This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

       Vydarený deň

Do mojich ušných bubienkov sa znovu dostal ten otravný zvuk pípajúceho budíka. S pevne zomknutými viečkami som nahmatala plochý gombík, ktorým som ho umlčala. Konečne sa mi od seba podarilo odtrhnúť zlepené viečka očí. Nespokojne som si pomyslela: „ Ďalší nudný školský deň. Moment! Tento však bude predsa iný. Dnes, 8. apríla 2015, si aspoň trochu namočíme naše nošteky v mori kultúry. Ideme predsa do divadla.“

Rýchlo som si pretrela ešte stále ospalé oči a ťarbavo sa vyhrabala spod teplej periny, aby som sa mohla začať chystať. Neskôr som už bola pripravená hrdo sa vzoprieť dnešnému dňu.

Kvapky dažďa v monotónnom rytme dopadali na asfaltovú cestu, na ktorej zanechávali široké mláky. Neprešlo veľa času a už som sedela v autobuse a cestovala spolu so svojou triedou, prímanmi a pani profesorkami do metropoly východu – Košíc. So svojou najlepšou kamarátkou sme horlivo diskutovali o rôznych témach, trápiacich naše čisté mysle. Celým autobusom otriasala vrava hlasitých študentov.

Po príchode na  autobusovú stanicu sme vyrazili ulicami Košíc do divadla. Neboli sme ukrátení o excelentné predstavenie. Celá divadelná hra sa niesla v komickom duchu. Bola založená na rôznych vtipných situáciách a dialógoch. Dej sa točil okolo troch bratov Toma, Dicka a Harryho. Tom si chcel  s manželkou Lindou adoptovať dieťa, ale jeho bratia mu to veľmi neuľahčovali. Hra v sebe ukrývala aj hlbší zmysel. Poukazovala na jednu ľudskú slabosť,  z ktorej sa je omnoho ťažšie vyslobodiť, ako sa do nej dostať, nazývanú klamstvo. Každopádne, herci predviedli úžasný výkon. Bolo to veľmi vydarené vystúpenie s jednou krátkou prestávkou uprostred.

Nakoniec sme všetci so širokými úsmevmi na ružovkastých perách spokojne nastúpili do nášho výletného autobusu, ktorý nás zaviezol späť do nášho malého mesta s tými najlepšími spomienkami na dnešný deň, ktorý bol vhodný pre zápis do nejedného denníčka.

                                                                                                                    Lívia Demjančíková, kvarta

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

13. januára 2015 organizovalo Gymnázium v Trebišove Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 2A, 2B. Na súťaži sa zúčastnilo sedem žiakov zo štyroch stredných škôl nášho okresu. Olympiádu pre žiakov nižších tried 8-ročného gymnázia a ZŠ organizovalo CVČ v Trebišove. Naši žiaci nechýbali ani tam a zvíťazili.
Viktor Vozár , 4.C …………1. miesto v kategórii 2B
Matúš Kolesár, príma…….2. miesto v kategórii 1A

Víťazom blahoželáme a držíme palce na KK ONJ v Košiciach.

PhDr. J. Serbinová

Matematická olympiáda

DSC_0003

Dňa 9. 12. 2014 sa konalo školské kolo matematickej olympiády kategórie A (žiaci 3 a 4. roč. G). V časovom limite 4hodiny žiaci riešili 3 úlohy. Za správne riešenie úlohy môže žiak získať 6b. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý dosiahne aspoň 10b.

Školského kola sa zúčastnilo 12 študentov. Konečné poradie

  1. Jakub Štefanišin (septima)  – 15b
  2. Marián Sabat (4. C ) – 12b
  3. Daniel Babjak (3. A) – 10b

Víťazom školského kola blahoželáme.

RNDr. M. Telepovský

Olympiáda z NEJ

DSC_0019 - kópia

Dňa 12. 12.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OLYMPIÁDY v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách 1A, 1B, 2A a 2B. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia obvodného kola.
Všetkým zúčastneným blahoželáme.

Výsledková listina

1A   1. miesto   Matúš Kolesár,  príma

1B   1. miesto   Matúš Janok, kvarta
2. miesto   Ján Kozák, kvarta
2A   1. miesto   Vladimír Doboš, 2.D

2B   1. miesto  Viktor Vozár, 4.C
2. miesto  Beáta Máčková, 3.A
3. miesto  Patrik Viktor, 3.A

Mgr. Veronika Hazugová

Vzdelávanie učiteľov nášho gymnázia- naplnenie cieľov v aktivite 2.1 Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v inovatívnych formách a metódach vyučovania  

DSC_0083

Žiaci štátneho trebišovského gymnázia  už neraz sledovali situáciu, keď ich učitelia po odučení vyučovacích hodín si sami zasadli do školských lavíc.

V rámci projektu Využívanie inovatívnych metód pre rozvoj zručností v prírodovedných predmetoch  žiakov Gymnázia v Trebišove, ktorý realizujeme s podporou ESF A ASFEU, učitelia prírodovedných predmetov absolvovali vzdelávanie v rozsahu 45 hodín- 24 hodín prezenčne a 21 hodín dištančnou formou.

Vzdelávanie bolo zamerané na osvojenie vedomostí a zručností v práci so systémom Vernier. Je to systém zberu a vyhodnocovania dát pre demonštračné a laboratórne školské experimenty. Je to flexibilný systém, ktorý ponúka riešenie pre celú škálu prírodovedných predmetov na základnej, strednej i vysokej škole. Ponúka možnosť uskutočniť:
demonštračné experimenty  pre učiteľa, praktické laboratórne experimenty v teréne, spracovanie výsledkov experimentov na  počítači, analýzu obrazu a videa vrátane synchronizácie videa a experimentálnych dát zo senzorov.

Zavedenie systému Vernier do výučby ponúka jednoduché riešenie pre účely demonštračných experimentov.

Modernizáciou a využitím experimentu chceme propagovať prírodovedné predmety ako jeden z pilierov  Školského vzdelávacieho programu  Gymnázia, Komenského 32, Trebišov
a interaktívne spájať  teóriu s praxou.

Jana Nováková, manažérka publicity

 Zvyšovanie právneho vedomia na stredných školách

DSC_0298

Druhý decembrový týždeň, konkrétne dňa 8. decembra 2014, sa pre študentov Maturitnej občianskej náuky uskutočnila naozaj veľmi zaujímavá a zároveň náučná prednáška s názvom ,,Zvyšovanie právneho vedomia na stredných školách“ pod vedením JUDr. Daniela Petrička.

Obsahom tejto vzdelávacej prednášky bolo priblížiť študentom význam slova ,,právo“, jeho rozdelenie, či priblíženie jeho konkrétnych odvetví. Ďalšou podstatnou zložkou bolo poukázanie na bohužiaľ čoraz častejší výskyt šikanovania na školách.

Prednáška obsahovala aj diskusnú zložku, v ktorej mali študenti možnosť klásť lektorovi otázky, resp. zapojiť sa do diskusie na danú tému.

Okrem iného bolo cieľom prednášky  zvýšiť právne vedomie študentov a poukázanie na rôzne právne situácie, ktoré môžu študentov stretnúť počas života. Pán lektor tieto zhotovené poznatky aplikoval na každodenné prípady, ktoré sa vyšetrujú na Slovensku. Táto prednáška bola naozaj veľmi zaujímavá ,poučná a splnila svoj účel.

Viktória Tomková III.B

Olympiáda zo SJL

DSC_0018

V tomto školskom roku na Slovensku prebieha 7. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Dňa 3.12.2014 sa mali možnosť zapojiť do školského kola tejto súťaže aj študenti nášho gymnázia. Túto možnosť využili žiaci tercie ako aj štvrtého ročníka, ktorí sa týmto spôsobom rozhodli porovnať si svoje vedomosti zo slovenčiny.
Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Najmladšiu kategóriu C tvorili žiaci tercie a kvarty, v kategórii B si zasúťažili žiaci 1. a 2. ročníka a v kategórii A si svoje sily zmerali žiaci 3. a 4. ročníka. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa skladá z troch častí – testu z gramatiky, transformácie textu a ústneho prejavu. Aj keď zvládnuť všetky tieto tri časti je mnohokrát veľmi náročné, súťažiacim to nerobilo problém a všetci žiaci olympiádu úspešne zvládli. Porotkyňami , ktoré dohliadali na priebeh celej súťaže, boli naše profesorky slovenského jazyka – Mgr. Balová a PhDr. Oslovičová.
Aj keď si všetci súťažiaci počínali výborne, ako to už na olympiádach býva, víťazom nemôže byť každý zúčastnený. Bronzovú medailu so zo súťaže odniesli Laura Kalanová (kvarta) v kategórii C, Adriana Kasardová (3.B) v kategórii A. Na druhom mieste sa umiestnili Matúš Janok a Aneta Vargová (kvarta) za kategóriu C, Annamária Bizupová (2.B) v B kategórii a Mária Kurpášová (3.B) v kategórii A. Víťazmi súťaže sa stali Natália Begalová (tercia) v C kategórii, Erika Hatalová (2.D) v B kategórii a Alžbeta Šantová (septima) v A kategórii.
Dúfame, že študenti našej školy nestratia o náš materinský záujme a Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa v budúcnosti bude tešiť minimálne takej obľube a účasti ako tento rok.

Alžbeta Šantová, septima

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

DSC_0021

Dňa 4.12. 2014 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.  Svoje sily si zmerali tí najzdatnejší  študenti  z jednotlivých ročníkov. Súťažili  v troch oblastiach – test, ktorý pozostával z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, potom nasledovalo  rozprávanie – opis obrázka – alebo lepšie povedané  vytvorenie príbehu na základe obrázka a napokon  rozhovor  – hra úloh.

Všetkým  blahoželáme, víťazi postupujú do obvodného (kat.2C1 priamo do krajského) kola.

Želáme veľa úspechov!

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

VÝSLEDKOVÁ   LISTINA

Kat. 1A:

1.  Tomková  Žofia – sek

2. Fečo Marek – sek

3. Kičinko Lukáš – pra

Kat. 1B:

1.  Janok Matúš – kva

2. Rusnák Samuel Adam – kva

3. Bieleschová Daniela – ter

Kat. 2a: 

1.  Pokrivňák Miroslav – 1.A

2. Kičinko Dávid – 1.B

3. Jenigár Jakub – 2.A

Kat.2B:

1.  Spiegelhalterová Kristína–sep

2. Jacko Jaroslav – 3.C

3. Pásztorová Júlia – 4.B

Kat.2c1:

1. Vargová Erika – 3.D

2. Hatráková Diana – 3.D

3. Hetnerovičová Dominika – 2.D

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

IMG_0465

Dňa 1. decembra 2014 sa konal pri príležitosti Svetového dňa  boja proti AIDS Sviečkový pochod študentov stredných škôl  v Trebišove. Pochodu sa zúčastnili študenti trebišovských stredných škôl, ktorí mali pripnuté červené stužky -ako  medzinárodný  symbol boja proti HIV/AIDS , vyjadrujúci spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s touto chorobou . Našu školu reprezentovali študenti 2. B triedy.

Študenti  červenými stužkami a horiacimi sviečkami chceli odovzdať posolstvo, že  problematika AIDS im nie je ľahostajná. Pochod sa začal pri Strednej odbornej škole  v Trebišove a vyvrcholil zapálením červených sviečok pred NsP. Cieľom organizátorov tohto pochodu bolo upozorniť každého, že táto problematika sa netýka iba jedincov, ale žiaľ je to vec celej spoločnosti – všetkých nás.

 Rebeka Marciová, 2.B

 

Týždeň plný angličtiny

DSC_0002

V posledný novembrový týždeň navštívili naše gymnázium anglickí lektori s cieľom podporiť výučbu anglického jazyka a prehĺbiť vedomosti študentov kvarty a tercie v danej oblasti. Študenti kvarty a tercie mali z dôvodu prítomnosti lektorov v tomto týždni upravený rozvrh hodín a z dôvodu efektívneho využitia prítomnosti lektorov sa študenti celý týždeň venovali anglickému jazyku. Každý deň sa nieslo v duchu určitej témy o ktorej sa potom študenti celý deň rozprávali a riešili danú problematiku a to samozrejme v anglickom jazyku.
Jednotlivé dni v týždni sa niesli v tomto duchu:

  •  v pondelok mali študenti zoznamovací deň, na prvých troch hodinách s David-om z Liverpool-u, na ďalších dvoch s Blake-om z New York-u,
  • v utorok sa rozprávali o fyzike,
  •  v stredu o živočíchoch a genetike, čiže vyučovací deň bol zameraný na biológiu,
  •  vo štvrtok si povedali aj niečo o anglických dejinách
  • a piatok bol zameraný na štáty v Amerike a taktiež na rozširovanie slovnej zásoby.

V Stredu navštívil študentov ďalší lektor Sam a v piatok na piatej hodine im lektori Sam a David udeľovali certifikáty.

Študentom kvarty a tercie sa takýto spôsob vyučovania anglického jazyka veľmi páčil a radi by si to zopakovali znova . Zdokonalili sa v anglickom jazyku, spoznali nových ľudí, získali nové vedomosti a skúsenosti.

Annamária Frágnerová, kvarta

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company