdávali pestrofarebné náramky a venčeky.

Takto strávené večerné chvíle si budeme ešte dlho pamätať a určite ich odporúčame zažiť aj mladším spolužiakom.

B. Žajáková, tercia

Zaujímavá chémia

034

Každoročne sa na našom gymnáziu koná deň otvorených dverí. Ani tento rok tomu nebude inak a preto by sme Vám chceli pripomenúť, aké to bolo zábavné, zaujímavé minulý školský rok. Témou celého chemického „ošialu“ bola KÚZELNÁ CHÉMIA . Tento rok nechceme zaostať a preto si pre Vás prepravujeme niečo nové – zaujímavejšie, efektívnejšie. Či to bude naozaj tak, príďte posúdiť . Už teraz sa na Vás tešíme.

Mgr. Michaela Krivá, RNDr. Erika Macejková

Študentská kvapka krvi

DSC_0004

Túto jeseň začala Študentská kvapka krvi 13. októbra. Sú tuNIAKY MOJI ľudia? je heslo jubilejného 20. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža, ktorej cieľom je oslovovanie a rozširovanie základne darcov krvi na Slovensku.

Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi sa verejnosti prihovára rečou mladých ľudí a slovnou hračkou – sú tu nejakí moji ľudia – Nebuď tuniak a daruj krv! – keďže primárne je kampaň zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom veku.

Zapojila sa aj naša škola. Celkovo 5 prvodarcov  Gymnázia Komenského Trebišov  sa rozhodlo podporiť túto kampaň a 14.11.2014 prišli darovať krv.

Zapojili sme sa do Študentskej kvapky krvi už po šiesty krát v rámci prepojenia sa na Týždeň humanity, ktorý beží súbežne v rovnakom termíne a kde robíme zbierku pre detský domov. Táto kampaň sa teší čoraz väčšej priazne medzi našimi študentmi. Mnohí boli prvodarcovia, no po tejto skúsenosti sa rozhodli, že krv pôjdu darovať aj častejšie. A práve to je cieľom tejto kampane – vychovávať čo najviac pravidelných darcov.

Sme nesmierne hrdí na našich študentov, ktorí darovali krv, a pomáhajú tak zachrániť nejeden ľudský život. Ďakujeme študentom:   Molnár Patrik, III.B, Mocinecivá Karina, oktáva, Takáč Dávid, III.D,  Pritoková Alexandra , III.D, Zubková Martina, III.B.

Rovnako veľké poďakovanie patrí aj učiteľom pedagogického zboru, ktorí sú už niekoľkonásobnými darcami a držiteľmi rôznych plakiet :   Mgr. Janok, Mgr. Krivá, Mgr. Ostrožovičová, Mgr. Parihuzová,  RNDr. Telepovský.

 Mgr. M. Krivá

Príma imatrikulácia

DSC_0341

Ako to už na našej škole býva zvykom, každoročne sa v novembri  koná imatrikulácia, počas ktorej sú noví žiaci oficiálne prijatí do kruhu študentov. Dňa 7.11. sme medzi nás prijali aj našich najmladších spolužiakov – primánov.  Nikto sa však nestane študentom  gymnázia len tak zadarmo, a tak sa aj primáni museli prelúskať cez hŕbu úloh, ktoré pre nich tento rok pripravila trieda septima.

Celá imatrikulácia sa niesla v duchu boja o poklad, ktorý, ako sa primáni dopočuli, ukryl na našej škole ruský mafián M. Avšak skôr než sa pustili do samotného hľadania tohto tajomného pokladu, museli splniť niekoľko úloh.  Mnohokrát neboli tieto úlohy jednoduché. Veď kto by sa chcel hrabať v miske plnej  jedla, len aby našiel ukrytý peniaz,  alebo chytať hompáľajúce sa jablká bez použitia rúk? Skvelá nálada ako aj obrovská súťaživosť však pomohli primánom tieto úlohy zvládnuť,  a tak sa plní očakávaní mohli vrhnúť do hľadania pokladu. Indícií, ako sa k vytúženej truhlici dostať,  nebolo veľa, no naši primáni si s tým hravo poradili! Poklad sa napokon predsa len našiel a lup ruského mafiána bol rozdelený medzi jeho nálezcov. Tradičnou časťou imatrikulácie je skladanie primánskeho sľubu. Po úspešnom absolvovaní aj tejto časti imatrikulačného popoludnia tak primáni splnili všetky podmienky na to, aby mohli byť pasovaní a tým oficiálne zaradení do rádu študentov Gymnázia v Trebišove.

Úsmevy na tvárach  ako aj skvelá nálada počas celého popoludnia sú dôkazom toho, že primáni, už oficiálni študenti našej školy, si tento svoj deň užili naplno.  Dúfame, že imatrikulácia bola pre nich pekným zážitkom a taktiež aj úspešným krokom do študentského života, ktorý ich na tejto škole počas nasledujúcich ôsmich rokov čaká.

A.Šantová, septima

Imatrikulácia prvákov

DSC_0024

Každoročne pri príležitosti Dňa študentstva organizujeme imatrikulácia prvákov. Ani tento rok nebol výnimkou. Trieda 4.C sa rozhodla zorganizovať to na ľudovú nôtu. O zábavu bolo postarané rôznymi disciplínami, tombolou a dokonca aj vedomostným kvízom. Počas skvelej atmosféry boli prváci oficiálne prijatí za cechu študentského  nášho gymnázia certifikátom, ktorý dostali po odimatrikulovaní.

Klaudia Muchová, 4.C

 

Harmonický koncert RAMIVANA

Dňa 20.11.2014 sme spolu s pani profesorkou Oslovičovou absolvovali harmonický koncert v podaní Ramiho a Ivany. Koncert sa konal v Mestskej knižnici v Trebišove.
V skutočnosti nikto z nás nevedel, čo sa v knižnici bude odohrávať. Dozvedeli sme sa to až po príchode tam, pretože na zemi boli poukladané hudobné nástroje. Po predstavení a po objasnení čo sa bude diať, sa to celé začalo. Rami a Ivana nám predviedli nástroje naozaj z celého sveta, od Ázie až po Ameriku. Väčšina nástrojov bola drevená, pretože takéto nástroje boli už aj v minulosti.
O každom nástroji nám bolo niečo povedané, niektoré sme si dokonca mohli aj skúsiť. Skúšali sme si tibetské spievajúce misky a niektorí z nás aj gong. Rami zahral aj na fujaru. Najprv nám ukázal tradičný spôsob hrania a potom ten svoj.
Na koncerte sme ale neboli sami. Okrem nás tam boli aj deti z prvého stupňa základnej školy, ktoré boli celým koncertom nadšené. Najradšej by si všetko vyskúšali. O misky sa išli doslova biť, len aby si to mohli skúsiť.
Rami hovoril po anglicky. Pre nás, bilingvalistov, to až taký problém nebol, no deti mu nerozumeli, preto mu Ivana, ktorá je zo Slovenska, prekladala.
Úplne na koniec nám Rami zaspieval. Nikto z nás nechápal, ako to dokázal. Spieval a nám sa zdalo, že niekto mu za regálom kníh hrá na píšťalu. Pravda bola však taká, že ten zvuk vydávalo jeho hrdlo. Pozerali sme sa na neho očami plnými úžasu.
Napokon sme sa predsa len museli vrátiť do školy. No so sebou sme si odnášali aj tento zážitok a každý z nás sa o ňom dlho rozprával.

                                                                                                                             Kristína Šepeľáková, I.D

Anglické divadielko

DSC_0011

V piatok 14. 11. 2014 sme sa celá škola zúčastnili divadelného predstavenia Martinského divadla. Zvláštnosťou bolo, že podujatie sa konalo v anglickom jazyku. Nebolo to prvýkrát, čo sme navštívili takéto predstavenie.

Hlavnou myšlienkou tohto divadla bol príbeh mladého Petra Blacka, ktorý sa márne pokúšal nájsť si zamestnanie aspoň trochu podobné tomu, čo vyštudoval. V priebehu deja vystriedal päť zamestnaní, no ani v jednom nedokázal vydržať viac ako týždeň.  V každom zamestnaní stretol rôznych ľudí, s rôznymi charaktermi. Nakoniec sa mu podarí nájsť si zamestnanie a navyše ako bonus aj lásku.

Celé predstavenie bolo príjemným zážitkom, páčil sa nám spôsob  výberu fráz do dialógov tak, aby ich dokázali porozumieť všetci diváci. Sme veľmi radi, že sme sa mohli tohto divadla zúčastniť a veríme, že že nás tu v Trebišove navštívi i nabudúce.

Z. Lučanská, K. Kovaľová, 3.C

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company