This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title
This is default featured post 6 title
This is default featured post 7 title
This is default featured post 8 title
This is default featured post 9 title
This is default featured post 10 title

Svetový deň vody – 22. 3.

DSC_0101

Voda, miazga života na tejto planéte, ktorú my, jej obyvatelia, berieme ako prirodzenú súčasť existencie. Prvý nádych  novorodenca, jeho prvý kúpeľ  i  posledný  pohár vody od blížneho je spojený s touto  najrozšírenejšou látkou na Zemi.  Jej  význam a dôležitosť si bohužiaľ uvedomíme až vtedy, keď  je vody nedostatok  a  hlas smädného v púšti  nám potvrdzuje  nevyhnutnosť  vodu  chrániť  a  zabezpečovať.

Svet  si každoročne uctí vodu 22.marca, kedy oslavujeme Svetový deň vody. Tento rok  sme v spomínaný  dátum  vytvorili priestor pre komunikáciu o kvalite vody, o jej využití a nevyhnutnej ochrane vody a jej zdrojov  v okolí  nášho bydliska. Už minulý týždeň sa objavil  na nástenke plagátik , že 22.marec  sa ponesie v názve “Modrý deň”,  čo symbolizuje univerzálnu farbu vody. Skupina žiackych dobrovoľníkov od rána preberala od spolužiakov, žiakov a zamestnancov školy vzorky vody, ktorú používajú  ako  pitnú a úžitkovú vodu. Následne pomocou systému Vernier  (škola ho zakúpila pri realizácii projektu z ESF ) boli určované nasledujúce základné ukazovatele kvality vody odovzdaných vzoriek, a to:  Ca2+ – tvrdosť vody, Cl- – slanosť vody, NH4+ – kontaminácia hnojív z polí, NO3- , NO2- – prienik splaškov alebo priemyselných hnojív ako aj vodivosť, pH.

Analýza prebiehala v priestoroch  školského chemického laboratória v čase od 7.00 hod  do 14. 00 hod. Pod dôsledným pedagogickým i odborným  dozorom RNDr. E. Macejkovej a Mgr. M. Krivej  pracovali žiacki nadšenci- A. Kertiščáková, P. Saboviková, V. Doboš, D. Juhás, P. Balog, J. Kaszioniová, T. Kus, Z. Harčárová, N. Begalová, E. Poľák. Do tímu, ktorý  “Modrý deň” pripravili a zabezpečovali,  patrili aj  R. Bereš, R. Kovaľ a P. Láslo, R. Šanta, veď propagácia a dokumentovanie je dôležitou súčasťou vydarených akcií a zároveň odkazom pre pokračovateľov. Fotka s obrazom živej kvapky vody (ďakujeme všetkým, ktorí sa  oblečení v modrom oufite zapojili) je toho  jasným  dôkazom.

Veríme, že s rovnakým a väčším záujmom sa stretneme aj budúci školský rok.
A aký odkaz si z dňa odnášame?

 • Nezabudnime šetriť vodu doma, v škole a práci
 • Nenechávajme ju tiecť
 • Ak Vám zostane voda v pohári, ktorú ste nestihli vypiť, polejte ňou kvety.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2017

20170303_100249 20170303_093553 20170303_093559 20170303_095115

Celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža Valentínska kvapka krvi opäť rozprúdila krv v žilách na celom Slovensku.Heslo tohtoročnej kampane „Šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať“, sa prihováralo ľuďom s dobrým srdcom.

Chceme všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachráni niekomu život a práve tá Tvoja môže byť potrebnou v rozhodujúcom momente pre jedného z nás.

Dňa 3.3 2017 , sme sa zúčastnili  Valentínska kvapka krvi na hematologickom oddelení v Trebišove . Cieľom bolo motivovať najmä prvodarcov, aby darovali krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve. Veríme, že počet študentov v nasledujúcej akcii stúpne a zaradia sa k pravidelným darcom tejto drahocennej tekutiny .

Touto cestou chceme poďakovať študentom – Dominik Vitko, Vladimíra Čerepová, Dávid Juhás, Matej Hrubovský, Adrián Vaško, Viera Bačová a učiteľom, ktorí zastupovali pedagogický zbor v tejto milej a charitatívnej akcii – PaedDr. Žajáková , Mgr. Begala,
Mgr. Janok RNDr. Telepovský.

 Ako celá akcia prebiehala si môžete pozrieť vo fotagalérií.

Dominik Vitko
Mgr. Michaela Krivá

Active English Week

_DSC0053

From 13th to 17th of March we, students of classes tercia , kvarta and II.A , have experienced Active English Week. We had the chance to communicate with native English speakers and test our knowledge of English language. We have met four lovely lecturers and experienced three different dialects: British, Irish and Australian. Lecturers told us lots of amazing stories, for example a tale of attacking wild turkey. In exchange, we have taught them about Slovak culture and language. Their skill in pronouncing “Gulôčka v jamôčke “ was truly astonishing. We value our newly obtained experiences, as well as the time we have spent with our amazing tutors. I think I am speaking for everybody, when I say, I cannot wait for our next Active English Week.

Alexandra Lehončáková, tercia

Biologická olympiáda – školské kolo

DSC08286 DSC08282 DSC08284

Dňa 15.2.2017, v stredu prebehlo na našej škole školské kolo biologickej olympiády (51. ročník)- kategória B (1. a 2. ročník), A (3. a 4. ročník).

kategórii B súťažili študenti:

Peter Kovaľ (III.A)

Daniel Ferenčík (III.A)

Miroslav Pokrivňák (III. A)

kategórii A súťažili študenti:

Ivo Takáč (III.D)

Filip Lejba (I. B)

Sofia Gibová (II. C)

Kristián Hajduk (II. B)

Martin Bogdányi (II.C)

Študentov na súťaž pripravovali RNDr. Dagma Ružinská a RNDr. Ján Treľo. 3 najlepší študenti v každej kategórii postupujú na krajské kolo do Košíc – kat. A – 22.3. 2017 a kat. B.-23.3. 2017

V pondelok 20.2. 2017 prebehlo školské kolo biologickej olympiády kat. E (Poznaj a chráň – ZOOLÓGIA)- test a poznávanie živočíchov

Miroslav Tirpák (PRA)

Annamária Gujdanová (PRA)

Lívia Kanóczová (PRA)

Študentov na súťaž pripravoval  RNDr. Ján Treľo. Všetci 3 študenti postupujú na okresné kolo – 29.3.2017

Študenti mohli ukázať, čo všetko sa naučili o prírode, aké nové poznatky nadobudli z biológie. Prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách tejto zaujímavej mimoškolskej aktivity.

 RNDr. Ján Treľo

Valentín

 

 

 

1  2  3

Minulý týždeň sa aj na našej škole uskutočnil deň sviatku zamilovaných. Valentín by mal byť deň, keď si každý z nás nájde svoju lásku. A tak sme sa rozhodli, že aj naša študentská rada by mala obdarovať našich profesorov. Každému sme odniesli malé srdiečko. No tento rok bol ešte v niečom výnimočný.  Pre našich študentov sme si pripravili súťaž o najvalentínskejšiu triedu. Išlo hlavne o to, aby sme sa zabavili. Do našej top trojky sa dostali triedy : 2.C, príma a kvarta. Blahoželáme.

“Quo vadis, človek?“ (Kam kráča tento svet?)

IMG_1945

Študentky kvinty Petra Vysokaiová, Valentína Kundrátová a Jana Ihnátová sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien  elektronickej súťaže umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl “QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?), ktoré sa uskutočnilo 14. februára 2017 v CVČ – Regionálnom centre mládeže v Košiciach.

Študentky kvinty si prevzali diplomy za 2. miesto v kategórii Multimediálne práce, ktoré získali za krátky film, ktorý nahrali a spracovali na tému “Kam tento svet speje?”

Do súťaže sa zapojilo celkovo 55 prác v troch kategóriách (dvojrozmerné výtvarné práce, multimediálne práce,  počítačová grafika)

Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bola  aj prednáška venovaná súčasnému vizuálnemu umeniu a workshop venovaný téme ľudských práv.

Za aktívnu účasť a pekné umiestnenie v tejto súťaži študentkám srdečne blahoželáme.

  Mgr. Róbert Janok

PS:

http://rcm.sk/blog/2017/02/14/quo-vadis-clovek-kam-kraca-tento-svet/

http://rcm.sk/wp-content/uploads/2017/01/QuoVadis_2016_VK_INT.pdf

 1. kategória: Multimediálne práce:
  Meno (vek): Práca: Adresa:
 1. miesto
Michaela Hudáková „Kompas“ Gymn. Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
 1. miesto
Ruth Borovská „Zmizla“ SNP 27, Moldava nad Bodvou
 1. miesto
Vysokaiová Petra, Kundrátová Valentína, Ihnátová Jana „Kam tento svet speje?“ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
 1. miesto
neudelené
Čestné uznanie Nikoleta Podracká „Hľadáme mladé talenty“ A. Chazara 171, Jovice

Beseda o cestovaní

IMG_1861

Vedeli ste, že naša bývalá študentka a jej otec, ktorí bývajú v Trebišove,  sú držiteľmi certifikátov medzinárodnej organizácie IRON BUTT ASSOCIATION, ktoré dostali za to, že za 24 hodín prešli na motocykli viac ako 2500 km, ale aj 2000 míľ  (3218.688 km, 1 míľa= 1,60934 km) za 36 hodín?

Práve s nimi, Jankou Muchinovou a jej otcom, sme sa stretli v piatok 10. 2. 2017 popoludní na veľmi peknej besede o cestovaní a spoznávaní Afriky, Európy a Ázie. Obaja nám porozprávali o svojej ceste od Atlantického po Tichý oceán, ktorá im trvala 2 mesiace a počas ktorej prešli spolu 24 009 km. (Poznámka: obvod Zeme je cca 40 075 km.)

O krásnych zážitkoch, ale aj o živote na rôznych kontinentoch sa dozvedeli záujemcovia o cestovanie priamo od našich hostí. Rozprávanie to bolo naozaj zaujímavé, poučné, zábavné a pútavé. Prešli sme od Maroka, cez Francúzsko, Rakúsko, Rusko, Mongolsko až do Vladivostoku.

Cestovanie je spojené s objavovaním krás tohto sveta, spoznávaním nových ľudí, ale aj seba samého.

Keďže naši hostia, cestovatelia, precestovali veľa krajín, nechali jasný odkaz aj našim študentom o nevyhnutnosti štúdia nielen geografie, ale hlavne cudzích jazykov.

Ďakujem za pekné popoludnie pri príjemnom stretnutí a prajem našim hosťom, ale aj všetkým účastníkom besedy, veľa nových, vlastných zážitkov pri spoznávaní nášho krásneho Slovenska, ale aj iných nepoznaných kútov na našej planéte.

PS: Vy, ktorí ste sa na besede nemohli zúčastniť, si môžete o tejto netradičnej ceste pozrieť  video aj na www.janka-travel.eu a fotky z besedy vo fotoalbume na stránke školy.

 Mgr. Róbert Janok

ŠPORT NA GYMNÁZIU

florbal

Dňa 9.2.2017 sa uskutočnilo základné kolo dlhodobej športovej súťaže vo florbale chlapcov a dievčat stredných škôl. Usporiadateľom bola Spojená škola v Sečovciach.

V dievčenskej kategórii sa stretli tri tímy, a to Štátne Gymnázium Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov a domáca Spojená škola Sečovce. Naše florbalistky najprv remizovali s DSA 1:1 a následne podľahli domácim favoritkám 2:7. Do ďalšieho kola súťaže postupovali 2 najlepšie družstvá, žiaľ našim dievčatám sa to ani vďaka sympatickému výkonu nepodarilo.

Konečné poradie

 1. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
 2. Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov
 3. Gymnázium Komenského 32, Trebišov

Početnejšia bola chlapčenská kategória, ktorej sa zúčastnilo 5 družstiev : Štátne Gymnázium Trebišov, Obchodná akadémia Trebišov, Spojená škola Sečovce, Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov a Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta Trebišov. Chlapcom sa darilo o čosi viac ako dievčatám a postupne sme zdolali OA TV vysoko 6:0, nasledoval obrat v stretnutí s DSA z 1:3 na konečných 4:3. Ďalším naším súperom bol jeden z hlavných favoritov a to domáci Sečovčania. Zápas sa skončil nerozhodne 3:3. V poslednom zápase sme vyhrali nad CSOŠ sv.Jozafáta 6:4. Vďaka 3 výhram a jednej remíze s rovnakým počtom bodov ako Spojená škola Sečovce sme obsadili konečné 2.miesto, ktoré nám zaručilo postup do ďalšej fázy súťaže.

Konečné poradie

 1. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
 2. Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 3. Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov
 4. Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta, Trebišov
 5. Obchodná akadémia Trebišov

Jakub Polák, III.A

Lyžiarsky výcvik 29.1. – 3.2. 2017

202. Lyžiarsky kurz - 2.2.2017

Náš lyžiarsky kurz sa uskutočnil v dňoch 29. 1. – 3. 2. 2017. Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka.  Vedúcou kurzu bola p. prof. Hrubá a ďalšími inštruktormi boli p. prof.  Béreš, p. prof. Begala a p. prof.Telepovský.  Lyžiarsky výcvik sa konal v Polomke. Ubytovanie a stravovanie sme mali zabezpečené  v hoteli v 10 km vzdialenej Heľpe.

Všetci sme boli plní očakávania, ako ho zvládneme, a pochopiteľne najväčšie obavy mali žiaci, ktorí ešte na lyžiach nikdy nestáli. Na začiatku nás naši inštruktori rozdelili do skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Tí „zdatní“ o chvíľu „prefrčali“ ako vietor popri „začiatočníkoch“, ktorí svedomito zvládali základy lyžovania. O družstvo „lepší“ sa zdokonaľovali v oblúkoch, v pluhovaní, no čoskoro všetci zvládli jazdu na vleku a na konci pobytu zlyžovali celý svah.

Každý večer sme mali spoločný program, napr. karneval v maskách, diskotéku, rôzne hry plné zábavy a smiechu, pri ktorých sme sa navzájom viac spoznali a spriatelili.

Chceme sa poďakovať našim pedagógom za krásne prežitý týždeň a za výbornú lyžovačku. Škoda len, že ten úžasný čas tak rýchlo prešiel.

Lyžiarsky výcvik Heľpa – 8.1. – 13.1. 2017

dav

Zima je v plnom prúde a my, žiaci kvinty, tercie a prímy máme za sebou úspešne zvládnutý lyžiarsky výcvik. Dedinka ukrytá v úpätí Kráľovej hole sa nám na pár dní stala prechodným domovom. S plným nasadením síl sme každý deň zdolávali svah Polomky. Niektorí si oprášili svoje lyžiarske schopnosti a iní sa zas krôčik po krôčiku priučili tajom lyžovania. No týmto sa náš program nekončil. Po krátkom odpočinku nasledovala večerná zábava, na ktorej mali možnosť predviesť svoje schopnosti nie len vynikajúci lyžiari, ale najmä zabávači. Všetci sme sa cítili výborne a už teraz sa tešíme na ďalší výcvik v spoločnosti našich super profesorov.

Petra Vysokaiová, kvinta

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company