This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

BURZA PRE DOBRÚ VEC

DSC_0004

Vraj to, čo dávame druhým ľuďom, dávame zároveň aj sebe. Ak by to tak nebolo, boli by sme šťastní, keď obdarúvame iných?

Darovať lásku, priateľstvo, priazeň a vzájomnú úctu je veľmi veľkým pokladom.
Darovať peniaze niekomu, kto ich potrebuje, je len malý zlomok pomoci niekomu, kto sa nachádza v ťažkej životnej situácii.

Charitatívna akcia BURZA PRE DOBRÚ VEC, ktorá sa konala 3. 6. 2016, a ktorej výťažok – 450 € –  je venovaný na podporu týraných žien a detí, bola veľmi úspešná a za všetkých študentov i zamestnancov Gymnázia Komenského 32 v Trebišove
ďakujeme všetkým štedrým darcom.

http://www.tvojtrebisov.sk/burza-pre-dobru-vec-na-gymnaziu-v-trebisove/

ANGLIČTINA TROCHU INAK

anj

Počas maturitného týždňa k nám na školu zavítali anglickí lektori z Californie.  Francis a Oscar sa počas tohto týždňa snažili zdokonaliť vedomosti študentov 2. ročníka. Zúčastnili sme sa 25 vyučovacích hodín, ktoré boli zamerané na rozvoj našich komunikačných zručností v angličtine. Formou rôznych hier, piesní či skupinových aktivít sme sa  zlepšovali v tomto jazyku. Naučili sme sa mnoho nových slov a vycibrili v gramatike, ktorej niekedy bolo viac než dosť. Francis sa zameral aj na využitie anglického jazyka v bežnom živote prostredníctvom zaujímavých tém, ktoré nám budú stále prospešné.

Ani jedna z týchto vyučovacích hodín nevyšla na zmar. Bolo vidieť, že každú hodinu s nami mali vopred pripravenú. Každý deň pre nás mali prichystaný materiál s množstvom novej slovnej zásoby, ktorý určite ešte využijeme. Denne sme sa rozprávali na rôzne témy, ktoré nás zaujímali. Dávali nám domáce úlohy, čím nás donútili sa angličtine venovať aj doma.

Veľmi prospešné bolo, že lektori sa striedali, pretože mali odlišný prístup. Kým Oscar sa venoval skôr gramatike, Francis sa zameral na komunikáciu, na rôzne témy z bežného života. Obaja boli veľmi ochotní vysvetliť niečo aj pre tých menej zdatných v anglickom jazyku. Čo mnohí z nás ocenili, bol fakt, že sa zbavili zábran komunikovať v tomto jazyku. Obaja sa snažili z nás vytiahnuť čo najviac. Pravda našli sa aj takí, ktorí na konci kurzu s nimi hravo komunikovali na hocijakú tému.

Obaja lektori boli veľmi priateľskí a vtipní. Páčilo sa nám, že boli zvedaví na kultúru, šport, politiku či históriu Slovenska. Z mnohých vecí boli však prekvapení. Zaujímali ich aj názory a pohľad nás študentov na aktuálne dianie u nás doma i vo svete. Boli veľmi otvorení a nebránili sa s nami podeliť s príbehmi zo svojho života, či skúsenosťami pri práci, ktorej sa venujú.

Keďže všetko má svoje plusy aj mínusy, tak ani v tomto prípade tomu nie je inak. Jedno mínus si tento kurz anglického jazyka zaslúži za to, že sa konal v čase maturitných skúšok, ale vnímame to ako výborne strávený voľný čas s investíciou do vzdelania.

Radi by sme sa podobného kurzu anglického jazyka zúčastnili znova aj v iný týždeň školského roka.

Jana Kaszonyiová II. B

Exkurzia Viedeň – Bratislava

13329574_1087597247945054_3709840713209481079_o

Akademický týždeň na našom gymnáziu už tradične patrí druháckej exkurzii Viedeň- Bratislava, ktorú organizuje pani prof. Veronika Hazugová. Ani tento rok  nebol výnimkou a my žiaci druhého ročníka, tried 2.A,2.B a 2.D, sme dostali príležitosť zažiť perfektný týždeň bez každodenných školských povinností. Exkurzia sa konala od 17.5.2016 do 21.5.2016 ( utorok- sobota).

Celá exkurzia sa začala v utorok ráno na autobusovej stanici v Trebišove. Absolvovali sme dlhú cestu do Bratislavy, ktorá ubehla celkom rýchlo . Po príchode nás čakala zaujímavá prehliadka Devína. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o histórii hradu. Potom nás čakalo ubytovanie a neskôr aj nákupy v OC Avion.

V stredu ráno nám počasie naznačovalo, že tento deň bude pekný. Po raňajkách sme sa autobusmi dopravili do Viedne, kde nás čakal nabitý program.  Celý tento deň nás sprevádzala  pani sprievodkyňa. Najprv sme navštívili zámok Belvedere , ktorý sa všetkým veľmi páčil. Potom nás čakala pešia prehliadka pamätihodností centra Viedne, cisárskeho hradu Hoffburg a  Klenotnice. Cestou do Bratislavy sme absolvovali ešte krátku prehliadku Hundertwasserovho domu vo Viedni.  Bol to naozaj únavný deň, no bohatý na množstvo zážitkov!

Slnečný štvrtok bol opätovne naplnený zážitkami. Ráno nás autobusy vyložili pred zámkom  Schonbrunn, ktorý nás  všetkých ohúril. Absolvovali sme prehliadku zámku a potom sme sa kochali pohľadom na krásne záhrady v jeho okolí. Potom nás čakala prehliadka dvoch múzeí v centre Viedne – prírodovedeckého a kultúrnohistorického múzea. Strávili sme v nich niekoľko hodín , ale keby sme si chceli vychutnať všetky exponáty  v týchto múzeách, tak by sme na ne potrebovali asi aj dva dni.

Po návšteve múzeí sme mali možnosť absolvovať nákupy na známej viedenskej nákupnej ulici Mariahilferstrasse . Cestou do ubytovne sme sa ešte zastavili aj v bratislavskom Auparku.  Zas a znova super deň!

V piatok sa naša exkurzia viac sústredila na Bratislavu, kde sme ráno absolvovali pešiu prehliadku historického centra Bratislavy. Krátko predpoludním sme  sa „ vyšplhali“ na Bratislavský hrad, kde sme obdivovali krásny výhľad na Bratislavu.  Po 11. hodine nás už čakala návšteva budovy Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola pre väčšinu z nás veľkým zážitkom, pretože nie každý deň máme možnosť nazrieť do týchto priestorov. Po skončení návštevy NR SR sme išli naposledy v rámci exkurzie do Viedne aby sme sa s ňou rozlúčili vo veľkom štýle! A to návštevou zábavného parku Práter!  Ten sme si všetci naplno užili .

V sobotu sme navštívili OC Eurovea  a krátko pred poludním sa začala naša cesta domov. Domov sme sa vrátili všetci unavení, plný zážitkov. Bol to naozaj úžasný týždeň! Poďakovanie patrí pani profesorke Hazugovej, za zorganizovanie tohto úžasného výletu ako aj našim triednym profesorkám, Mgr. M. Krivej, PhDr. V. Žajákovej a Mgr. J. Ferjovej.

                         Marián Marinčák, 2.B

 

Oslava Medzinárodného dňa detí

Prvý jún sa na našej škole tradične spája s oslavou Medzinárodného dňa detí. Tento rok sme ho oslávili netradičným dopoludním, počas ktorého sme súťažili a výborne sme sa zabavili. Najskôr sme si súťažili na školskom ihrisku v troch športových disciplínach, pričom najviac sme sa zabavili pri preťahovaní lanom.

Nasledovalo pátranie po indíciách ukrytých v obálkach na školskom dvore, ktoré ukrývali otázky k dejinám Trebišova. Spolu s triednymi profesorkami a pani riaditeľkou sme sa presunuli do parku, kde naše súťaženie pokračovalo. Záber bol široký – hrali sme double, určovali polohu miest na Slovensku, potrápili sme si pamäť hraním hry Vynálezy, v hre Cink sme si otestovali postreh a súperili sme v poznávaní vlajok Európy. Víťazstvo bolo síce tesné, ale najúspešnejšie družstvo tvorili chlapci A. Babuľák, R. Vysoký, L. Kičinko, J. K. Brezina, S. Kopas a A. Muchin. Všetky družstvá boli ocenené sladkou odmenou, ktorú nám odovzdala pani riaditeľka.

                                                                      žiaci sekundy a tercie

OZNAM

Riaditeľka Gymnázia, Komenského 32 v Trebišove vyhlasuje

2. kolo prijímacích skúšok pre 4 – ročné a 8 – ročné štúdium

  pre školský rok 2016/2017,

ktoré sa uskutoční 21.6.2016 o 7,45 hod.

na Gymnáziu, Komenského 32  v Trebišove.

 

Prihlášky doručte do 20.6.2016 na adresu:

Gymnázium

Komenského 32

075 01 Trebišov

Náhradný rozvrh počas maturitného týždňa

Náhradný  rozvrh počas maturitného týždňa

od 23. 5. 2016 – 27. 5. 2016 – TU

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2016/2017

 úplné po I. aj. II. termíne

4 – ročné štúdium – TU

8 – ročné štúdium – TU

Deň narcisov

den-narcisov-logo

15. 4. 2015 si študenti 2.A pod vedením p. prof. Mgr. M. Krivej opäť navliekli zelené tričká a vybrali sa do ulíc, kde si spolu s našimi spoluobčanmi pripli na odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami. Reč je o DNI NARCISOV.

Deň narcisov je každému už dobre známa zbierka, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine – občianske združenie, ktorého cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym.

Tohtoročný Deň narcisov bol však špeciálny a to vďaka jeho dvadsiatemu výročiu. Svoju zbierku pripínacích narcisov ste tak mohli rozšíriť o ručne robený narcis, na ktorom bol práve tento fakt zdôraznený.

Študenti 2.A boli rozdelení do piatich skupín, pričom ste jednu mohli stretnúť aj u nás v škole a spolu vyzbierali vyše 2000€. Vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli.

Miroslav Pokrivňák, 2.A

13045478_1176899759009230_232666089_n

Fenixáci z celého Slovenska na Bratislavskom hrade a na audiencii u prezidenta SR na Prezidentskom paláci

s prezidentom

V dňoch 1.5. a 2.5.2016 sa pri príležitosti 25.výročia činnosti DO FÉNIX uskutočnilo pre 15 najlepších územných organizácii najvýznamnejšie podujatie tohto roku.
Detská organizácia Fénix už 25 rokov pomáha zmysluplne využívať mimoškolský čas deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska.
V nedeľu 1.mája v podvečerných hodinách boli v priestoroch Bratislavského hradu odmeňovaní zástupcovia najlepších územných organizácii prestížnymi oceneniami.  Získali ich za to, že sa nezištne a s veľkým zanietením zapájajú do dobrovoľníckej práce a usilovne pomáhajú pri organizácii podujatí a príprave projektov bez nároku na akúkoľvek odmenu.
Túto česť mala aj naša územná organizácia, ktorej sídlom je naša škola. Našu organizáciu zastupovali Jakub Štefanišin a profesor RNDr.Miroslav Telepovský. Slávnostné zhromaždenie sa vďaka ústretovosti predsedu Národnej rady SR Andreja Danka konalo na miestach, kde sa udeľujú vysoké štátne vyznamenania Slovenskej republiky,  odovzdávajú menovacie dekréty či usporadúvajú štátne recepcie.
Fénixáci si po slávnostnej ceremónii v predsálí Rytierskej siene pozreli tiež areál Bratislavského hradu a dozvedeli sa veľa zaujímavého o jeho dávnej i modernej histórii,  o významných objavoch nedávno skončeného archeologického výskumu či o tom, ako predseda parlamentu prijíma na hrade významné zahraničné delegácie.
V pondelok všetkých ocenených čakala v Prezidentskom paláci audiencia u prezidenta SR Andreja Kisku. Prezident sa predstaviteľom, členom a dobrovoľníkom občianskeho združenia poďakoval za ich dlhoročnú prácu a osobne sa porozprával so všetkými prítomnými členmi Fénixu. Po krátkej informácii o činnosti územných informácii a odovzdaní malých darčekov charakterizujúcich činnosť organizácií nasledovalo fotografovanie so samotným pánom prezidentom.
Pre všetkých prítomných to bol nezabudnuteľný zážitok. Zážitok, ktorý nás dobrovoľne zaväzuje pre ďalšiu aktívnu prácu s mládežou.
weby s fotom:

Dňa 4. 5. 2016 o 14:00 hod.

sa uskutoční piate stretnutie

prípravného kurzu (matematika a slovenský jazyk)

určeného žiakom 5. ročníka ZŠ

(záujemcovia o prímu)

v triede KVINTA (1. poschodie – priestory INF)

kurz je bezplatný

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company