This is default featured post 1 title

Srdečne pozývame žiakov ZŠ a ich rodičov 

dňa 9.decembra 2016

na Deň otvorených dverí

so začiatkom o 9.00 hod. v MsKS v Trebišove

Kontakt: 056 672 2260, skola@gymtv.sk

Školské kolo olympiády z anglického jazyka

20161123_121821  20161123_112116  20161124_112227

V stredu 23. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Prihlásení študenti si najprv overili svoje vedomosti v písomnej časti. Súťaž pokračovala ústnou prezentáciou pri tvorení príbehu na základe predloženého obrázka a krátkym dialógom. Študenti preukázali naozaj výborné znalosti jazyka vo všetkých zručnostiach. Olympiády sa zúčastnilo 34 študentov súťažili v 6 kategóriách. Blahoželáme tým najlepším, ktorí postupujú z prvého miesta na okresné a krajské kolo.

 

Kategória 1A:

 1. miesto: Annamária Gujdánová, príma – postup na OK
 2. miesto: Adam Kováč, príma

Kategória 1B:

 1. miesto: Alexandra Lehončáková, tercia – postup na OK
 2. miesto: Juraj Šepták, kvarta
 3. miesto: Róbert Vysoký, tercia

Kategória 2A:

 1. miesto: Matúš Janok, sexta – postup na OK
 2. miesto: Tomáš Kus, 2B
 3. miesto: Ema Šoltýsová, 1A

Kategória 2B:

 1. miesto: Peter Kovaľ, 3.A – postup na OK
 2. miesto: Miroslav Pokrivňák, 3.A
 3. miesto: Tomáš Gamrát, 3.B

Kategória 2C1:

 1. miesto: Soňa Kristína Rusnáková, 4.D – postup na KK
 2. miesto: Vladimíra Čerepová, 5.D
 3. miesto: Lenka Lóová, 3.D

Kategória 2C2:

 1. miesto: Jessica Šiňanská, 4.C – postup na OK

 

 

Prajeme Vám veľa úspechov na okresnom a krajskom kole.

  PhDr. Viera Žajáková

FARMA Veľké Raškovce

farma-PRIMA

V stredu, 16.11.2016 sme my, PRÍMANIA boli na  exkurzii z biológie  vo Veľkých Raškovciach. Táto exkurzia na gazdovský dvor bola pre nás náučná.  Mali sme  možnosť nazrieť do života zvierat s ktorými sa v bežnom živote nestretávame a mnohí z nás tieto zvieratá poznali len z obrázkov. Videli sme rôzne druhy koní,  kôz, oviec, králikov, sliepok, husí, ošípaných a iných zaujímavých zvierat. Asi najviac nás zaujal maďarský sivý stepný dobytok, ktorý v nás svojou mohutnosťou a obrovskými rohmi vzbudzoval rešpekt. Ocenili sme milý prístup pani sprievodkyne, ktorá nám dovolila si zvieratá nielen obzrieť, ale niektoré si aj pohladiť. Napriek nie veľmi priaznivému počasiu, sme si v priebehu celej exkurzie užili veľa zábavy. Hoci si poniektorí  odniesli domov ,, voňavý suvenír “ na topánke, výlet sa nám veľmi páčil a budeme naň radi spomínať.

 Annamária Gujdanová

Imatrikulácia – príma

DSC_0284 DSC_0218 DSC_0177 DSC_0221

Veľmi som sa tešil a zároveň aj bál, aké prekvapenie nám pripraví trieda sexta na našu slávnostnú imatrikuláciu. V piatok 11.11. 2016 ráno na prvej vyučovacej  hodine nám študenti sexty doniesli do triedy obálky s úlohami, ktoré sme museli splniť. Ak sme splnili všetky úlohy, odmenou pre nás boli vstupenky na imatrikuláciu.

 Po vyučovaní sme všetci spolu s triednou pani profesorkou RNDr. Miriam Lešovou vošli do učebne fyziky.  Tam nás už čakali naši starší spolužiaci. Museli sme ukázať vstupenky, aby nás pustili. Hneď nás zmaľovali.  Na tvárach sme  mali nakreslené srdiečka a na čele nápis: Ľúbim sextu.  Počúvali sme príbeh o kráľovstve. Úlohy, ktoré pre nás pripravili, boli ľahké a zábavné. Prvou úlohou bolo nakŕmiť svojho spolužiaka pudingom poslepiačky. Mal som to šťastie, že ja som kŕmil spolužiaka. On dopadol horšie, pretože puding mal aj vo vlasoch, aj na uchu. Druhou úlohou bolo vypiť čo najrýchlejšie 4 poháre vody. A tretia úloha  – my chlapci sme mali nalíčiť dievčatá. My sme sa nasmiali. Škoda, že ste tie dievčatá nevideli – vyzerali ako v cirkuse.  No im určite do smiechu nebolo!

Každý z náš  dostal Desatoro sexty.  Najlepšie boli:

-Budeš žiakom sexty kupovať žuvačky.

- Budeš sexte pripravovať ťahák.

-Nebudeš sexte kradnúť miesto na obede.

- Nebudeš ohovárať študentov sexty, inak ťa čaká trest.

Potom nasledovala diskotéka a tanec. Väčšinou tancovali dievčatá, lebo my chlapci sme z triedy utiekli. Prekvapením pre nás boli sladkosti a cumlíky.  Všetci sme dostali imatrikulačný list a tým sme sa stali právoplatnými študentmi gymnázia.

V pondelok ráno  som sa v škole cítil už ako právoplatný študent. Môžem bezpečne chodiť po chodbách školy a tešiť sa, že to mám za sebou.  Len dievčatá zo sexty na nás chlapcov kričali: „Chlapci, neviete pozdraviť?“  Už teraz sa teším na to, keď bude naša trieda  robiť v budúcnosti imatrikulácie pre prímanov.

Damián Vernus, príma

12 hodinovka volejbal

20161111_174012

A máme za sebou ďalší ročník 12-hodinového volejbalu. V piatok podvečer sa zišlo 6 volejbalových tímov v školskej telocvični aby si zašportovali, zabavili sa a ukázali čo v nich je. Aj napriek malému počtu sme do toho išli s veľkým elánom a s úsmevom na tvári. Prvé zápasy boli odohrané v plnej sile a nasadení, no s pribúdajúcim časom sa energia míňala. Jednotlivé družstvá si ju dopĺňali oddychovými prestávkami, pitným či jedálnym režimom. V skorých ranných hodinách sme si mohli povedať, že sme to úspešne dotiahli dokonca, čo organizátori ocenili diplomami. Avšak pre nás malo väčšiu cenu prekonanie samých seba.

Petra Vysokaiová, kvinta

Venček – večer tanca a skvelej nálady

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Včerajší večer (Streda 16.10), ktorý sa niesol v rytmoch latinsko-americkej, štandardnej ale aj disco hudby, bol neopakovateľným zážitkom. S malými dušičkami sme vstupovali na parket, no keď zažali svetlá, stres opadol a zostala iba dobrá nálada. Predvádzali sme štandardné tance ako valčík alebo waltz, latinsko-americké: cha chu, džaiv, ale aj disco tance ku ktorým patrí polka, čardáš, quick step, disco mazurka, macarena….Pretože nám to na nácvikoch veľmi dobre išlo, pripravili sme si pre rodičov prekvapenie v podobe retro časti. Predviedli sme im twist a charlestone a k tomu nahodili pár póz. Po oficiálnej časti sa pre všetkých začala „diskotéka“. O 1:00 zaznela zvučka z večerníčka, ktorá symbolizovala koniec nášho večera. Smutní z toho, že to tak rýchlo zbehlo ale zároveň s krásnymi spomienkami sme sa pobrali do našich vyhriatych postelí. Ďakujeme našej skvelej učiteľke tanca a pani profesorke že pri nás stáli a podporovali v čase, keď sme nechceli o tanci už ani počuť.

Ps: Odkazy mojích spolužiakov po vytúženom spánku na tému venček:

Matúš Kolesár: „Zábavný večer plný smiechu a radosti“

Dominika Hilová: „Úžasní ľudia, neskutočná zábava a veľa smiechu.“

Marína Ružinská: „Bolo to proste super a top, jednoducho boomba.“

Ema Kassayová: „Bolo to super. POĎME EŠTE RAZ!!!!“

Lukáš Kičinko: „Venček je spomienka, ktorá nás bude sprevádzať celý život.“

Ema Vincensová: „Užili sme si to naplno a bol to najnezabudnuteľnejší večer na ktorý budeme dlho spomínať.“

Alžbetka Andrejková: „Budú mi chýbať tie piatky.“

Adam Babuľák: „Venček bol zábavný ale aj poučný.“

Viktória Janoková: „TAK TAK…. LEPŠIE BY SOM TO NEPOVEDALA J“

  Sára Parasková, tercia

Olympiáda SJL

DSC_0011

 

„Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá.“
P. O. Hviezdoslav

Dňa 2. novembra 2016 sa na Gymnáziu Komenského 32 v Trebišove uskutočnil už deviaty ročník olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Ako spomínali aj naši súťažiaci: „Každý z nás je Slovák.“ Na túto skutočnosť by sme mali byť hrdí. Naši študenti súťažili v troch kategóriách:

Kategória A: 1. miesto – Kristína Šepeľáková (3.D)
2. miesto – Miroslav Pokrivňák (3.A)
3. miesto – Erika Hatalová (4.D)

Kategória B: 1. miesto – Denisa Jacková (2.C)
2. miesto – Alexandra Hricová (2.C)
3. miesto – Katarína Tothová (kvinta)

Kategória C: 1. miesto – Alexandra Čižmárová (kvarta)
2. miesto – Kristína Zorvanová (kvarta)
3. miesto – Simona Zatková (tercia)

Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia na okresnom a krajskom kole.

Burza informácií

IMG_20161103_090650

Dňa 3. 11. 2016 sa naša škola zúčastnila akcie „Burza informácií“,  kde stredné školy v pôsobnosti  Košického samosprávneho kraja prezentovali ukážky činnosti žiakov a deviatakom základných škôl predstavili možnosti , ktoré ponúkajú.

Naši študenti zanietene predstavili našu školu – rozprávali o vybavení  učební,  o pravidelných akciách  ako  sú lyžiarske a iné telovýchovne zamerané kurzy,  o zahraničných exkurziách,  o rôznych súťažiach a olympiádach,  ktorých sa pravidelne zúčastňujú a úspešne reprezentujú školu.  Predstavili aj náš  školský časopis UCHO  a nezabudli ani na úspešných absolventov,  ktorí  šíria dobré meno školy na univerzitách na Slovensku a aj v zahraničí.

                                                                             Mgr.  Zuzana Bogdányiová

Medzinárodný deň školských knižníc

20160928_145448

24. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnila krásna akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Hlavnú tému Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo malých skupinách hravo zvládli žiaci tercie na netradičnej hodine slovenského jazyka a literatúry pod vedením Mgr. Evy Balovej.

Ako aj po iné roky bola súčasťou akcie i výstava kníh, ktorú si prezreli nielen žiaci prímy a tercie, ale i ostatní študenti a zamestnanci školy. Počas výstavy  prebiehala súťaž:

 • o  najmenšiu knihu – Kováč Adan
 • o najstaršiu knihu – Veszprémi Matias , Gajdošová Emma
 • o najväčšiu knihu – Matej Hajduk
 • o najmladšiu knihu – Koštálova Barbora, Gujdánová Annamária
 • o najkrajší obal knihy – Barati Krištof, Vernus Damián

Víťazom srdečne blahoželáme.

Školská knihovníčka H. Perháčová

Košický MATBOJ 2016

IMG_0451

Dňa 21. 10. 2016 (v piatok) sa 8 študentov nášho gymnázia zúčastnilo 16-tého  ročníka matematickej súťaže Košického matboja 2016, ktorú organizuje  Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Združenie STROM.

Táto súťaž vznikla pri príležitosti 25. výročia založenia východoslovenského korešpondenčného matematického seminára, v súčasnosti s názvom STROM a 50. ročníka Matematickej olympiády.

Tejto tradičnej tímovej súťaže sa v tomto roku zúčastnilo až 54 tímov z celého Slovenska.

V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na Jedlíkovej ulici Košiciach si svoje vedomosti z matematiky zmeralo rekordných 215 súťažiacich. Najlepšie tímy si odniesli aj hodnotné vecné ceny.

Súťažilo sa v štvorčlenných družstvách zložených zo žiakov 1. – 4. ročníka.  Súťaž trvala 90 minút čistého času a bola rozdelená na tri časti, každá v trvaní 30 minút. V každom z troch kôl mali súťažiaci vyriešiť správne čo najviac z 12 úloh.

Jedno z našich dvoch štvorčlenných súťažných družstiev  sa umiestnilo v silnej konkurencii na veľmi peknom 15. mieste. (Jakub Polák 3. A, Martin Bogdányi 2. C, Terézia Rendešová 1. A, Tibor Nagy 1. B )

Druhé družstvo sa umiestnilo na 44. mieste z 54 súťažných družstiev. (Matej Kuriško 3. A, Peter Mann Sexta, Katarína Tóthová Kvinta, Emil Poľák Kvinta)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Mgr. Róbert Janok

Zadania a riešenia úloh nájdete na https://seminar.strom.sk/media/uploads/matboj/2016/ulohyke2016.pdf

Celkové poradie

https://seminar.strom.sk/media/uploads/matboj/2016/porke2016.pdf

fotogalériu

https://seminar.strom.sk/sk/fotky/gallery/matboj-2016/

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company