This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

Anglické divadielko

DSC_0011

V piatok 14. 11. 2014 sme sa celá škola zúčastnili divadelného predstavenia Martinského divadla. Zvláštnosťou bolo, že podujatie sa konalo v anglickom jazyku. Nebolo to prvýkrát, čo sme navštívili takéto predstavenie.

Hlavnou myšlienkou tohto divadla bol príbeh mladého Petra Blacka, ktorý sa márne pokúšal nájsť si zamestnanie aspoň trochu podobné tomu, čo vyštudoval. V priebehu deja vystriedal päť zamestnaní, no ani v jednom nedokázal vydržať viac ako týždeň.  V každom zamestnaní stretol rôznych ľudí, s rôznymi charaktermi. Nakoniec sa mu podarí nájsť si zamestnanie a navyše ako bonus aj lásku.

Celé predstavenie bolo príjemným zážitkom, páčil sa nám spôsob  výberu fráz do dialógov tak, aby ich dokázali porozumieť všetci diváci. Sme veľmi radi, že sme sa mohli tohto divadla zúčastniť a veríme, že že nás tu v Trebišove navštívi i nabudúce.

Z. Lučanská, K. Kovaľová, 3.C

iBobor

20141107_094810

Od 7. 11. 2014 do 18.11. 2014 prebehla na Slovensku on-line informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT  u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Do súťaže sa zapojilo 67 žiakov školy. 7.11.2014 súťažili žiaci v kategórií SENIOR – 3 a 4 ročník –  a 18.11.2014 v kategórií BENJAMÍNI – príma, sekunda – , do ktorej vrámci Slovenska bolo zapojených najviac až 21 466 žiakov. 14 žiakov bolo úspešných, pričom najnižší percentil u úspešných žiakov bol 77 % a najvyšší 99 %. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

Mgr. D. Čižmárová

Burza informácií

DSC_0016

V utorok 11. 11. 2014 organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove tzv. Burzu informácií stredných škôl, ktorá sa tohto roku  konala v priestoroch Strednej odbornej školy na ulici Komenského v Trebišove.

Hlavným cieľom tejto burzy bolo prezentovať svoju školu pred  žiakmi končiacich ročníkov základných škôl, ktorí stoja pred dôležitou životnou otázkou – ktorým smerom  sa pobrať po  skončení  ZŠ ;  akú školu,  aký odbor si zvoliť, aby boli po absolvovaní prínosom pre seba  samých a spoločnosť.

Burzy informácií sa zúčastnilo množstvo škôl so všeobecným, ale aj odborným zameraním z Trebišova a Sečoviec. Každá stredná škola, ktorá sa tejto burzy zúčastnila mala svoje stanovisko – svoj priestor  kde sa mohla prezentovať  pred žiakmi  štyroch  ZŠ z Trebišova a tiež z okolitých obcí.

 Našu školu prezentovalo  13 žiakov, tri učiteľky a pani zástupkyňa PhDr. Nováková. Deviatakom sme sa snažili formou krátkych videofilmov ukázať  bežný deň na našom gymnáziu, predstaviť predmety ktoré sa u nás vyučujú ,  no aj  našu tvorbu a úspechy.  Na nástenke mohli spoznať niektorých významných absolventov nášho gymnázia, na stoloch videli  rôzne učebné pomôcky  s ktorými na hodinách pracujeme,  úspešné práce SOČ;  pod mikroskopom  pozorovali  rôzne preparáty , s ktorými pracujeme na biológii – pozorovali bunky vo fázach bunkového delenia ; v oddelení bilingválneho štúdia ochutnali koláčiky typické pre Veľkú Britániu a zoznámili sa s anglickými projektmi.

Veríme, že sa to deviatakom páčilo, o čom svedčia aj kladné ohlasy na našej fecebook-ovej stránke a veríme že mnohí z nich rozšíria rady študentov nášho gymnázia.

David Horňák, 3A

Prírodovedný päťboj

???????????????????????????????

Dňa 20.11. 2014 sa zúčastnili študenti nášho gymnázia 9. ročníka súťaže Prírodovedný päťboj, ktorý organizuje Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Súťažili päťčlenné družstvá žiakov tretieho ročníka v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika. Do tejto súťaže sa v tomto ročníku zapojilo 6 päťčlenných družstiev z gymnázií nášho regiónu. (Michalovce, Snina, Sobrance, Sečovce, Trebišov).

Vo veľmi vyrovnanom súboji na prvých troch miestach obsadilo naše Gymnázium veľmi pekné 3. miesto. (1. miesto G Ľ Štúra Michalovce,   2. miesto GPH Michalovce, )

Súťažiacim Alžbete Šantovej, Kristíne Ružinskej, Jakubovi Štefanišinovi (Septima). Jaroslavovi Jackovi (3. C), Danielovi Babjakovi (3. A) srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. R. Janok

 

Steel Park

20141111_103839

Kto by sa rád nehral. A ešte v rámci vyučovania. Možnosť zahrať sa dostali žiaci prímy až kvarty. 11. 11. 2014 navštívili kreatívnu fabriku Steel Park v Košiciach. Na troch poschodiach expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi. Kto mal dostatok síl, tak sa na prvé poschodie mohol “vyviesť” výťahom na na ručný pohon. Žiaci sa dozvedeli o vlastnostiach magnetoch aj o tom, ako to “funguje” vo vákuu. Niektorí si dokonca vylisovali vlastné autíčko či natočili EKG. Celá akcia sa uskutočnila ako sprievodná akcia týždňa Vedy a techniky.

Mgr. D. Čižmárová

Biológia v praxi

098

Východiskom biológie v praxi sú chýbajúce kompetencie žiakov v oblasti aplikácie získaných vedomostí, uvedomenia si komplexnosti poznatkov a vzájomných previazaností jednotlivých predmetov. Preto si dávame za cieľ prostredníctvom skvalitnenia výučby biológie vybudovať a posilniť kľúčové kompetencie žiakov. Využívať medzipredmetné vzťahy, efektívne využívať IKT, e-learning, praktickú výučbu a ďalšie inovatívne metódy. Vyskúšame aj nové vyučovacie metódy a organizačné formy, ktoré integrujeme do prípravy biológie a využijeme ju na výučbe.

Mgr. Michaela Krivá

Ukážky z rôznych hodín:

Tvorba modelov – ZMYSLOVÁ SÚSTAVA – Tercia,
Práca s tabletom – Klasifikácia organizmov – Kvarta

 

Farma Veľké Raškovce – exkurzia

P1030968

Dňa 17. 10. 2014 sa trieda PRÍMA zúčastnila na exkurzii na farme vo Veľkých Raškovciach. Exkurzie sa zúčastnilo 27 študentov pod dohľadom triednej profesorky Mgr. Gabriely Maruščákovej a vyučujúceho biológie RNDr. Jána Treľa. Na farme sme si pozreli rôzne plemená hospodárskych zvierat, ktoré sa tradične chovali na južnom Slovensku. Boli to rôzne plemená hydiny, holuby, ošípané, ovce, kozy, hovädzí dobytok, osly, kone i byvoly. Študenti si mohli zajazdiť na fjordských koňoch. Prezreli si aj tradične zariadenú izbu a videli, ako sa žilo v minulosti. Počasie nám tiež prialo.

O priebehu exkurzie si viedli záznam v pracovných listoch a nakreslili, čo sa im najviac páčilo.

Verím, že sa študenti dozvedeli veľa nového o zvieratách a o podmienkach ich chovu a mohli ich vidieť na vlastné oči. Je to iste viac, než vidieť ich v knihe, televízii, či na internete.

RNDr. Ján Treľo

Tutanchamón

P1040030 (1024x768)  P1040029 (1024x768)

Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady

V roku 1922 Howard Carter objavil v Egypte hrobku Tutanchamona plnú pokladov, čo vyvolalo celosvetovú senzáciu. Po 90 rokoch  putuje Európou  výstava, ktorá ponúka svetovú unikátnu repliku jednej z najzaujímavejších hrobiek v dejinách ľudstva v múzejnej kvalite.

Študenti nášho gymnázia sa 24.októbra 2014 zúčastnili tejto výstavy a mali možnosť zažiť atmosféru starovekého Egypta na vlastnej koži. Unikátna výstava za pomoci moderných technológií dáva možnosť nahliadnuť do trojrozmerného modelu hrobky v jej pôvodnej podobe. Viac ako tisíc kvalitných replík predmetov z hrobky, sprievodný príbeh, film a zaujímavé sprievodné texty zaujali  mladších i starších študentov. Táto výstava bola pre každého z nás zážitkom, ktorý si bude ešte dlho pamätať.

                                                                                Mgr. G. Maruščáková

Naj… fotka leta

Zapoj sa i ty! Pošli fotku a vyhraj!

Pravidlá:

  • Identifikovateľný dôkaz, že ide o prázdniny 2013/2014
  • Identifikovateľný žiak/čka našej školy
  • „slušná“ fotka
  • Vyhradzujeme si právo vylúčiť zo súťaže fotky, ktoré nebudú spĺňať uvedené kritéria
  • Fotka nesmie nikoho urážať
  • Fotka nesmie zobrazovať odhalené telo (nevzťahuje sa to na plavky, tie sú povolené!)
  • Fotka môže byť z cudziny/zo Slovenska, zachytávať interiér/exteriér

Fotky posielať na e-mail : dusana.cizmarova@gmail.com

Fotky posielať v termíne : 22.9.2014 – 31. 10.2014

Vyhodnotenie bude zverejnené na stránke školy!

 Kontaktná osoba v prípade otázok: predseda študentskej rady – Samuel Horňák IV.B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company